ขอเชิญร่วมกันประกวดออกแบบ Profile Frame Facebook หัวข้อ “99 ปี สตรีศรีสุริโยทัย | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

ขอเชิญร่วมกันประกวดออกแบบ Profile Frame Facebook หัวข้อ “99 ปี สตรีศรีสุริโยทัย 

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบ Profile Frame Facebook หัวข้อ “99 ปี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย”

วัตถุประสงค์
• เพื่อนำกรอบภาพที่ชนะการประกวด Profile Frame Facebook มาใช้ประชาสัมพันธ์ ในโอกาสครบรอบ 99 ปี สตรีศรีสุริโยทัย 15 พฤศจิกายน 2564

ผู้เข้าร่วมประกวด
ต้องเป็นผู้กำลังศึกษา หรือ เคยศึกษาที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โดยแบ่งผู้เข้าร่วมประกวดเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน และ กลุ่มศิษย์เก่า


กติกาการประกวด
• จำกัด 1 คน ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น
• ลักษณะงาน : ใช้สีประจำโรงเรียน (น้ำตาล-ชมพู) และมีข้อความ “99 ปี โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย”  รวมถึง สัญลักษณ์ที่สื่อถึงโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
• กรอบภาพ Profile ของ Facebook แบบ 1:1 หรือ square , ขนาดสูงสุดอยู่ที่ 2048*2048 pixel , กรอบภาพไฟล์ต้องเป็นนามสกุล .png , พื้นหลังใส , ขนาดไม่เกิน 1 mb เพื่อไว้สำหรับวางบนภาพ Profile
• ไม่จำกัดโปรแกรมในการออกแบบผลงาน (ยกตัวอย่างโปรแกรม เช่น Facebook Frame Studio, Photoshop, illustrator, PicsArts เป็นต้น)
• ส่งผลงานที่ : google form (จะประกาศ Link ให้ทราบเมื่อเปิดรับผลงาน)

กำหนดระยะเวลา
• ประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างวันที่ 19 กรกฏาคม – 14 สิงหาคม 2564
• เปิดรับผลงาน ผ่าน google form ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2564
• ตัดสินผลงานจากการโหวต ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 (ผ่าน Google Form)
• ประกาศผลตัดสิน วันที่ 23  สิงหาคม 2564

รางวัล
• ผู้ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
• ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากศรีสุริโยทัยสมาคม