แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียน ม.6เตรียมสอบ ONET | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียน ม.6เตรียมสอบ ONET


รูปภาพของ kalayarat

1. ข้อใดคือลักษณะที่แสดงความผอมและความอ้วนได้ดีที่สุด
      1) ขนาดของรอบเอว
      2) ความหนาของผิวหนัง
      3) ความกระฉับกระเฉง
      4) ปริมาณความหนาของไขมัน

2. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผอม
      1) พันธุกรรม
      2) ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
      3) ความผิดปกติของต่อมไฮโปทาลามัส
      4) รับประทานอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกาย

3. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่สุดของความอ้วน
     1) พันธุกรรม
     2) รับประทานยาบางประเภททำให้อ้วน
     3) รับประทานมากและไม่ออกกำลังกาย
     4) รับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย

4. ข้อใดเป็นวิธีลดความอ้วนได้ดีที่สุด
    1) ใช้ยาลดความอ้วน   
    2) ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านวด
    3) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    4) รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลง

5. ในการลดความอ้วนต้องคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
    1) ปริมาณและคุณค่าอาหาร
    2) ปริมาณอาหารและแคลอรี่
    3) ความพยายามและกำลังใจ
    4) จำนวนมื้ออาหารและชนิดของอาหาร
สร้างโดยครูกัลยารัตน์  เมธีวีรวงศ์  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ sss27294

ข้อสอบ o-net ปี 2550

20. การฝึกออกกำลังกาย วิ่งไป-กลับระยะทาง 5 เมตรเป็นประจำ จะช่วบเพิ่มสมรรถภาพร่ายกายทางด้านใด

1.ความเเข็งเเรง

2.ความทนทาน

3.ความคล่องเเคล่วว่องไว

4.ความอ่อนตัว

ตอบ ข้อ 3 ความคล่องเเคล่วว่องไว

   ความแข็งแรง หมายถึง ประสิทธิภาพในการหดตัวของกล้ามเนื้อในหนึ่งครั้ง รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้ เช่น การยืนกระโดดไกล การกระโดดลอยตัวขึ้นลงในแนวดิ่ง

   ความทนทาน หมายถึง ความสามารถในการหดตัวช้า ๆ ของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง เพื่อต้านแรงหรือความสามารถในการคงสภาพของการหดตัวใดหนึ่งครั้งในระยะเวลาที่ยาวขึ้น รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้เช่น การทำลุก-นั่ง การดึงราวเดี่ยว การงอแขนห้อยตัว

   ความคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบ เช่น การวิ่งเก็บของการวิ่งซิกแซ็ก การวิ่งระยะทางสั้น ๆ

   ความอ่อนตัว หรือความยืดหยุ่น หมายถึง สมรรถนะของมุมของร่างกายในการเคลื่อนไหวสูงสุด โดยเน้นที่กลุ่มของข้อมูลต่าง ๆ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้ เช่น การงอตัวไปข้างหน้าหรือการยืนพับตัว

 

21. การออกกำลังกายเเบบใดเป็นการออกกำลังกายด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอยู่กับที่

1.การเต้นแอลโรบิก

2.การฝึกยิมนาสติก

3.การวิ่งอยู่กับที่

4.การฝึกวิดพิ้น

ตอบ ข้อ 4 การฝึกวิดพื้น
   การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ (Non - Locomotor Movements) หมายถึง การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยไม่เคลื่อนที่ไปจากจุดนั้นเลย เช่น การก้มต้น การเหวี่ยงแขนขา การเหยียดตัว การบิดตัว การดึง การสั่น การโยกตัว การเอียงตัว เป็นต้น


22. กล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายแข็งแรงที่สุด

 1.กล้ามเนื้อคอ

2. กล้ามเนื้อหลัง

3.กล้ามเนื้อต้นขา

4.กล้ามเนี้อหน้าท้อง

ตอบ ข้อ 3 กล้ามเนื้อต้นขา เพราะเป็นกล้ามเนื้อที่หนา กว้าง ใหญ่ และยังเป็นกล้ามเนื้อลาย ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เเข็งเเรงที่สุด

 น.ส ชนิกา องอาจ ม.6/2 เลขที่ 24


รูปภาพของ sss27262

2. อาการเยื้อหุ้มสมองอักเสบส่วนมากเกิดจากเชื้อไวรัส ยกเว้นข้อใด

   1).  โรคคางทูม                                                 

   2).  โรคปอดบวม

   3).  โรคอีสุกอีใส                                              

   4).  โรคหัดเยอรมัน

   ตอบ   2).  โรคปอดบวม

   เพราะ  โรคปอดบวมจะมีอาการโดยทั่วไปได้แก่ ไอ เจ็บหน้าอก มีไข้สูง และหายใจหอบ

3.  หูน้ำหนวกเกิดจากการติดเชื้อโรคอะไร

  1).  เชื้อรา

  2).  เชื้อพยาธิ

  3).  ติดเชื้อไวรัส

  4).  เชื้อแบคทีเรีย

  ตอบ  4).  เชื้อแบคทีเรีย

  เพราะ  หูน้ำหนวกเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในหูชั้นกลาง อาจเกิดแบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรังเป็นๆ หายๆ ได้

4.  เมื่อใกล้วันสอบนักเรียนมีความหงุดหงิด วิตกกังวลเนื่องจากร่างกายหลั่งสารใดลดน้อยลง

  1).  ซีโรโทนิน เอ็นดอร์ฟิน

  2).  ซีโรโทนิน อินซูลิน

  3).  เอ็นดอร์ฟิน กลูคากอน

  4).  เมลาโทนิน โตปานิน

  ตอบ  1). ซีโรโทนิน เอ็นดอร์ฟิน

  เพราะ  ซีโรโทนิน ทำให้อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางดี   เอนดอร์ฟิน (endorphin) ที่รู้จักกันดีในหมู่นักกีฬา สารตัวนี้เมื่อ  ร่างกายหลั่งออกมาจะทำให้ร่างกายทนต่อความเจ็บปวดได้ดี และในทางจิตเวชศาสตร์ส่งผลต่ออารมณ์ของบุคคลให้มีภาวะอารมณ์ดี รู้สึกเป็นสุข

 

 

นางสาว  ชญาดา ตั้งอิสริยยศ  เลขที่ 18  ม.6/2                                          เฉลยแนวข้อสอบ ONET ปี 2550                                       

1. ต่อมไร่ท่อใดหากถูกทำลายจะทำให้เสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น

       1. ตับอ่อน  ม้าม                             2. ต่อมใต้สมอง  รังไข่

       3. ต่อมหมวกไต  ตับอ่อน                  4. ต่อมไทรอยด์  ต่อมพาราไทรอยด์

ตอบ   3. ต่อมหมวกไต  ตับอ่อน 

เพราะ   Essential endocrine gland เป็นต่อมไร้ท่อที่จำเป็นมากและมีความสำคัญ ถ้าขาดแล้วทำให้ตายได้ ได้แก่ต่อมดังต่อไปนี้
           1.1) ต่อมพาราไทรอยด์ ( parathyroid )
           1.2) ต่อมหมวกไตชั้นนอก ( adrenal cortex )
           1.3) ต่อมไอส์เลตของตับอ่อน ( islets of Langerhans )

2. อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบส่วนมากเกิดจากเชื้อไวรัส ยกเว้นข้อใด

