ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค. 2564 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค. 2564 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค. 2564
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบเรื่อง สิ่งแวดล้อม เพื่อรับเกียรติบัตรคลิกลิงค์เพื่อทำแบบทดสอบ
https://forms.gle/gYuG9zj94xRYU2Ed6
หรือสแกนผ่าน QR Code