ต้นไม้มีชีวิตด้วย QR Code ที่สตรีศรีสุริโยทัย | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

ต้นไม้มีชีวิตด้วย QR Code ที่สตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster

ต้นไม้มีชีวิตด้วย QR Code ที่สตรีศรีสุริโยทัย

ให้นักเรียนเลือกชิ้นงานที่เป็นตัวแทนห้องที่นักเรียนพึงพอใจที่สุด 1 ชิ้นงาน 

ห้ามเลือกชิ้นงานห้องตนเอง จะโหวตวันที่ 27 ก.พ. 2557 ในห้อง  

ม.6/1

ม.6/2
ม.6/3

ม.6/4

ม.6/5
ม.6/6

ม.6/7 

ม.6/8