การประกวดออกแบบปกสมุดและกระเป๋าเคียงโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

การประกวดออกแบบปกสมุดและกระเป๋าเคียงโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

 

ผลการประกวดออกแบบปกสมุดและกระเป๋าเคียง ประจำปี 2562

 

ชนะเลิศ  ประเภทภาพวาดด้วยคอมพิวเตอร์
น.ส.มนัสชนก อรุณรักษ์ เลขที่ 13  ม.5/6

 

ชนะเลิศ  ประเภทภาพวาดด้วยมือลงกระดาษ
น.ส.ณัฐฉัตร ชาตสุทธิกุล  เลขที่ 13  ม.5/1

 

รองชนะเลิศ  ประเภทภาพวาดด้วยคอมพิวเตอร์
น.ส.ณภัทร โชคประสพรวม เลขที่ 35  ม.5/4 

 

รองชนะเลิศ  ประเภทภาพวาดด้วยมือลงกระดาษ
น.ส.การบูร วัชรจิตติธรรม เลขที่ 3  ม.6/1 

 

 

 

ชนะเลิศ  กระเป๋าเคียง
น.ส.การบูร วัชรจิตติธรรม เลขที่ 3  ม.6/1