       1. โรคคางทูม     2. โรคปอดบวม     3. โรคอีสุกอีใส     4. โรคหัดเยอรมัน

ตอบ   2. โรคปอดบวม          

เพราะ   สมองอักเสบ   เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีอยู่หลายชนิด เช่น เชื้อเริม (Herpes simplex), เชื้อพิษสุนัขบ้า (Rabies), เชื้อโปลิโอ เป็นต้น
          ในบ้านเรามีเชื้อไวรัสชื่อ เจแพนีสบี (Japanese B virus) ซึ่งปกติอาศัยอยู่ในสัตว์ (เช่น หมูม้า แพะ หนู นก) ติดต่อถึงคนโดยมียุงประเภทคิวเล็กซ์ (Culex) และเอดีส (Aedes) บางชนิด ซึ่งเป็นยุงรำคาญที่อยู่ตามบ้านเป็นพาหะนำโรค ทำให้เกิดโรคสมองอักเสบ ซึ่งบางครั้งอาจพบระบาดในช่วงฤดูฝน ในแทบทุกภาคของประเทศ แต่พบระบาดบ่อยทางภาคเหนือ มักพบในเด็กต่ำกว่า 15 ปี และในคนแก่ ระยะฟักตัวของโรคนี้ 5-14 วัน
          นอกจากนี้ยังอาจพบเป็นโรคแทรกซ้อนตามหลังหัด , หัดเยอรมัน , อีสุกอีใส , คางทูม

3. หูน้ำหนวกเกิดจากเชื้อโรคอะไร

       1. เชื้อรา       2. เชื้อพยาธิ       3. ติดเชื้อไวรัส       4. เชื้อแบคทีเรีย

ตอบ   4. เชื้อแบคทีเรีย

เพราะ   หูน้ำหนวกเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในหูชั้นกลาง

4. เมื่อไกล้วันสอบนักเรียนมีความหงุดหงิด วิตกกังวลเนื่องจากร่างกายหลั่งสารใดลดน้อยลง

       1. ซีรีโทนิน เอ็นดอร์ฟิน                 2. ซีรีโทนิน อินซูลิน

       3. เอ็นดอร์ฟิน กลูคากอน               4. เมลาโทนิน โตปานิน

ตอบ   4. เมลาโทนิน โตปานิน

เพราะ   1. สารซีรีโทนิน   ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท ซึ่งมีบทบาทหลายหน้าที่เช่น การควบคุมความหิว อารมณ์ และความโกรธ

          2. เอ็นดอร์ฟิน   เป็นสารที่หลั่งออกมาเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวด

          3. อินซูลิน   ในวงการแพทย์ อินซูลินถูกใช้ในการรักษาโรคเบาหวานบางชนิด และยังทำหน้าที่ควบคุมการเผลาผลาญคาร์โบไฮเดรต

          4. กลูคากอน   คือฮอร์โมนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต กลูคากอนผลิตโดยตับอ่อนและจะถูกปล่อยเมื่อระดับน้ำตาลในเส้นเลือดลดระดับต่ำกว่าปกติ

          5. เมลาโทนิน   เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาว เกี่ยวข้องกับวงจรการนอนหลับ และการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์

          6. โตปานิน   สารเคมีจากต่อมไร้ท่อใต้สมอง มีผลทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส มีความสุข

                                 นางสาว กัญชลา  วงษ์เกษม  เลขที่ 16  ม.6/7                               เฉลยข้อสอบ ONET ปี 49

 

17. ข้อใดคือคุณสมบัติของกรดไขมันไม่อิ่มตัว

      1. จุดหลอมเหลวสูง   แข็งตัวง่าย

      2. จุดหลอมเหลวต่ำ   แข็งตัวง่าย

      3. จุดหลอมเหลวสูง   แข็งตัวยาก

      4. จุดหลอมเหลวต่ำ   แข็งตัวยาก

ตอบ   4. จุดหลอมเหลวต่ำ   แข็งตัวยาก

เพราะ   เป็นกรดไขมันที่มีพันธะคู่อยู่ในสาย 1 หรือมากกว่า ได้แก่กรดไขมันที่ได้จากพืช ซึ่งจะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ

18. ข้อใดคือคุณสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัว

      1. จุดหลอมเหลวสูง   แข็งตัวง่าย

      2. จุดหลอมเหลวต่ำ   แข็งตัวง่าย

      3. จุดหลอมเหลวสูง   แข็งตัวยาก

      4. จุดหลอมเหลวต่ำ   แข็งตัวยาก

ตอบ   1. จุดหลอมเหลวสูง   แข็งตัวง่าย

เพราะ   เป็นกรดไขมันที่ไม่มีพันธะคู่อยู่เลยในสาย ได้แก่กรดไขมันที่ได้จากสัตว์ ซึ่งจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติ

19. สารอาหารใดที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต

      1. ไขมัน       2. โปรตีน       3. วิตามิน       4. คาร์โบไฮเดรต

ตอบ   2. โปรตีน

เพราะ   ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ควบคุมสรีระ เป็นโครงสร้างเซลล์ เช่น ผิม ผม เล็บ เขา ขน

20. สารอาหารใดที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

      1. ไขมัน       2. โปรตีน       3. วิตามิน       4. คาร์โบไฮเดรต

ตอบ   1. ไขมัน 

เพราะ   ไขมัน ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เพราะไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังจะช่วยป้องกันมิให้ความร้อนออกจากร่าง กายและช่วยบรรเทาความหนาวเย็นจากภายนอก

นางสาว  ชยาดา  ฟองทิพย์สุคนธ์   ม.6/7  เลขที่ 5onet'49

27.ข้อใดคือกรดไขมันอิ่มตัว

1.น้ำมันหมู  

2.น้ำมันรำข้าว  

3.น้ำมันถั่วลิสง  

4.น้ำมันข้าวโพด

ตอบ ข้ิอ1.น้ำมันหมู เพราะ  กรดไขมันอิ่มตัว คือกรดไขมันที่ไม่มีพันธะคู่
(double bond) หรือ หมู่ฟังก์ชัน
(functional group) อื่นๆ ตามสายโซ่เลย คำว่าอิ่มตัวหมายถึง ไฮโดรเจนในที่ซึ่งคาร์บอน
(ที่เป็นส่วนของคาร์บอกซิลิก
แอซิด
-COOHกรุ๊ป)
มีไฮโดรเจนเกาะอยู่มากที่สุดที่จะเป็นไปได้
หรืออีกนัยหนึ่งคือที่ปลายโอเมก้าจะมี 3 ไฮโดรเจน
(CH3-) และแต่ละคาร์บอนในสายโซ่จะมี 2 ไฮโดรเจน
(-CH2-)

28.ข้อใดคือการพักผ่อนได้ดีที่สุด

1.การนอนหลับ  

2.การไปทัศนศึกษา  

3.การไปดูภาพยนตร์

4.ฟังเพลงและลีลาส

ตอบ ข้อ1 การนอนหลับ เพราะการนอนหลับทุกให้ร่างการทุกส่วนในร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลาย

29.นันทนาการก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดมากที่สุด

1.ด้่่านจิดใจ

2.ด้านสังคม

3.ด้านร่างกาย

4.ด้านครอบครัว

ตอบ ข้อ1 เพราะการนันทนาการเป็นกิจกรรมที่สามารถทำให้เราคลายความตึงเครียดหรือความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้ จึงส่งผลต่อจิตใจทำให้จิตใจแจ่มใสไม่วิตกกังวลและเป็นการคลายความตึงเครียดด้วย

น.ส.ณัฐทิชา  ตั้งพานิชยานนท์  ม.6/7  เลขที่ 8เฉลย แนวข้อสอบ O-Net ปี 2549 (ข้อ 9-12)

9.ลานนา มีส่วนสูง 153 เซนติเมตร หนัก 58 กิโลกรัม ลานนามีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ใด

1.อ้วน

2.ผอม

3.ได้สัดส่วน

4.ควรเพิ่มน้ำหนัก

ตอบ ข้อ 3 ได้สัดส่วน เพราะ ลานนามีดัชนีมวลกาย = 24.77 ตรงกับเกณฑ์ ปกติ คือ รูปร่้างได้สัดส่วน คิดได้จากค่า BMI โดยนำ น้ำหนัก/(ส่วนสูง)

