เฉลยข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยม.6/7 | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

เฉลยข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยม.6/7


รูปภาพของ kalayarat
สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


ข้อสอบONET ปี 2551 ข้อที่ 1-4

1.ต่อมไร้ท่อใด หากถูกทำลายไปเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว อาจมีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้น
   1.ตับอ่อน          2.ต่อมหมวกไตส่วนใน           3.ต่อมไทรอยด์         4.ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ตอบข้อที่ 4 เพราะ
1.Pancreas: ตับอ่อน  เป็นต่อมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทั้งต่อมมีท่อของระบบย่อยอาหารและต่อมไร้ท่อ   ตับอ่อนสร้างนํ้าย่อยหลั่งออกมาตามท่อของตับอ่อน    ตับอ่อนจะประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า  ไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ทำหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อที่หลั่งฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน
2.Adrenal  glands  or  supra  renal  glands: ต่อมหมวกไต  เป็นต่อม 1คู่  ตั้งอยู่ตอนบนของไตแต่ละข้าง  ต่อมแต่ละอันจะมีเยื่อชั้นนอกเรียกว่า คอร์เทกซ์ สร้างฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนคอร์ติโซนและไฮโดรคอร์ติโซน  ส่วนผนังด้านในเรียกว่าเมดูลลาสร้างฮอร์โมนอะดรีนาลินและนอร์อะดรีนาลิน
3.Thyroid   gland: ต่อมไทรอยด์   เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่อยู่รอบๆกล่องเสียง  ต่อมนี้สร้างฮอร์โมนไธรอกซินและไธโรคัลซิโทนิน
4.Pituitary   gland   pituitary   body  or hypophysis: ต่อมใต้สมอง   เป็นต่อมที่อยู่ด้านล่างของสมอง  ติดกับสมองส่วนไฮโปทาลามัสแบ่งเป็น  2 ส่วน  คือส่วนหน้าต่อมใต้สมองพูหน้าและต่อมใต้สมองพูหลังฮอร์โมนที่ต่อมนี้สร้างมีหลายชนิดซึ่งจะไปกระตุ้นให้ต่อมไร้ท่ออื่นๆหลั่งฮอร์โมน  ต่อมใต้สมองจะสร้างฮอร์โมน ACTH,  TSH,  STH,  FSH, LH แลคโตจีนิกฮอร์โมน,ออกซิโทซิน  และ ADH และยังควบคุมต่อมไร้ท่อต่างๆอีก
ดังนั้นตอบข้อ 4 เพราะ สมองสำคัญที่สุดถ้าสมองไม่ทำงานคนก็ตายและต่อมใต้สมองส่วนหน้ายังทำหน้าที่ควบคุม ฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อต่างๆอีกมากมาย
http://202.143.128.195/kanngan/site_students/Webnonglak/conteits/glands.htm

2.ต่อมใต้สมองเป็นต่อมหลักสำคัญที่ควบคุมต่อมไร้ท่อต่างๆยกเว้นข้อใด
  1.ต่อมไทรอยด์          2.ต่อมพาราไทรอยด์           3.ต่อมหมวกไต         4.ต่อมเพศ
ตอบข้อที่  2 เพราะ
ต่อมใต้สมองควบคุม Hormone ดังนี้
• Hormone กระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้าง Thyroxin เพิ่มขึ้น  (ข้อที่ 1 )
• Hormone กระตุ้นการสร้างเซลสืบพันธ์ ( ข้อที่ 4 )
• Hormone กระตุ้นต่อมหมวกไต ส่วนเปลือกให้สร้างฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้น ( ข้อที่ 3 )
ดังนั้นตอบข้อที่ 2 เนื่องจากต่อมใต้สมองไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุม
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD


3.ข้อใดไม่ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบระบบหายใจกับต้นไม้กลับหัว
  1.ลำต้น : ขั้วปอด          2.ลำต้น : หลอดลม       3.กิ่งก้าน : ท่อลมเล็กๆ       4.แขนงกิ่ง : ถุงลม
ตอบข้อที่ 2 เพราะ
ลำต้น : หลอดลม เพราะเมื่อเปรียบเทียบระบบหายใจกับต้นไม้ลำต้นของต้นไม้เปรียบได้กับหลอดลม เนื่องจากลำต้นของต้นไม้มีท่อน้ำ  ท่ออาหารที่จะลำเลียงไปยังกิ่งก้านสาขาซึ่งเหมือนกับหลอดลมที่นำแก๊สออกซิเจนไปสู่ปอดเพื่อช่วยในการฟอกเลือดหรือนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกร่างกาย

 

4.ข้อใดเป็นพัฒนาการการคบเพื่อนของวัยรุ่น
  1.คบเพื่อนวัยเดียวกัน    2.คบเพื่อนต่างวัย        3.คบเพื่อนเพศเดียวกัน     4.คบเพื่อนต่างเพศ
ตอบข้อที่ 4 เพราะ
1.คบเพื่อนวัยเดียวกันเมื่อวัย (เด็ก/เรียนหนังสือ)
2.คบเพื่อนต่างวัยเมื่อวัยทำงาน(วัยผู้ใหญ่)
3.คบเพื่อนเพศเดียวกันเมื่อ (วัยเด็ก)
ดังนั้นตอบข้อ 4 เนื่องจากวัยรุ่นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างรวมไปถึงการเริ่มคบเพื่อนต่างไวและเริ่มมีแฟน
http://www.love4home.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=109752&Ntype=5

 

น.ส.  อินทุอร วงศ์ศร ม.6/7 เลขที่32เฉลยข้อสอบปี51 ข้อที่14-16

14.กล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อใดมากที่สุด

1.กล้ามเนื้อเรียบ

2.กล้ามเนื้อแดง

3.กล้ามเนื้อลาย

4.กล้ามเนื้อหัวใจ

ตอบ...กล้ามเนื้อลาย (Skeletal Muscle) ทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับกล้ามเนื้อลาย (Skeletal Muscle) ทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวการเคลื่อนที่ การหายใจ การทรงตัว และการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ในสิ่งมีชีวิต กล้ามเนื้อลาย เป็นส่วนประกอบที่มีมากที่สุดของร่างกาย คือ ราวๆ 44% ของน้ำหนักตัว

 

15.นักกีฬาวิ่งมาราธอน จะมีเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด

1.สีขาว

2.สีแดง

3.สีชมพู

4.สีดำ

ตอบ... สีแดง เพราะมีส่วนประกอบของ myoglobin และ เส้นเลือดเป็นจำนวนมาก เซลล์มีขนาดเล็ก ภายในเซลล์บรรจุ mitochondria เป็นจำนวนมาก มี mitochondrial cristae ค่อนข้างใหญ่ แสดงว่า การทำงานของกล้ามเนื้อชนิดนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน oxidative phosphorylation ซึ่งจะมีการหดตัวอย่างช้าๆ (Slow twitch) แต่สามารถทำงานทนอยู่ได้เป็นระยะเวลานานๆ เช่น กล้ามเนื้อแขนและขา เป็นต้น

16.คุณสมบัติของกล้ามเนื้อหัวใจ คือข้อใด

1.มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อลาย

2.มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อเรียบปนกล้ามเนื้อลาย

3.ทำงานใต้อำนาจจิตใจ

4.ทำงานนอกอำนาจจิตใจ

ตอบ กล้ามเนื้อหัวใจ ประกอบเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเพียงแห่งเดียวอยู่นอกอำนาจจิตใจ มีลักษณะเป็นเซลล์รูปทรงกระบอกมีลายตามขวางเป็นแถบสีทึบสลับกับสีจาง เซลล์กล้ามเนื้อนี้มีแขนงไปประสานกับแขนงของเซลล์ใกล้เคียง เซลล์ทั้งหมดจึงหดตัวพร้อมกัน และหดตัวเป็นจังหวะตลอดชีวิต ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ

นางสาวเบญจรัตน์  วาสนดิลก ม.6/7 เลขที่36เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 51 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อ 11-13

 

11. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
 1. หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าชาย
 2. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายอารมณ์ทางเพศที่ไม่ควรกระทำ
 3. การใส่เสื้อสายเดี่ยวนุ่งกระโปรงสั้นอาจทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศได้
 4. ชายสามารถมีลูกได้จนอายุ 60 ปี

 ตอบข้อ 2   การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายอารมณ์ทางเพศที่สามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่บ่อยมากและต้องเหมาะสมทั้งนี้เพราะถ้าหากปฏิบัติบ่อยๆ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศได้

12. เมื่ออยู่ในวัยเรียนหากนักเรียนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจวิธีการแก้ปัญหาที่ควรกระทำคือข้อใด
          1. ปรึกษาผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์
          2. หาทางแก้ปัญหากับคนรัก
          3. ลาออกจากโรงเรียน
          4. ทำแท้ง

 ตอบข้อ 1    เพราะ การที่นักเรียนหญิงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจวิธีการแก้ปัญหาที่ควรกระทำ ปรึกษาผู้ใหญ่  ครู อาจารย์ ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนเป็นอย่างมากและมีผลต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนหญิงต่อไปนี้ในอนาคต ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ใหญ่หรือครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ช่วยแก้ไข

13. ข้อใดเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์
          1. สำส่อนทางเพศ
          2. ใช้ของร่วมกับผู้ป่วย
          3. เที่ยวสถานเริงรมย์
          4. ใช้ห้องน้ำสาธารณะร่วมกับผู้ป่วย
 

ตอบข้อ 1    เพราะ โรคเอดส์เกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของร่างกายโดยเฉพาะจากการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ติดเชื้อเอดส์  

 


รูปภาพของ sss27383

เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 51 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อ 17-19

17. นักเรียนฝึกการออกกำลังกายด้วยการวิดพื้นเป็นประจำจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อส่วนใดมากที่สุด
           1. กล้ามเนื้อต้นขา
           2. กล้ามเนื้อหลัง
           3. กล้ามเนื้อหน้าท้อง
          4. กล้ามเนื้อแขน

ตอบข้อ 4 เพราะ การออกกำลังกายแขนโดยการวิดพื้นคือวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อแขน ทำให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรงและได้รูป นอกจากนี้การวิดพื้นเป็นประจำจะมีประโยชน์โดยตรงกับหน้าอกและกล้ามเนื้อแขนด้านหลังซึ่งเมื่อกล่ามเนื้อหลังแขนได้รับการพัฒนาแขนก็จะดูดีและแข็งแรงขึ้น
 
18. นักวิ่งระยะสั้นฝึกซ้อมการวิ่ง 100 เมตร ติดต่อกัน 10 เที่ยวทำให้ล้าเนื่องจากเกิดของเสียใดในร่างกาย
            1. กรดแลคติก
            2. กรดยูริก
            3. กรดเกลือ
            4. กรดอะมิโน

ตอบข้อ 1 เพราะ กรดแล็กติกเป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการการหายใจ (การเผาผลาญพลังงาน) ที่ไม่ใช่ออกซิเจนในกรณีที่ออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น การออกกำลังกาย การทำงานหนัก เป็นต้น กรดแล็กติกจะทำให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้าแต่เมื่อหยุดพัก กรดแล็กติกจะถูกเผาผลาญให้พลังงานต่ออีกด้วยกระบวนการ Aerobic Metabolism หรือการใช้ออกซิเจนเหมือนในภาวะปกติเมื่อได้หยุดพักกล้ามเนื้อจะเมื่อยล้าลดลงสามารถเล่นต่อได้อีก

19. การอบอุ่นร่างกายในข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับการเล่นกีฬาฟุตบอล
1. หมุนคอ วิ่งรอบสนาม สะพานโค้ง วิดพื้น
2. วิ่งรอบสนาม หมุนคอ ลุก-นั่ง สะพานโค้ง
3. วิ่งรอบสนาม หมุนคอ หมุนข้อเท้า เหยียดเท้า
4. ลุก-นั่ง วิดพื้น หมุนคอ เหยียดเท้า

ตอบข้อ 3 เพราะ การเล่นกีฬาฟุตบอล นักกีฬาส่วนใหญ่จะต้องวิ่งมากเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อขา รวมทั้งให้ร่างกายยืดหยุ่น เกิดความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหวจึงควรวิ่งรอบสนาม หมุนคอ หมุนข้อเท้าและเหยียดเท้า


เฉลยข้อสอบ O-net ปี 49 ข้อ 5-8
5. ในการลดความอ้วนต้องคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
1) ปริมาณและคุณค่าอาหาร
2) ปริมาณอาหารและแคลอรี่
3) ความพยายามและกำลังใจ
4) จำนวนมิ้ออาหารและชนิดของอาหาร
ตอบ  ข้อ 2. ปริมาณอาหารและแคลอรี่  เพราะจะต้องคำนึงถึงการทานที่ไม่ควรจะทานเกินกำหนด

6. โดยทั่วไปคนอ้วนมักตายด้วยโรคใดมากที่สุด
1) โรคหัวใจ
2) โรคเบาหวาน
3) โรคมะเร็ง
4) โรคไขข้ออักเสบ
ตอบ  ข้อ 1 โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศอุตสาหกรรม รวมทั้งประเทศไทยด้วย เนื่องจากไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน หัวใจทำงานเพิ่มมากขึ้น ถ้าเป็นกับเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจก็ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด และหัวใจวาย

7. บุคคลทั่วไปมีน้ำหนักมาตรฐานขึ้นอยู่กับข้อใด
1) อายุ ส่วนสูง โครงสร้างของร่างกาย
2) เพศ ส่วนสูง โครงสร้างของร่างกาย
3) อายุ อาหารและการออกกำลังกาย
4) พันธุกรรม อาหาร การออกกำลังกาย
ตอบ  ข้อ  4 เพราะขึ้นอยู่กับพ่อแม่ด้วยว่าลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร และยังประกอบด้วยกับปริมาณการรับประทานอาหาร และ การออกกำลังกาย
แต่หากต้องการที่จะมีน้ำหนักที่มาตรฐานก็ต้องรับประทานพอดี ออกกำลังกายให้พอเหมาะ

8. รัฐภูมิมีส่วนสูง 175 เซนติเมตร หนัก68 กิโลกรัม รัฐภูมิมีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ใด
1) อ้วน
2) ผอม
3) ได้สัดส่วน
4) ควรเพิ่มน้ำหนัก
ตอบ ข้อ  3 คิดได้จาก ค่าBMI โดยนำ น้ำหนัก/(ส่วนสูง)2
ต่ำกว่า 18.5  ผอม
18.5 – 24.9  ปกติ
25.0 – 29.9 อ้วน
30.0  ขึ้นไป  อ้วนมาก
68/(175)2 = 68/3.0625 =22.20
ได้ 22.20 จะอยู่ในเกณฑ์ ปกติ ก็คือ ได้สัดส่วน

น.ส. ไพลิน  บุญเต็มพิทักษ์  ม.6/7 เลขที่ 2


แนวข้อสอบ O-Net ปี 2549
 
30.กิจกรรมนันทนาการกีฬาว่ายน้ำ ให้ประโยชน์ต่อส่วนใดของร่างกายมากที่สุด
 

1.)กล้ามเนื้อ
2.)กระดูกได้เคลื่อนไหว
3.)สมองคลายความตึงเครียด
4.)ทุกส่วนของร่ายกาย

ตอบ   ข้อ  4     เพราะกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่มีประโยชน์ต่อทุกส่วนของร่างกาย

                       และยังช่วยให้คลายเครียดอีกด้วย

 

31.นันทนาการหมายถึงข้อใด

1.)การพักผ่อน
2.)การนอนหลับ
3.)การออกกำลังกาย
4.)การทำกิจกรรมยามว่าง 

ตอบ   ข้อ 4     เพราะกิจกรรมนันทนาการคือกิจกรรมที่ทำยามว่าง

                     และผู้ร่วมนันทนาการมีความเพลิดเพลินใจ

 

32.การจัดนิทรรศการ จัดเป็นนันทนาการประเภทใด

1.)กิจกรรมศิลปะ
2.)กิจกรรมอนุรักษ์
3.)กิจกรรมงานสังคม
4.)กิจกรรมอาสาสมัคร

ตอบ   ข้อ 3     เพราะนิทรรศการเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน

                     เช่น งานอดิเรก การประกวดสิ่งประดิษฐ์  แสตมป์  เป็นต้น

ผู้จัดทำ   น.ส.วีรภัทรา  แสวงวุฒิพันธ์   ม.6/7  เลขที่ 9เฉลยข้อสอบ O-netปี50 ข้อ21-23

21. การออกกำลังกายเเบบใดเป็นการออกกำลังกายด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอยู่กับที่

           1.การเต้นแอลโรบิก                2.การฝึกยิมนาสติก

           3.การวิ่งอยู่กับที่                    4.การฝึกวิดพิ้น

เฉลย ข้อ 1. การเต้นแอลโรบิก

เพราะการเต้นแอลโรบิกเป็นการออกกำลังกายที่สามารถใช้ร่างกายทุกๆส่วนโดยไม่ต้องเคลื่อนย้าย

22. กล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายแข็งแรงที่สุด
        1. กล้ามเนื้อคอ                     2. กล้ามเนื้อหลัง  

        3. กล้ามเนื้อต้นขา                 4.กล้ามเนื้อหน้าท้อง

เฉลย ข้อ 3. กล้ามเนื้อต้นขา 

กล้ามเนื้อต้นขาเป็นกล้ามเนื้อที่เราใช้อยุ่เป็นประจำทุกวัน เช่นการเดิน การวิ่ง จึงทำให้กล้ามเนื้อขามีความหนา หนักและแข็งแรง

23. คนอายุ 20 ปี ต้องการฝึกกีฬาที่มีความหนัก 80 % ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่าใด
      1. 156 ครั้งต่อนาที                 2. 160 ครั้งต่อนาที  

      3. 166 ครั้งต่อนาที                 4. 172 ครั้งต่อนาที

เฉลย ข้อ 2. 160 ครั้งต่อนาที

ถ้าคนอายุ20 ฝึกกีฬาที่มีความหนัก  80 % ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับ 200 × 80 ÷ 100= 160 ครั้งต่อนาที เพราะคนอายุ 20 ปี ปกติจะมีอัตราการเต้นของหัวใจประมาณ 200 ครั้งต่อนาที

ลลิตภัทร ลิ้มรุ่งเรือง ม.6/7 เลขที่ 22เฉลยข้อสอบโอเนตปี2549

15.วัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด

1.หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ

2.การสื่อสารที่ไร้พรมแดน

3.ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์

เฉลย

3.ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพราะว่า ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ ที่วัยรุ่นสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆที่ตนเองต้องการได้อย่างอิสระ

16.ข้อใดเป็นการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์เมื่อมีเพศสัมพันธ์

1.ทำความสะอาดอวัยวะเพศ

2.สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

3.หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

4.ไม่สำส่อนทางเพศ

เฉลย

2.สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

เพราะ ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ที่สามารถติดต่อได้โดยการมีเพศสัมพันธ์

17.การออกกำลังกายวิธีใด ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นดีที่สุด

1.วิ่ง 100 เมตร

2.ยกน้ำหนัก

3.เดินเร็ว

4.กระโดดสูง

เฉลย

3.เดินเร็ว

เพราะ ประโยชน์ของการเดินเร็วคือ ช่วยทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

ผู้จัดทำ นางสาวมานิดา   จิระเสถียรพงศ์  ม.6/7  เลขที่  20 

 เฉลยข้อสอบ onet ปี พศ 2550 ข้อ 30-32

30. รายการแข่งขันใด ไม่มีในการแข่งขันกรีฑา

1. วิ่ง 400เมตร  2. วิ่ง 200 เมตร 3. วิ่งกระโดดไกล  4.พุ่งแหลน

ตอบ 3.วิ่งกระโดดไกลไม่มี ต้องเป็นกระโดดไกล ถึงจะมีในการแข่งกรีฑา

31.เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรรเลงเพลง ประกอบการแสดงกระบี่กระบองมีอะไรบ้าง

1.ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง                 2. ปี่ฃวา กลองแขก ระนาด       

 3. ฉิ่ง ปีชวา ระนาด                     4.  กลองแขก ระนาด ฉิ่ง

ตอบ ก. ต้องประกอบด้วย ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง

32. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

1.ช่วยพัฒนาให้สุขภาพจิตดีขึ้น

2.ช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขันมากขึ้น

3.ช่วยส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.ช่วยส่งเสริมให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น

ตอบ 2.เพราะการแข่งขันมีแง่ออกไปในทางที่เป็นลบ

 

นางสาวสุธิดา  เด่นประภา  เลขที่ 25 ม.6/7


Onet’  51

26.  การป้องกันตัวในข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
1.  ลงมือก่อน                                       2.  หลีกเลี่ยง
3.  ใช้เครื่องทุ่นแรง                                4.  ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว
ตอบ 2 
เพราะ การหลีกเลี่ยงเป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงและไม่ก่อให้เกิดการสูญเสีย

27.  กิจกรรมนันทนาการในข้อใดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด
1.  ไปเล่นกีฬากับเพื่อน                           2.  ไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อน
3.  ไปร่วมปลูกป่า                                 4.  ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า
ตอบ 1
เพราะ การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายและเป็นการใช้และเคลื่อนไหวร่างกายมากที่สุด

28.  กิจกรรมนันทนาการในข้อใดเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด
1.  ศุภชัยอาสาไปดูแลผู้ป่วยวัณโรค         2.  ศุภชัยไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน
3.  ศุภชัยอาสาไปค่ายปลูกป่า                4.  ศุภกิจไปเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ร้าน
ตอบ 3
เพราะ การไปค่ายปลูกป่าเป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

-----------------------------------------------------------------------------------------------

จัดทำโดย

เพชรรัตน์  เรืองวิทูร  เลขที่ 40 ม.6/7


รูปภาพของ sss27214

เฉลยแนวข้อสอบ O-Net ปี 49 (ข้อ 48-50)

48.ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประเมินผลกระทบจากพฤกติกรรมเสี่ยงของอุบัติเหตุทางอ้อม

    1. ค่ารักษาในโรงพยาบาล

    2. ค่าฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ

    3. ความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวและผู้เป็นที่รัก

    4. ชดเชยระหว่างการเจ็บป่วย

ตอบ  ข้อ 3.

เพราะ  จากข้อ 1 2 และ 4 เป็นการได้รับค่าเสียหายโดยตรง

49. เมื่อนักเรียนโนแมลงมีพิษ นักเรียนจะเลือกใช้สมุนไพร

    1. ฝรั่ง

    2. พญายอ

    3. ตำลึง

    4. ฟ้าทะลายโจร

ตอบ ข้อ 3.

เพราะ  ตำลึงเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารสูง ตำลึงถือเป็นยาเย็น ใบช่วยขับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้อาการแพ้ อักเสบ แมลงมีพิษกัดต่อย แก้แสบคัน เจ็บตา ตาแดงและตาแฉะ แก้โรคผิวหนัง และลดน้ำตาลในเลือด

ที่มา  http://www.school.net.th/schoolnet/article/read.php?article_id=503

50. สิ่งเสพติดหมายถึงอะไร

    1. สิ่งที่เสพแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้น

    2. สิ่งที่เสพแล้วอยากเสพอีกเรื่อยๆ

    3. สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วทำลายสุขภาพร่างกาย

    4. สิ่งเสพแล้วไม่สามารถเลิกเสพได้

ตอบ   ข้อ 2

เพราะ   ข้อ 1 ผิดเพราะ  สิ่งเสพติดเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะทำให้ร่ากายทรุดโทรม

          ข้อ 3 ผิดเพราะ  จริงๆแล้วในวงการแพทย์นั้นได้มีการนำสารเสพติดบางชนิดเข้ามาช่วยในการรักษา เช่น มอร์ฟีน  ฯลฯ

          ข้อ 4 ผิดเพราะ  อันที่จริงเมื่อเราเสพสารเสพติดเข้าไปแล้ว ยังสามารถเลิกได้ จะเห็นได้จาก มีองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด เช่น วัดถ้ำกระบอก  เป็นต้น 

นางสาว ศุภมาศ จิตติธรรมวัฒน์ เลขที่ 15 ชั้นม.6/7แนวข้อสอบ ONET ปี 2550 (ข้อ11-14)

 

11. การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ควรยึดหลักปฏิบัติข้อใด

      1. งานเป็นที่พึ่งแห่งตน              2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

      3. ยกตนข่มท่าน                      4. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

ตอบ   ข้อ 2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

เหตุผล   การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ควรยอมรับและให้เกียรติกัน  ควรจริงใจ และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง

******************************* 

12.วีธีการระบายอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมคือข้อใด

      1.ออกกำลังกาย                         2. อ่านหนังสือ

      3. ฟังเพลง                               4. ดูภาพยนต์

ตอบ  ข้อ 1. ออกกำลังกาย

เหตุผล   การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะนอกจากจะเปลี่ยนพลังงานทางเพศให้อยู่ในรูปแบบกิจกรรมแล้วยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย

**********************************

13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสุ่วัยรุ่น

      1. เสียงแตกในเด็กผู้ชาย

      2. การมีประจำเดือนของเด็กผู้หญิง

      3. มีความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้น

      4. การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย

ตอบ  ข้อ 3. มีความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้น

เหตุผล  เมื่อเริ่มเข้าสู่วันรุ่นร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ในเด็กผู้หญิง : เสียงแหลม มีหน้าอก สะโพกผาย มีประจำเดือน มีขนข้นบริเวณรักแร้และอวัยวะเพศ

ในเด็กผู้ชาย : เสียงแตกทุ้มห้าว ไหล่กว้าง มีฝันเปียก มีขนขึ้นที่หน้าแข้ง รักแร้ และอวัยวะเพศ

****************************************

14. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด

      1. เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้าม และดื่มของมึนเมา

      2. การได้เห็นภาพ และสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

      3. การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ

      4. การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว

ตอบ  ข้อ 1. เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้าม และดื่มของมึนเมา 

เหตุผล   เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้าม และดื่มของมึนเมา ซึ่งการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ขาดสติได้ และจะเกิดอันตราย

******************************************* 

นางสาวยุพาวรรณ  กระจ่างเวช  ม.6/8 เลขที่  16

http://www.suriyothai.ac.th/node/1874                                    เฉลยแนวข้อสอบ o-net 2550 ข้อ 5-8

5. ข้อใดไม่ใช่การสร้างเสริมการรู้จักตนเองและการยอมรับตนเอง

          1. การทำให้ค่านิยมกระจ่างชัดเจน         2. การเผชิญกับปัญหาได้

          3. การรับรู้ถึงความรู้สึกตนเอง               4. การบริหารจัดการใช้เวลาอย่างเหมาะสม


ตอบ     ข้อ 4 การสร้างเสริมการรู้จักตนเองและการยอมรับตนเองต้องมีความเชื่อมั่นใน

ตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะการวางแผนหรือเป้าหมายใดๆในการทำงานต้องมีความ

เชื่อมั่นต่อตนเอง ที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างได้

 

6. คำกล่าวที่ว่า "มนุษย์ทุกคนมีหมอ 2 คน คือ ขาขวาและขาซ้าย" ให้นักเรียนเปรียบเทียบว่า

ใกล้เคียงกับข้อความใด

          1. ออกกำลังกายด้วยการเดิน           2. ออกกำลังกายป้องกันโรคได้

          3. การดูแลตนเองก่อนเสมอ            4. การมีหมอหรือแพทย์ประจำครอบครัว


ตอบ     ข้อ 2 การออกกำลังกายป้องกันโรคได้ เป็นการใช้การออกกำลังกายเพื่อปรับปรุง
แก้ไขหรือบรรเทาอาการป่วยทางสรีระต่างๆ การออกกำลังกายที่ดีสามารถลดปัญหา
และปรับปรุงสภาพร่างกายได้

 

7.เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นชายจะมีการเจริญเติบโตทางร่างกาย ช้ากว่าวัยรุ่น
หญิงประมาณ 2 ปี เพราะได้รับอิทธิพลจากข้อใด
1. ยีน                2. สมอง
3. สิ่งแวดล้อม 4. ต่อมไร้ท่อ

 ตอบ 4  เพราะ  การที่เด็กผู้ชายผู้หญิงเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเร็วช้าต่างกัน โดยที่เด็กผู้หญิงจะเข้าสู่
การเปลี่ยนแปลงทางร่าง กายก่อนเด็กผู้ชายประมาณ 2 ปี ซึ่งจะทำให้ในชั้นประถมตอนปลาย
หรือชั้นมัธยมต้นจะพบว่าวัยรุ่นหญิงจะมีร่างกายสูงใหญ่ เป็นสาวน้อยแรกรุ่น ในขณะที่
พวกเด็กผู้ชายยังดูเป็นเด็กชายตัวเล็กๆ ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความสับสนและวิตกกังวลได้
เด็กผู้หญิงอาจกังวลว่าตนเองไม่หยุดสูงเสียที ในขณะที่เด็กผู้ชายก็เกิดความกังวลว่าทำไมตัวเอง
จึงไม่สูงใหญ่

http://www.thaihealth.or.th/node/5756

 

8. การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดี ด้วยการรับประทานอาหารครบทุกหมู่
และออกกำลังกายด้วยการเดิน จะได้ประโยชน์มากที่สุดข้อใด
1. กระดูกยาวขึ้น
2. มวลกระดูกมากขึ้น
3. กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
4. เอ็นและข้อต่อแข็งแรงขึ้น


ตอบ 4  เพราะ  การเสริมสร้างกระดูกทำได้โดยการกินอาหารให้ครบหมวดหมู่
และมีปริมาณแคลเซียมที่มากเพียงพอมนุษย์ออกกำลังกายด้วยการเดินมาตลอดธรรมชาติสร้าง
มนุษย์ให้นอนเดินยืนนั่งการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดจะทำให้กล้ามเนื้อได้พักผ่อนด้วย
และถูกใช้งานน้อยที่สุดการเดินต่อเนื่องกัน30 -40นาทีถือได้ว่าวิเศษสุดและเป็นการบาด
เจ็บน้อยที่สุดและหากเดินต่อเนื่องกัน20นาทีขึ้นไปจะเป็นการดีส่งผลให้ร่างกายกล้ามเนื้อพัฒนาขึ้นจิตใจก็สบาย


http://www.ss.mahidol.ac.th/thai/KnowHealthpage21-9.html

 

น.ส.ชัชชฎา เกตุน้อย ม.6/7 เลขที่ 17


เฉลยแนวข้อสอบ O-net ปี 2549
 24) ข้อใดคือสารอาหารที่ให้พลังงานสูงที่สุด
        1. ไขมัน          2. โปรตีน          3. วิตามิน          4. คาร์โบไฮเดรต
 
 ตอบ ข้อ.1 ไขมัน
        สารอาหารสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.สารอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ซึ่ง วิตามิน อยู่ในกลุ่มของสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน จึงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง
        ส่วนสารอาหารที่ให้พลังงานได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โดย
        - โปรตีน 1 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 4 แคลอรี่
        - คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 4 แคลอรี่
        - ไขมัน 1 กรัม จะให้พลังงานประมาณ 9 แคลอรี่
        จะเห็นว่าในสารอาหาร 1 กรัม ไขมัน จะให้พลังงานได้มากที่สุด จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
 
 อ้างอิงข้อมูลจาก:
 http://www.taliw.com/Html/sara/health/nuttition/sanarhan.html

 25) ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ไขมันอิ่มตัวได้ง่าย
        1. คาร์บอน          2. ออกซิเจน          3. ไฮโดรเจน          4. ไนโตรเจน
 
 ตอบ ข้อ.3 ไฮโดรเจน 
        ไขมันอิ่มตัว หมายถึง ไขมันที่คาร์บอนทุกตัวยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะเดี่ยวทั้งหมดและไม่สามารถจับกับไฮโดรเจนเพิ่มได้อีก
        ซึ่งหมายถึงว่า ถ้ามีไฮโดรเจนไปจับกับคาร์บอน จนคาร์บอนไม่สามารถรับไฮโดรเจนเพิ่มได้อีกแล้ว จะทำให้เกิดเป็นไขมันอิ่มตัว
        ดังนั้น ไฮโดรเจนคือสาเหตุที่ทำให้ไขมันอิ่มตัวได้ง่าย
 
 อ้างอิงข้อมูลจาก:
 http://www.nautilus.co.th/health_nutrition/tips_fatty.asp

 26) ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้อาหารบูดเน่าได้มากที่สุด
        1. อาหารที่มีฝุ่นละออง 2. อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก
        3. อาหารที่มีสีและรสจัด 4. อาหารที่ปรุงโดยไม่มีการล้าง
 
 ตอบ ข้อ.2 อาหารที่มีจุลินทรีย์มาก
        จากการศึกษา สารกันบูดที่ดีควรจะมีฤทธิ์ทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารเน่าเสีย จึงสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ทำให้อาหารเน่าบูดได้มากที่สุดคือ การที่มีจุลินทรีย์ในอาหารมาก
 
 อ้างอิงข้อมูลจาก: 
 http://www.tistr.or.th/t/publication/page_area_show_bc.asp?i1=64&i2=40

นางสาวอธิฐาน    เที่ยงแท้    ม.6/7    เลขที่ 7


เฉลยข้อสอบ O'net ปี 2551 (ข้อ7-9)

5. ถ้านักเรียนต้องการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิดีขึ้น ควรเลือกเข้าร่วม กิจกรรมใด
     1) เต้นแอโรบิก
     2) วิ่งเหยาะ
     3) รำไม้พลอง
     4) โยคะ

ตอบ     ข้อ4) โยคะ  เพราะ ต้องใช้สมาธิในการทำท่าต่างๆ จะส่งผลให้มีสมาธิที่ดีขึ้น 

 

 

6. ข้อใดไม่ใช่การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดี
     1) มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น
     2) ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว
     3) เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน
     4) ฝึกซ้อมกีฬาทุกวัน  

 

ตอบ   ข้อ 3)เล่นคอมพิวเตอร์ทุกวัน เพราะ การเล่นคอมพิวเตอร์ทุกวันทำให้สุขภาพทางสายตา และทางกายเสื่อมลง เพราะไม่ได้บริหารร่างกายและการจ้องคอมนานๆทำให้สายตาเสีย

 

 

7.  สื่อชนิดใดมีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมากที่สุด
     1)  หนังสือ
     2)  โทรทัศน์
     3)  อินเทอร์เน็ต
     4)  วีดิทัศน์ 

 

ตอบ    ข้อ 3) อินเทอร์เน็ต เพราะ ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น
จึงทำให้ข้อมูลข่าวสารส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว
   อย่างเช่นโปรแกรมcamforg ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นทั้งหญิงและชายเข้าถึงกันได้มากขึ้น

น.ส.เสาวลักษณ์   ดวงจันทร์

ม.6/7    เลขที่  33เฉลยแนวข้อสอบ ONET ปี 2550

12.วีธีการระบายอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมคือข้อใด

     1.ออกกำลังกาย

     2. อ่านหนังสือ

     3. ฟังเพลง

     4. ดูภาพยนต์

ตอบ ข้อ 1 ออกกำลังกาย

เหตุผล วิธีการระบายอารมณ์ทางเพศ เป็นการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของตัวเองให้เหมาะสม ซึ่งมีด้วยกันหลายวิธี แต่การออกกำลังกายน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะนอกจากเราจะเปลี่ยนพลังงานทางเพศให้อยุ่ในรูปแบบกิจกรรมแล้ว เรายังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย

__________________________________________________

13. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสุ่วัยรุ่น

     1. เสียงแตกในเด็กผู้ชาย

     2. การมีประจำเดือนของเด็กผู้หญิง

     3. มีความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้น

     4. การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย

ตอบ ข้อ 3 มีความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้น

เหตุผล เมื่อเริ่มเข้าสู่วันรุ่นร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ในเด็กผู้หญิง : เสียงแหลม มีหน้าอก สะโพกผาย มีประจำเดือน มีขนข้นบริเวณรักแร้และอวัยวะเพศ

ในเด็กผู้ชาย : เสียงแตกทุ้มห้าว ไหล่กว้าง มีฝันเปียก มีขนขึ้นที่หน้าแข้ง รักแร้ และอวัยวะเพศ

__________________________________________________

14. ข้อใดเป็นสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด

     1. เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้าม และดื่มของมึนเมา

     2. การได้เห็นภาพ และสื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

     3. การแต่งกายยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ

     4. การเดินคนเดียวในที่เปลี่ยว

ตอบ ข้อ 1 เที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้าม และดื่มของมึนเมา

เหตุผล ตัวเลือกทุกข้อต่างก็มีความเสี่ยงทั้งนั้น แต่ในตัวเลือกที่ 1 มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะนอกจากจะเที่ยวกลางคืนกับเพศตรงข้ามแล้ว ยังมีการดื่มของมึนเมาอีกด้วย ซึ่งทำให้ขาดสติได้ และจะเกิดอันตรายอะไรกับเราก็ไม่รู้

 

 นางสาววรรณสิกา  ลิขสิทธิ์พงศ์  ม.6/7  เลขที่ 19เฉลยข้อสอบ O'net ปี 2551 (ข้อ8-10)

8. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตครอบครัวแตกแยก

    1. ทรัพย์สินเงินทอง

    2. การศึกษา                     

    3. หน้าที่การงาน                                  

    4. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน

เฉลย     ข้อ 4. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน  เพราะ เป็นที่มาของความขัดเเย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความแตกแยกได้ง่าย

                                                                                                

9. โรคใดไม่ใช่โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์

    1. ตาบอกสี

    2. โรคหัวใจ

    3. ทาลาสซีเมีย

    4. เฮโมฟิเลีย

เฉลย     ข้อ 2.โรคหัวใจ เพราะ เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจ

                                                                                                

10. การกระทำในข้อใดไม่ใช่การส่งแสดงความเอื้ออาทร

    1. พาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน

    2. พาเพื่อนไปห้องพยาบาล

    3. ให้เพื่อนขอยืมเงิน

    4. จดการบ้านให้เพื่อน

เฉลย     1. พาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน เพราะ เป็นการส่งเสริมเพื่อนไปในทางที่ไม่ถูก จึงไม่ใช่การเอื้ออาทร

 

 

น.ส.วราภรณ์  สินธุยานนท์   เลขที่ 34  ม.6/7 ข้อสอบO'Netวิชาสุขศึกษาและเฉลยข้อ42-44 ปี49

 

42.อาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงได้แก่ข้อใด
1.นมผงอัดเม็ด
2.เนื้อหมู ไก่ ไข่ ผัก
3.อาหารที่มีรสจัด
4.ดื่มน้ำวันละ8แก้ว

เฉลย ข้อ 1.
อธิบาย
  นมผงอัดเม็ดเป็นอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง ซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูงอายุมากที่สุด
 คือเสี่ยงต่อไขมันอุดตันในโรคหลอดเลือด ไขมันสูง ความดันเป็นต้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43.ความเชื่อด้านสุขภาพอะไรมีผลที่สำคัญในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนและความคงอยู่ต่อพฤติกรรมของบุคคล
1.ความรู้ การกระตุ้น กดดัน
2.ความเป็นอยู่ การเกิดโรค การรักษา
3.ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
4.ศึกษาและเฝ้าระวังโรคทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้น

เฉลย ข้อ 2.
อธิบาย
  ความเป็นอยู่ การเกิดโรคและการรักษาถือว่ามีผลสำคัญที่สุด
เพราะความเป็นอยู่ได้ครอบคลุมไปถึงกิจวัตรประจำวันต่างๆตลอดวัน
และการเกิดโรคและการรักษาโรคก็ทำให้ชีวิตของเราเกิดการปรับเปลี่ยนและความคงอยู่ต่อพฤติกรรามบุคคล
ตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดโรคระบาดในท้องถิ่น ทุกคนก็จะปรับเปลี่ยนพฤิกรรมกิจวัตรๆทุกๆอย่างเพื่อลดการเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั้นๆ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.ข้อใดไม่ใช่ระบบเฝ้าระวังที่เน้นระบบเฝ้าระวังเชิงรุกร่วมกัน
ที่มีส่วนร่วมต่อแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ
1.การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรค
2.การรักษาโรคที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
3.ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
4.ศึกษาและเฝ้าระวังโรคทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้น

เฉลย ข้อ 4.
อธิบาย
  ระบบเฝ้าระวังโรคเชิงรุกนี้ จะดำเนินการเฝ้าระวังโรคและปัญหา
สาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน  โรคทางพันธุกรรมไม่จัดว่าเป็นโรคที่ต้องได้รับการติดตามเร่งด่วน
ดังนั้นจึง การศึกษาและเฝ้าระวังโรคทางพันธุกรรมเพิ่มขึ้นไม่ใช่ระบบเฝ้าระวังเชิงรุกร่วมกัน

 

                                                        โดย

น.ส.มานิตา อิสสระปัญโญภาส  ม.6/7  เลขที่ 13

                                            เฉลยแนวข้อสอบ ONET ปี 2550                                      

1. ต่อมไร่ท่อใดหากถูกทำลายจะทำให้เสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น

       1. ตับอ่อน  ม้าม                             2. ต่อมใต้สมอง  รังไข่

       3. ต่อมหมวกไต  ตับอ่อน                  4. ต่อมไทรอยด์  ต่อมพาราไทรอยด์

ตอบ   3. ต่อมหมวกไต  ตับอ่อน 

เพราะ   Essential endocrine gland เป็นต่อมไร้ท่อที่จำเป็นมากและมีความสำคัญ ถ้าขาดแล้วทำให้ตายได้ ได้แก่ต่อมดังต่อไปนี้
           1.1) ต่อมพาราไทรอยด์ ( parathyroid )
           1.2) ต่อมหมวกไตชั้นนอก ( adrenal cortex )
           1.3) ต่อมไอส์เลตของตับอ่อน ( islets of Langerhans )


2. อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบส่วนมากเกิดจากเชื้อไวรัส ยกเว้นข้อใด

       1. โรคคางทูม     2. โรคปอดบวม     3. โรคอีสุกอีใส     4. โรคหัดเยอรมัน

ตอบ   2. โรคปอดบวม          

เพราะ   สมองอักเสบ   เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น เชื้อเริม (Herpes simplex), เชื้อพิษสุนัขบ้า (Rabies), เชื้อโปลิโอ เป็นต้น
          ในบ้านเรามีเชื้อไวรัสชื่อ เจแพนีสบี (Japanese B virus) ซึ่งปกติอาศัยอยู่ในสัตว์ (เช่น หมูม้า แพะ หนู นก) ติดต่อถึงคนโดยมียุงประเภทคิวเล็กซ์ (Culex) และเอดีส (Aedes) บางชนิด ซึ่งเป็นยุงรำคาญที่อยู่ตามบ้านเป็นพาหะนำโรค ทำให้เกิดโรคสมองอักเสบ ซึ่งบางครั้งอาจพบระบาดในช่วงฤดูฝน ในแทบทุกภาคของประเทศ แต่พบระบาดบ่อยทางภาคเหนือ มักพบในเด็กต่ำกว่า 15 ปี และในคนแก่ ระยะฟักตัวของโรคนี้ 5-14 วัน
          นอกจากนี้ยังอาจพบเป็นโรคแทรกซ้อนตามหลังหัด , หัดเยอรมัน , อีสุกอีใส , คางทูม


3. หูน้ำหนวกเกิดจากเชื้อโรคอะไร

       1. เชื้อรา       2. เชื้อพยาธิ       3. ติดเชื้อไวรัส       4. เชื้อแบคทีเรีย

ตอบ   4. เชื้อแบคทีเรีย

เพราะ   หูน้ำหนวกเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในหูชั้นกลาง


4. เมื่อไกล้วันสอบนักเรียนมีความหงุดหงิด วิตกกังวลเนื่องจากร่างกายหลั่งสารใดลดน้อยลง

       1. ซีรีโทนิน เอ็นดอร์ฟิน                 2. ซีรีโทนิน อินซูลิน

       3. เอ็นดอร์ฟิน กลูคากอน               4. เมลาโทนิน โตปานิน

ตอบ   4. เมลาโทนิน โตปานิน

เพราะ   1. สารซีรีโทนิน   ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท ซึ่งมีบทบาทหลายหน้าที่เช่น การควบคุมความหิว อารมณ์ และความโกรธ

          2. เอ็นดอร์ฟิน   เป็นสารที่หลั่งออกมาเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวด

          3. อินซูลิน   ในวงการแพทย์ อินซูลินถูกใช้ในการรักษาโรคเบาหวานบางชนิด และยังทำหน้าที่ควบคุมการเผลาผลาญคาร์โบไฮเดรต

          4. กลูคากอน   คือฮอร์โมนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต กลูคากอนผลิตโดยตับอ่อนและจะถูกปล่อยเมื่อระดับน้ำตาลในเส้นเลือดลดระดับต่ำกว่าปกติ

          5. เมลาโทนิน   เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาว เกี่ยวข้องกับวงจรการนอนหลับ และการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์

          6. โตปานิน   สารเคมีจากต่อมไร้ท่อใต้สมอง มีผลทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส มีความสุข

                                   นางสาว กัญชลา  วงษ์เกษม  เลขที่ 16  ม.6/7                             


รูปภาพของ sss27210

น.ส. ธัญญาทิพย์ จันทรวิมล  ม. 6/7  เลขที่ 12

 
เฉลยข้อสอบ o-net 49

39. โรคเบาหวาน เกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะใด
1. ไต   2. ตับ   3. ม้าม   4. ลำไส้
ตอบ      ข้อ 2. ตับ
เหตุผล เป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ  อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ตับอ่อนสร้างขึ้น และจำเป็นในการนำน้ำตาลในเลือด ไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ทั่วร่างกาย ที่ต้องการพลังงาน แต่ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน การสร้างเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือด ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงจากอาหาร ไปใช้ให้เป็นพลังงานได้อย่างเต็มที่ เพราะขาดฮอร์โมนอินซูลิน

ที่มา      

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%...
http://www.yourhealthyguide.com/article/ad-diabetes-insulin.html40. หวิวต้องทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็น โอ๋จึงชวนไปเที่ยวทะเล นักเรียนคิดว่าหวิวควรตอบอย่างไร
1. เอาไว้โอกาสหน้า
2. ยังไม่ว่างไปไม่ได้
3. ดีเหมือนกันจะได้คลายเครียด
4. พักผ่อนอยู่บ้านดีกว่า
ตอบ ข้อ 3. ดีเหมือนกันจะได้คลายเครียด
เหตุผล  เมื่อหวิวทำงานมาทั้งวันแล้ว ก็ควรที่จะรู้จักพักผ่อน หรือทำกิจกรรมที่ทำให้ผ่อนคลายซึ่งการไปเที่ยวทะเล ก็จะทำให้จิตใจเบิกบานและเป็นการคลายเครียดที่ดี41.โปรตีน เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในร่างกาย เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ โปรตีนเกิดจากองค์ประกอบย่อยๆ ที่เรียกว่าอะไร และสามารถแบ่งได้เป็นกี่กลุ่ม
1. กรดแลคติก แบ่งได้ 2 กลุ่ม
2. กลูโคส แบ่งได้ 4 กลุ่ม
3. เอนไซม์ แบ่งได้ 2 กลุ่ม
4. กรดอะมิโน แบ่งได้ 2 กลุ่ม
ตอบ ข้อ 4. กรดอะมิโน แบ่งได้ 2 กลุ่ม
เหตุผล โปรตีนมีหน่วยย่อยคือกรดอะมิโน กรดอะมิโนมีทั้งหมด 20 ชนิด เรียงร้อยกันขึ้นเป็นสายโปรตีน แบ่งกรดอะมิโน ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
1) กรดอะมิโนจำเป็น (essential amino acid) สำหรับคนมี 10 ชนิด ได้แก่ อาร์จินีน (arginine) ฮิสทิดีน (histidine) ไอโซลิวซีน (isoleucine)  ลิวซีน (leucine) ไลซีน (lysine) เมไทโอนีน (methionine) ฟีนิลอะลานีน (phenylalanine) ทรีโอนีน (threonine) ทริปโตเฟน (tryptophane) และเวลีน (valine) ซึ่งร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ แต่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างโปรตีน ร่างกายได้กรดอะมิโนเหล่านี้จากอาหารเท่านั้น ส่วนกรดอะมิจำเป็นของสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นจะแตกต่างกันตาม สปีชีส์ (species) ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น
2) กรดอะมิโนไม่จำเป็น (Non–essential amino acid) เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้เอง

ที่มา

http://www.tuvayanon.net/2protienf.html
http://www.promma.ac.th/chemistry/Biomolecule/Biomolecule004.htm                                             เฉลยข้อสอบ ONET ปี 49                                            

17. ข้อใดคือคุณสมบัติของกรดไขมันไม่อิ่มตัว

      1. จุดหลอมเหลวสูง   แข็งตัวง่าย

      2. จุดหลอมเหลวต่ำ   แข็งตัวง่าย

      3. จุดหลอมเหลวสูง   แข็งตัวยาก

      4. จุดหลอมเหลวต่ำ   แข็งตัวยาก

ตอบ   4. จุดหลอมเหลวต่ำ   แข็งตัวยาก

เพราะ   เป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่อยู่ในสาย 1 หรือมากกว่า ได้แก่กรดไขมันที่ได้จากพืช ซึ่งจะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ

18. ข้อใดคือคุณสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัว

      1. จุดหลอมเหลวสูง   แข็งตัวง่าย

      2. จุดหลอมเหลวต่ำ   แข็งตัวง่าย

      3. จุดหลอมเหลวสูง   แข็งตัวยาก

      4. จุดหลอมเหลวต่ำ   แข็งตัวยาก

ตอบ   1. จุดหลอมเหลวสูง   แข็งตัวง่าย

เพราะ   เป็นกรดไขมันที่ไม่มีพันธะคู่อยู่เลยในสาย ได้แก่กรดไขมันที่ได้จากสัตว์ ซึ่งจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ

19. สารอาหารใดที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

      1. ไขมัน       2. โปรตีน       3. วิตามิน       4. คาร์โบไฮเดรต

ตอบ   2. โปรตีน

เพราะ   ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ควบคุมสรีระ เป็นโครงสร้างเซลล์ เช่น ผิม ผม เล็บ เขา ขน

20. สารอาหารใดที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

      1. ไขมัน       2. โปรตีน       3. วิตามิน       4. คาร์โบไฮเดรต

ตอบ   1. ไขมัน

เพราะ   ไขมัน ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เพราะไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังจะช่วยป้องกันมิให้ความร้อนออกจากร่าง กายและช่วยบรรเทาความหนาวเย็นจากภายนอก

                             นางสาว  ชยาดา  ฟองทิพย์สุคนธ์   ม.6/7  เลขที่ 5                              เฉลยแนวข้อสอบ ONET ปี 2550 (ข้อ 24-26)

24.ปัจจัยในข้อใดมีความสำคัญที่สุดในการสร้างสมรรถภาพทางกาย 

1) อาหาร      2) อาหารเสริม       3) ยาบำรุง        4) การออกกำลังกาย

ตอบ ข้อ 4. เพราะ สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะใช้ระบบต่างๆของร่างกายประกอบกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับความสามารถทางร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ได้อย่างหนักติดต่อกัน โดยไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยและสามารถฟื้นตัวสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 


25.ในการเล่นกีฬา เมื่อเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าเคล็ด นักกีฬาควรปฎิบัติอย่างไร

1) หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง

2) หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ยกขาขึ้นสูง

3) หยุดพัก ใช้ความเย็นประคบ ยกขาขึ้นสูง

4) หยุดพัก ใช้ความร้อนประคบ ปล่อยให้ขาห้อยลง

ตอบ ข้อ 3. เพราะ วิธีการปฐมพยาบาลข้อเท้าเคล็ด มีดังนี้...

1.ให้ข้อเท้าที่ได้รับบาดเจ็บพักนิ่งๆ  ห้าม! เดิน

2.ยกเท้าให้สูงเล็กน้อยเพื่อห้ามเลือดและลดบวม

3.ประคบด้วยความเย็นทันทีนานอย่างน้อย  ๒๐ นาที

4.ยึดข้อเท้าให้นิ่งด้วยผ้ายืด ถ้าสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่ผูกด้วยเชือก ให้คลายเชือกผูกรองเท้า แต่ไม่ต้องถอดรองเท้า

ห้าม!!!ประคบด้วยความร้อนใน ๒๔ ชั่วโมง

ที่มา :: http://www.doctor.or.th/node/1500


26.การแข่งขันเซปักตะกร้อ  ข้อใดถือว่าเป็นผลแพ้ชนะที่ถูกต้อง
     1) 11 : 9 , 11 : 8                       2) 15 : 13 , 15 : 12
     3) 21 : 19 , 21 : 18                    4) 25 : 23 , 25 : 21

ตอบ ข้อ 3 เพราะ การนับคะแนน มีดังนี้....

การแข่งขันใช้แบบ 2 ใน 3 เซต ในเซตที่ 1 และเซตที่ 2 จะมีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน ทีมใดได้ 15 คะแนนก่อน จะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นๆ ทั้ง 2 เซต จะไม่มีดิวส์ หากทั้งสองทีมได้ 13 ก่อน หรือ 14 เท่ากัน พักระหว่างเซต 2 นาที ถ้าเสมอกัน 1:1 เซต ให้ทำการแข่งขันเซตที่ 3

ที่มา :: http://e-learning.konmun.com/Rules/id19.aspx


 น.ส.ผลิวรรณ บุ้นเฮี้ยน ม.6/7 เลขที่ 23                                   แนวข้อสอบ O - NET 2551


35. การปฏิบัติตนข้อใด ที่จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตมากที่สุด
1. การขับรถด้วยความเร็ว  100  กม. ต่อชั่วโมง          2. การขับรถในขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือ 
3. การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหน้า                 4. สูบบุหรี่ขณะขับรถ
ตอบ   2
เพราะ การขับขี่ยวดยานพาหนะต้องใช้ประสาทสัมผัสในการมองเห็น การได้ยินและการทรงตัว ผู้ขับขี่ควรมีสมาธินอกจากต้องใช้สมองในการประมวลผลการรับรู้เหตุการณ์แบบต่อเนื่อง ถ้าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ ส่งผลให้ปฏิกิริยาในการสั่งการและตอบสนองทางสมองช้ากว่าปกติถึง 0.5 วินาที ทำให้เวลาก่อนชนจะสั้นลงกว่าผู้ขับขี่ปกติ 1 วินาที ซึ่งเวลาเพียงแค่นี้ก็เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ แม้จะใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีและสมอลทอล์กก็มีความเสี่ยง ที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่ต่างจากการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุมีถึง 1.16 เท่า.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. กิจกรรมใดที่จัดเป็นการใช้กระบวนการทางประชาสังคม เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชนเข้มแข็ง
1. การแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาด้านครอบครัว               2. การจัดหน่วยแพทย์อาสาไปตามชนบท
3. การจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้าน                              4. การจัดทำประชาพิจารณ์
ตอบ  3

เพราะ  การจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้าน เป็นการตรวจความเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของคนในหมู่บ้าน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในหมู่บ้าน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37. กลวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สามารถทำได้โดยวิธีใด
1. ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้โดยสม่ำเสมอ             2. ปฏิบัติตนโดยยึดหลัก “ปลอดภัยไว้ก่อน”
3. หาความรู้ด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย           4. ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ตอบ 2
เพราะการยึดหลัก"ปลอดภัยไว้ก่อน" เป็นเรื่องที่ครอบคลุมคำตอบทุกข้อ
การยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อนมีตัวอย่างเช่น  การตรวจเครื่องมือเครื่องใช้โดยสม่ำเสมอ  การหาความรู้ด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย และปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดทำโดย
น.ส.  ทิพย์พรรษา  อัศวจินดา
ม.6/7  เลขที่  43


เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 2550 ข้อ 48-50
 
48. การสอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาสามารถทำได้อย่างไร
1.พ่อแม่ต้องพูดสอนให้ลูกรู้จักแก้ปัญหาด้วยการมีสติ
2.พ่อแม่และลูกจะต้องไม่เคยเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน
3.ครอบครัวต้องไม่ใช้คำพูดรุนแรงหรือใช้กำลังในการแก้ปัญหา
4. พ่อแม่ต้องยกตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจ

เฉลย ตอบข้อ 3. การที่ครอบครัวไม่มีการใข้คำพูดรุนแรงหรือใช้กำลังในการแก้ปัญหาภายในบ้านให้เป็นตัวอย่างแก่เด็ก เด็กก็จะไม่มีตัวอย่างในการนำมาปฏิบัติ และสามารถปลูกฝังการไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้ เพราะปัจจุบันแต่ละครอบครัวมักใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา ซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง

 
49.ถ้านักเรียนจะช่วยผู้ได้รับอุบัติเหตุที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการผายปอด และการกระตุ้นหัวใจไปพร้อมกันเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพ นักเรียนมีหลักการปฏิบัติอย่างไร
1.ผายปอด : กระตุ้นหัวใจเป็น 2:15 ครั้ง
2.ผายปอด : กระตุ้นหัวใจเป็น 5:12 ครั้ง
3.ผายปอด : กระตุ้นหัวใจเป็น 6:15 ครั้ง
4.ผายปอด : กระตุ้นหัวใจเป็น 8:14 ครั้ง
เฉลย ตอบข้อ 1. จากขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ( CPR )
1. ผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่ ให้เขย่าตัวหรือเรียกเสียงดังๆถ้าไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
2. ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือ
3. หายใจได้เองหรือไม่ ถ้าไม่ได้ ให้ช่วยหายใจด้วยวิธีเป่าปาก เปิดทางเดินหายใจ โดยดันหน้าผากเชยคางขึ้นและประเมินว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่ จมูกแก้มสัมผัสลมหายใจออก
4. ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ ให้ช่วยหายใจ โดยใช้มือบีบจมูกผู้ป่วยแล้วผู้ช่วยเหลือหายใจเข้าปอดเต็มที่แล้วเป่าลมเข้าปากผู้ป่วยเต็มที่ 2 ครั้ง สังเกตว่าลมปากเป่า เข้าสู่ปอดผู้ป่วยเต็มที่หรือไม่ โดยดูจากการเคลื่อนไหวของทรวงอกc]tถ้าผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง ให้หยุดช่วยหายใจ และคอยสังเกตการหายใจต่อไปอีก
5. ตรวจสอบชีพจรที่คอ ( CAROTID ) ถ้ามีชีพจรไม่ต้องกดหน้าอก
6. ถ้าไม่มีชีพจร ให้ทำการกดหน้าอก ( CHEST COMPRESSION )โดยการวางสันมือตรงกึ่งกลางระหว่างหน้าอกผู้ป่วยเหนือลิ้นปี่ 2 นิ้วมือ กดน้ำหนักลงไปยังสันมือ 2 ข้าง กดหน้าอกกด 30 ครั้ง โดยนับเป็นจังหวะ 1 และ 2 และ 3 และ 4 .... จนถึง 30 บีบจมูกและดันหน้าผากเชยคาง ช่วยหายใจด้วยวิธีเป่าปาก 2 ครั้งสลับการกดหน้าอก
7. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 5 ( 4 รอบ )
8. ประเมินการหายใจและชีพจร ถ้าผู้ป่วยยังไม่หายใจและชีพจรยังไม่เต้นให้ช่วยจนกว่าผู้ป่วย จะหายใจได้เอง หรือหน่วยกู้ชีพเดินทางไปถึง 
 
 50.ถ้ามีผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนนอนอยู่บนถนน นักเรียนมีหลักการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ อย่างไร
1.เรียกเบาๆ จับชีพจร สังเกตุการหายใจ และสำรวจสภาพร่างกาย
2.สังเกตการหายใจรอยฟกช้ำและการบาดเจ็บบริเวณร่างกาย
3.เอามือเเตะตัวผู้ป่วยเพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกาย และสังเกตุการหายใจ
4.จับตัวเขย่าเบาๆ สังเกตุม่านตาการหายใจและลักษณะของสีผิว
เฉลย ข้อ 1. เพราะหลักที่เราทำได้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นขั้นแรก โดยสำรวจการมีสติของผู้ป่วยเป็นอันดับเเรก จากนั้นจึงตรวจสอบการเต้นของหัวใจโดยการจับชีพจรพร้อมทั้งสังเกตุการหายใจ และสำรวจสภาพการได้รับบาดเจ็บจากการสำรวจสภาพร่างกายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
 
น.ส. เขมจิรา เชษฐ์ขัยอมรกุล ม.6/7 เลขที่ 31


ข้อสอบ o-net ปี51 ข้อ38-40 

38.ถ้าเพื่อนของนักเรียนมีเหตุทะเลาะวิวาทย์กัน นักเรียนควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะดีที่สุด

1.รีบเข้าไปขวาง และบอกให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นๆ

2.บอกให้เพื่อนทั้งครู่ใจเย็น และบอกให้เพื่อนไปตามครู

3.รีบดึงเพื่อนคนใดรหนึ่งออกไปให้ไกลๆ

4.รีบเดินหนีไปให้เร็วที่สุดแล้วไปแจ้งครู

ตอบ ข้อ 3. เพราะการทะเลาะวิวาทเป็นเหตุที่รุนแรง เราไม่ควรเข้าไปขวาง หรือการพูดคงไม่มีผล ดังนั้นเราควรไปดึงเพื่อนคนใดคนหนึ่งออกมาก่อน

39.เมื่อนักเรียนพบคนจมน้ำที่หยุดหายใจ การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการผายปอดควรจะต้องทำเรื่องใดเป็นอันดับแรก

1.ควรเอาน้ำออกจากปอด

2.เปิดทางเดินลมหายใจให้ผู้ป่วย

3.จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนสบายมากที่สุด

4.การปลดสิ่งที่รัดตึงร่างกาย เช่น เข็มขัด

ตอบ ข้อ.2 เพราะ ตามหลัก ABC คือ A airway เปิดทางเดินหายใจ

                                            B Breathing การช่วยหายใจ(ผายปอด)

                                            C Circulation การนวดหัวใจเพื่อให้เลือดไหลเวียนอีกครั้ง

40.ถ้านักเรียนพบผู้ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน และต้องการความช่วยเหลือ นักเรียนจะต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1.ตรวจสอบการหายใจและการเต้นของหัวใจ

2.จับชีพจรและสำรวจสภาพร่างกาย

3.วัดอุณหภูมิของร่างกาย สังเกตการหายใจ

4.สังเกตม่านตา การหายใจ ลักษณะของสี

ตอบ ข้อ 1 เพราะ เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่าอาการสาหัสเพียงใด

 นางสาวอรพรรณ วงศ์เพชรพลอย ม.6/7 เลขที่ 44เฉลยข้อสอบO-Net ปี 50

9.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม

      1. การอบรมเลี้ยงดู                     2. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

      3. ระดับการศึกษาของครอบครัว    4. ความเชื่อในการพยากรณ์ชีวิต

ตอบ  ข้อ 4 เพราะ การดำเนินชีวิตในแต่ละวันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ชีวิต หรือดูดวงแต่ขึ้นอยู่กับ การอบรมเลี้ยงดู ระดับการศึกษาของครอบครัว  และสภาพทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ของครอบครัว

10. จากคำกล่าวที่ว่า " ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น " นักเรียนจะแปลความหมายให้ถูกต้องที่สุดคือข้อใด

        1. การอบรมเลี้ยงดู                    2. สติปัญญา  

        3. สิ่งแวดล้อม                          4. กรรมพันธุ์

ตอบ   ข้อ 1  เพราะ คำกล่าวที่ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหมายถึง  พ่อแม่เป็นอย่างไรลูกก็มักจะเป็นอย่างนั้น หรือการมีพฤติกรรมที่คล้ายกันทางสายเลือดซึ่งเกิดจากการเลี้ยงดู เช่น บิดามีอารมณ์ร้อน - ลูกสาวก็มีอารามณ์ร้อน

11. การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ควรยึดหลักปฏิบัติข้อใด

        1. งานเป็นที่พึ่งแห่งตน              2. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

        3. ยกตนข่มท่าน                       4. เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

ตอบ.   ข้อ 2. เพราะ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีจะต้องอาศัยคุณลักษณะภายในและทัศนคติที่ดี เช่น การยอมรับและให้เกียรติกัน  การจริงใจ  การเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน   ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา )

จัดทำโดย : นางสาว อรอุมา  เลิศสมผล  ม.6/7   เลขที่ 18เฉลยข้อสอบ O-net ปี 51 (ข้อ 29 - 31)

29.ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ผู้ตัดสินผิดพลาด นักกีฬาควรแสดงพฤติกรรมอย่างไร

1. ประท้วง

2. แสดงกิริยาไม่พอใจ

3.ขอให้ผู้ตัดสินกลับคำตัดสิน

4. ยอมรับการตัดสิน

ตอบ 4. ยอมรับการตัดสิน เพราะ ตามกฎผู้ตัดสินเป็นคนที่เฉียบขาดที่สุดแล้ว

 

30. หากมีผู้ถามนักเรียนว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเขาเป็นโรคไขมันในเลือดสูงหรือไม่

1. ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับไขมันในเลือด

2. ให้สังเกตน้ำหนักตนเองว่าเพิ่มขึ้นเร็วหรือไม่

3. ให้สังเกตอาการตนเองว่าอาการเพนื่อยหอบ หายใจไม่ออกหรือไม่

4. ให้สังเกตอาการตนเองว่าปวดศรีษะบ่อยๆอ่อนเพลียเป็นประจำหรือไม่

ตอบข้อ 1. ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับไขมันในเลือด เพราะ เป็นวิธีที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือที่สุด

 

31. เมื่อนักเรียนไปใช้บริการรักษาสิวในร้านเสริมสวยในฐานะที่เป็นผู้บริโภค นักเรียนมีวิธีการปกป้องสิทธิของตนเองอย่างไร

1. เลือกร้านที่มีสำนักงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้การรับรอง

2. เลือกร้านที่มีชื่อเสียงและมีสาขาเปิดให้บริการมาก

3. เลือกร้านที่มีแพทย์และพยาบาลที่มีใบอนุญาตทำการ

4. เลือกร้านที่มีแพทย์ที่มีใบประกอบโรคและมีใบอนุญาตทำการ

ตอบข้อ 4. เลือกร้านที่มีแพทย์ที่มีใบประกอบโรคและมีอนุญาตทำการ เพราะ มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

นางสาวมิ่งขวัญ  ตัลยารักษ์ ม.6/7 เลขที่41เฉลยข้อสอบ o-net ปี่ 51 ข้อ 32-24 

32. สาเหตุใดที่ทำให้เกิดโรคอ้วน

1. รับประทานยาคุมกำเนิด

2.รับประทานหรือฉีดฮอร์โมน

3. ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ

4. ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร

ตอบ ข้อ 1,2,3

เพราะข้อ1. ในผู้หญิงที่ฉีดยาหรือกินยาคุมกำเนิดก็ทำให้อ้วนง่าย

ข้อ2. จากการกินยาบางชนิด ก็ส่งผลกระทบให้อ้วน ผู้ป่วยบางโรคได้รับฮอร์โมนสเตียรอยด์เป็นเวลานาน ก็ทำให้อ้วนได้

ข้อ3. พบได้จากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อไทรอยด์ ทำให้มีไขมันตามบริเวณต้นแขน ต้นขา และหน้าท้อง


33. จงเรียงลำดับอาการ 3 ระยะของไข้มาลาเรียให้ถูกต้อง

1. ร้อน-เหงื่อออก-หนาวสั่น

2.เหงื่อออก-ร้อน-หนาวสั่น

3.หนาวสั่น-เหงื่อออก-ร้อน

4.หนาวสั่น-ร้อน-เหงื่อออก

ตอบ ข้อ 4

เพราะ  อาการคล้ายไข้หวัด เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ไอ แต่สักระยะหนึ่งที่เชื้อแต่ละตัวแบ่งตัวสอดคล้องกันดีแล้ว ผู้ป่วยจะมีไข้เป็นช่วงระยะอย่างสม่ำเสมอ แต่ละช่วงเรียกว่าแพร็อกซิซึม (paroxysm) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่:
(1) ระยะหนาวสั่น: ผู้ป่วยมีอุณหภูมิร่างกายลดลง มีอาการหนาวสั่น กินเวลา 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง  

(2) ระยะไข้ตัวร้อน: ผู้ป่วยมีไข้สูง 40-41 เซลเซียส เป็นเวลา 1-4 ชั่วโมง

(3) ระยะออกเหงื่อ กินเวลานาน 1-2 ชั่วโมง จากนั้นอุณหภูมิร่างกายปกติ เป็นช่วงปราศจากไข้ (apyrexia) จากนี้แล้ว paroxysm เกิดใหม่ เป็นเช่นนี้เรื่อยไป


34.คนที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

1. ทำงานเหนื่อยช้าเเละหายเหนื่อยเร็ว

2. ทำงานเหนื่อยช้าเเละหายเหนื่อยช้า

3. ทำงานเหนื่อยเร็วเเละหายเหนื่อยเร็ว

4. ทำงานเหนื่อยเร็วเเละหายเหนื่อยช้า

ตอบ ข้อ 1

เพราะ บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดี  ย่อมสามารถทำงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือเคลื่อนไหวร่างกายได้นาน  ไม่เหนื่อยง่าย เเละหายเหนื่อยเร็ว


                                                                  น.ส. ถิรา  นิมิตรโภคาพันธ์  ม. 6/7 เลขที่ 42


เฉลย แนวข้อสอบ O-Net ปี 2550 (ข้อ 42-44)


42. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของใบน้อยหน่าถูกต้องที่สุด
1. กำจัดไข่และตัวเหา
2. ลดอาการไอ
3. รักษาอาการท้องเสีย
4. ใช้ขับพยาธิตัวตืด

ตอบ  1.ใบน้อยหน่ามีสรรพคุณในการฆ่าเหา เนื่องจากในสารใบน้อยหน่ามีสารเคมีชื่อ  Anonanine เมื่อทำปฏิกิริยากับปูนกินหมาก ซึ่งมีความร้อน ทำให้เหาเมาและตายในที่สุด

43. บุคคลใดทำงานเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมากที่สุด

1. นายแดงทำงานเป็นกรรมกรแบกหาม

2. นายเขียวทำงานในโรงงานหลอมเหล็ก

3. นายขาวทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์

4. นายดำทำงานในโรงงานเย็บตัดเสื้อยืด

ตอบ  3. เพราะ นายขาวต้องสูดอากาศที่เป็นพิษอยู่เป็นประจำ

44. การปฎิบัติตน ในข้อใดของนายเอกที่จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมากที่สุด

1. กรเข้านอนหลังเวล 21.00 น. ทุกวัน

2. การนวดตนเองเมื่อปวดกล้ามเนื้อ

3. การซื้อยาแก้ท้องเสียมารับประทานเมื่อมีอาการท้องร่วง

4. การรับประทานอาหารประเภทแหนมสด ก้อยปลา

ตอบ  3. การซื้อยาแก้ท้องเสียมารับประทานเมื่อมีอาการท้องร่วง เพราะอาจเป็นการหยุดอาการท้องเสียโดยฉับพลัน ควรไปพบแพทย์จะดีกว่า

สุทธ์สินี   กิจแสงทอง เลขที่ 29ข้อสอบ o-net ปี 2551

23.  การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างทีมไทยกับทีมจีน  คะแนนในข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง

       1.  25 : 23 , 13 : 25 , 26 : 24 , 20 : 25 , 25 : 22
 
       2.  25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 18 , 20 : 25 , 12 : 15

       3.  18 : 25 , 17 : 25 , 25 : 19 , 20 : 25 , 25 : 23

       4.  25 : 18 , 25 : 9 , 19 : 25 , 18 : 25 , 27 : 26

ตอบ  ข้อ 2

       เพราะ วอลเลย์บอลมีกติกาว่า 25 แต้มต่อเซต เล่น 3 ใน 5 เซต และมีข้อว่า เซตที่ 5 แต้มจะสิ้นสุดที่ 15 แต้มเท่านั้น

24.  การแข่งขันกีฬาประเภททีมชนิดใด ที่เมื่อพลูกไปเล่นในแดนคู่แข่งแล้วไม่สามารถส่งลูกกลับมาเล่นในแดนตัวเองได้

       1.  ฮอกกี้

       2.  รักบี้

       3.  แฮนด์บอล

       4.  บาสเกตบอล

ตอบ  ข้อ 4

        เพราะ  ข้อบังคับในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล คือ ถ้าทีมพาลูกไปยังแดนของฝ่ายตรงข้ามของสนาม (frontcourt) แล้ว ห้ามนำลูกกลับเข้าแดนตนเอง (backcourt) อีก ห้ามเตะหรือชกลูก ถ้าทำจะผิดกฎข้อห้ามเหล่านี้จะเสียการครองบอล อีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายได้ลูกไปเล่น แต่ถ้าฝ่ายรับทำผิดกฎฝ่ายที่ครองบอลจะได้เริ่มช็อตคล็อกใหม่

25.  การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว  คะแนนในข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง

       1.  11 : 8 , 11 : 7

       2.  15 : 13 , 15 : 12

       3.  21 : 19 , 21 : 18

       4.  25 : 2 , 25 : 23

ตอบ  ข้อ 3

       เพราะ  แบดมินตันมีกติกาว่า 21 แต้มต่อเซต เล่น 2 ใน 3 เซต ทีมใดเล่นได้ 21 แต้มก่อน (ต้อง 2 เซตน่ะ) จะชนะ

 

นางสาวสิริมา  ธนมาศพูนทรัพย์   ชั้น  ม. 6/7  เลขที่  39