ของดีศรีสุริโยทัย | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

ของดีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster
องดีศรีสุริโยทัย ที่ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับชุมชน
          www.suriyothai.ac.th เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือจนได้รับรางวัล Web Media จาก สพฐ. ซึ่งเป็นการรับรองว่าเป็นเว็บที่ได้มาตรฐาน 2 ปี ซ้อน คือ ปี 2552 และปี 2553