แหล่งเรียนรู้ต้นไม้ออนไลน์ในโรงเรียน 2559 ด้วยเทคโนโลยี QR Code | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

แหล่งเรียนรู้ต้นไม้ออนไลน์ในโรงเรียน 2559 ด้วยเทคโนโลยี QR Code


รูปภาพของ poonsak

แหล่งเรียนรู้ต้นไม้ออนไลน์ในโรงเรียน 2559  ด้วยเทคโนโลยี QR Code

จัดทำโดย คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 1
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 2
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 3
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 4
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 5
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 6
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 7
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 8
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 9
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 10
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 11
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 12
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 13
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 14
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 15
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 16
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 17
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 18
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 19
 •  จัดทำโดยนางสาว เลขที่ 20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 
 • ย่านาง Bamboo grass จัดทำโดยนางสาวปาจรีย์ ถาวรเกษม เลขที่ 1
  http://www.thaigoodview.com/node/208405
 • Wildbetal Leafbush (ใบชะพลู) จัดทำโดยนางสาวสุวรา มาสังข์ เลขที่ 2
  http://www.thaigoodview.com/node/210335
 • ว่านหางจระเข้ Aloe vera จัดทำโดยนางสาวสุวนันท์ หวังเฟื่องคณากุล เลขที่ 3
  http://www.thaigoodview.com/node/208420
 • ต้นแก้ว orange jasmine จัดทำโดยนางสาวน.ส.ธันยธรณ์ ลิ่มสุวัฒนางษ์ เลขที่ 4
  http://www.thaigoodview.com/node/208418
 • ต้นจั๋ง Lady Plam จัดทำโดยนางสาววรัญญา เอื้ออมรเลิศ เลขที่ 5
  http://www.thaigoodview.com/node/208423
 • ปักษาสวรรค์ จัดทำโดยนางสาวพิรัลปวีร์  อภิธนศักดิ์ เลขที่ 6
  http://www.thaigoodview.com/node/210382
 • ดอกปีบ cork tree จัดทำโดยนางสาวปาณิสา พึ่งพิมาย เลขที่ 7
  http://www.thaigoodview.com/node/209325
 • ลิ้นมังกร sancivieria จัดทำโดยนางสาวธนัทธมน จารุปราโมทย์ เลขที่ 8
  http://www.thaigoodview.com/node/208404
 • ชาฮกเกี้ยน จัดทำโดยนางสาวอทิตยา ศุภเศรษฐสิทธิ์ เลขที่ 9
 • http://www.thaigoodview.com/node/209327
 • การเวก ( climbing ylang-ylang ) จัดทำโดยนางสาวปรียานุช  นภารักษาวงศ์ เลขที่ 10
  http://www.thaigoodview.com/node/208407
 • พยับหมอก cape leadwort จัดทำโดยนางสาวชุติสุดา วรรโณทยาน เลขที่ 11
  http://www.thaigoodview.com/node/208406
 • เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย [Asplenium nidus L.] จัดทำโดยนางสาวพิชชานันท์ สุรโชคพิพัฒน์ เลขที่ 12
  http://www.thaigoodview.com/node/208410
 • ชมพูพันธุ์ทิพย์ จัดทำโดยนางสาวชนาภัทร  แซ่ตั้ง เลขที่ 13
  http://www.thaigoodview.com/node/210308
 • ดอกไม้เขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) จัดทำโดยนางสาวรัชฎาภรณ์ วงค์เมือง เลขที่ 14
  http://www.thaigoodview.com/node/210329
 • ลีลาวดี Plumeria จัดทำโดยนางสาวเจนี่ จาง เลขที่ 15
  http://www.thaigoodview.com/node/208419
 • สร้อยอินทนิล (Thunbergia grandiflora) จัดทำโดยนางสาวเสาวลักษณ์  ประสงค์การณ์ เลขที่ 16
  http://www.thaigoodview.com/node/208426
 • ประดู่ จัดทำโดยนางสาวภัทรนันท์ ศรีอุดร เลขที่ 17
  http://www.thaigoodview.com/node/208421
 • กุหลาบเมาะลำเลิง krularbmoelamleng จัดทำโดยนางสาวสุธีรา ทัพทวี เลขที่ 18
  http://www.thaigoodview.com/node/208414
 • เฟื่องฟ้า bougainvillea จัดทำโดยนางสาวอาทิตญา พจมานศิริกุล เลขที่ 19
  http://www.thaigoodview.com/node/209323
 • ดอกเทียนหยด(pigeon berry) จัดทำโดยนางสาวปิยะนัฎ งามอักษร เลขที่ 20
  http://www.thaigoodview.com/node/211507
สร้างโดย: 
นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล