บล็อกต้นไม้ใหญ่ | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

บล็อกต้นไม้ใหญ่


รูปภาพของ webmaster

เรื่องราวของสาวน้อยที่สร้างบล็อกเกี่ยวกั­บต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลในการประกวดสื่อดิจิทัล และออกรายการ กล้าคิดกล้าทำ ทางช่อง 5

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ sss28791

uu