ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554" | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

ผลงานม.6/2554 "มหาอุทกภัย 2554"


รูปภาพของ webmaster

เดือนตุลาคม 2554 เป็นช่วงของการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 นักเรียนหยุด ครูก็หยุด ที่ไม่หยุดคือ ฝนและน้ำจากภาคเหนือที่ไหลเข้าสู่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 คือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ก็ต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆ เพราะน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วม กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จึงต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554 เลยกำหนดเดิมมา 1 เดือนกว่า
นักเรียนบางคนเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกับครูผู้สอนหลายๆคน
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ก็เป็นครูหนึ่งในจำนวนนั้น เพราะน้ำเข้าท่วมบ้านที่ลำลูกกาตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2554 ต้องอพยพมาอยู่ที่ดินแดง น้ำก็ตามมาท่วมอีก
ความคิดหนึ่งที่ห่วงใยก็คือ เปิดเทอมมาแล้วจะเรียนกันไม่ทัน นักเรียนอยู่ที่บ้านจะทำอะไรระหว่างรอเปิดเทอม ก็คิดว่าน่าจะลองมอบหมายงานให้นักเรียนทำ โดยสั่งงานทางออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ของทางโรงเรียน ใครทำได้ก็ทำ ใครเดือดร้อนทำไม่ได้ก็ไม่ว่ากัน ทำให้ได้ผลงานเกือบ 300 ผลงาน
นี่คืองานที่มอบให้นักเรียนม.6 จัดทำ

 • ให้นักเรียนสร้างบล็อกของตนเอง เล่าเรื่องราว "มหาอุทกภัยไทย ปี 2554" โดยเลือกเล่าหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ตามหัวข้อด้านล่างนี้
  1) เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์น้ำท่วมที่นักเรียนได้ประสบด้วยตนเอง
  เช่น เกิดขึ้นเมื่อใด มีการวางแผนอย่างไรบ้าง ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร คำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ประสบภัยควรรู้
  2) เล่าเรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน
  เช่น ทำอะไรบ้าง ทำเมื่อไหร่ ทำที่ไหน สิ่งที่ทำเป็นประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง
  3) เล่าเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม วิธีการป้องกันดูแลตนเอง วิธีการรักษา
  4) เล่า/แนะนำวิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
 • เล่าด้วยข้อความ ความยาวอย่างน้อย 50 บรรทัด พร้อมรูปภาพประกอบอย่างน้อย 5 รูป
 • อ้างอิงแหล่งที่มา(ถ้ามี) ให้ชัดเจน อย่างถูกต้อง พยายามให้เป็นภาพที่ถ่ายเอง (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
 • ข้อห้าม ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  1) ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
  2) ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  3) เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานภายใน
  - วันที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 05.30 น. สำหรับนักเรียนที่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตทำงานได้
  - วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 05.30 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือประสบภัยน้ำท่วม 
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

ขอเชิญชมผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ได้ดังนี้

1) เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์น้ำท่วมที่นักเรียนได้ประสบด้วยตนเอง
2) เล่าเรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน
3) เล่าเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม วิธีการป้องกันดูแลตนเอง วิธีการรักษา
4) เล่า/แนะนำวิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด