การใช้งาน Gmail ของโรงเรียน | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

การใช้งาน Gmail ของโรงเรียน


รูปภาพของ webmaster
การใช้งาน Gmail ของโรงเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีโดเมนเนมของโรงเรียนคือ www.suriyothai.ac.th และได้ให้บริการ email สำหรับครูและนักเรียนในปัจจุบันกว่า 3,000 คน
แตกต่างกันอย่างไร ระหว่าง Gmail โรงเรียน กับ Gmail ทั่วไป 
 • Gmail โรงเรียน จะลงท้ายด้วย @suriyothai.ac.th 
  Gmail ทั่วไป จะลงท้ายด้วย @gmail.com
 • Gmail โรงเรียน จะให้พื้นที่การใช้งานไม่จำกัด 
  Gmail ทั่วไป จะให้พื้นที่การใช้งาน 15 Gb.
 • Gmail โรงเรียน ลืมรหัสผ่านสามารถรีเซ็ตใหม่ได้ โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดการเองทั้งหมด
  Gmail ทั่วไป ลืมรหัสผ่าน จะยุ่งยากในการรีเซ็ตใหม่ โรงเรียนไม่สามารถทำให้ได้
การให้ Username มีหลักเกณฑ์ดังนี้
 • สำหรับคุณครู จะใช้ชื่อคุณครูเป็น Username กรณีที่ชื่อซ้ำกัน ก็จะเติมจุดตามด้วยนามสกุลตัวแรก เช่น [email protected]
 • สำหรับนักเรียน จะเป็น รุ่น-เลขประจำตัวนักเรียน เช่น นักเรียนรุ่นที่ 88 เลขประจำตัว 29641 ก็จะเป็น [email protected]

ลืมรหัสผ่าน หรือมีข้อสงสัย
ติดต่อที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารญาณี บุณยินทุ
หรือครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โทร. 0818693782
 
การใช้งาน Gmail
 • เปิดบราวเซอร์ แนะนำให้ใช้ Google Chrome เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานอย่างเต็มที่
 • เข้าสู่เว็บ www.gmail.com
 • ในการใช้งานครั้งแรก
  • ใส่ชื่อผู้ใช้งาน คลิก next
  • ใส่รหัสผ่านตามที่แจ้งให้ทราบ คลิก sing in
  • จะเกิดหน้าใหม่เป็นข้อตกลงการใช้งาน คลิกยอมรับ
  • จะเข้าสู่ให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ให้ใส่รหัสผ่านใหม่สองครั้งเมือนกัน
  • จะเข้าสู่หน้า gmail
การใช้งาน Gmail ร่วมกับ Google App for Education ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น G Suite for Education
 • สามารถใช้งาน G Suite for Education มอบบริการของ Google ใน 2 หมวดหมู่ ได้แก่
  1. บริการหลักของ G Suite ซึ่งได้แก่ Gmail (รวม Inbox by Gmail), ปฏิทิน, Classroom, Contacts, ไดรฟ์, เอกสาร, ฟอร์ม, Groups, ชีต, Sites, สไลด์, Talk/แฮงเอาท์ และห้องนิรภัย
  2. บริการเพิ่มเติม (เช่น Youtube, Maps และ Blogger) ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและสามารถเลือกใช้กับบัญชี Apps for Education ได้ หากผู้ดูแลระบบของโรงเรียนอนุญาตให้ใช้ในการศึกษา
 • ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสะดวกสะบาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ครูคอมพิวเตอร์ได้