เปรียบเทียบค่ามาตรฐาน ได้ดังนี้ 

ต่ำกว่า 18.5     ผอม
18.5 – 24.9  ปกติ
25.0 – 29.9    อ้วน

30.0  ขึ้นไป     อ้วนมาก 

58/(1.53)= 58/2.3409 = 24.77

10.ข้อใดมีผลมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงของความอ้วน-ความผอม

1.อาหาร

2.พันธุกรรม

3.ฮอร์โมน

4.การออกกำลังกาย

ตอบ ข้อ 1 อาหาร เพราะ ถ้าเรารับประทานอาหารมากจนเกินไป ก็จะทำให้รูปร่างเราอ้วน เื่นื่องมาจากมีไขมันสะสมในร่างกายจำนวนมาก แต่ถ้าเรารับประทานอาหารน้อยเกินไป ก็จะทำให้รูปร่างเราผอม เพราะร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  

11.คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้ในร่างกายจะถูกสะสมไว้ในรูปของสารใด

1.แป้ง

2.ไขมัน

3.ไกลโคเจน

4.กลูโคส

ตอบ ข้อ 2 ไขมัน เพราะ ร่างกายสามารถเปลี่ยนคาร์โบไฮเดตรที่เหลือเป็นไขมันได้ และจะถูกสะสมเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังในร่างกาย ดังนั้นไม่ควรได้รับคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป

12.สารอาหาร คือข้อใด

1.การโภชนาการ  

2.การบริโภคอาหาร  

3.กรดไขมันอิ่มตัว  

4.สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ตอบ ข้อ 4 สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะ สารอาหาร คือ องค์ประกอบของสารประกอบทางเคมีของธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไป เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น สารอาหารถูกจำแนกออกเป็น 6 จำพวก ได้แก่ สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ,ไขมัน ,วิตามิน ,เกลือแร่ และน้ำ ร่างกายเราต้องการสารอาหารมากกว่า 40 ชนิด สารอาหารแต่ละชนิด มีหน้าที่เด่นเฉพาะแตกต่างกัน และสารอาหารทุกชนิดก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เราอีกด้วย 

น.ส. นฤมล ทำทอง

 ชั้น ม.6/1 เลขที่ 3 เฉลยข้อสอบ ONET ปี 2551

24. การแข่งขันกีฬาประเภททีมชนิดใด ที่เมื่อพาลูกไปเล่นในแดนคู่แข่งแล้วไม่สามารถส่งลูกกลับมาเล่นในแดนตัวเองได้


1.ฮอกกี้          2.ลักบี้       3. แฮนด์บอล    4. บาสเกตบอล

ตอบ  4.บาสเกตบอล   ลูกจะต้องอยู่ในสนาม ทีมสุดท้ายที่สัมผัสลูกก่อนที่ลูกจะออกนอกสนามจะสูญเสียการครองบอล ผู้เล่นห้ามขยับขาทั้งสองพร้อมกันในขณะเลี้ยงลูก (เรียกว่า แทรเวลลิง, travelling) เลี้ยงลูกพร้อมกันทั้งสองมือ หรือเลื้ยงลูกแล้วจับลูกแล้วเลี้ยงลูกต่อ (เรียกว่า ดับเบิล-ดริบบลิง, double-dribbling) เวลาเลี้ยงมือของผู้เล่นต้องอยู่ด้านบนของลูก มิฉะนั้นจะนับว่า ถือลูก (carrying) ถ้าทีมพาลูกไปยังแดนของฝ่ายตรงข้ามของสนาม (frontcourt) แล้ว ห้ามนำลูกกลับเข้าแดนตนเอง (backcourt) อีก ห้ามเตะหรือชกลูก ถ้าทำผิดกฎข้อห้ามเหล่านี้จะเสียการครองบอล อีกฝ่ายจะเป็นฝ่ายได้ลูกไปเล่น แต่ถ้าฝ่ายรับทำผิดกฎฝ่ายที่ครองบอลจะได้เริ่มช็อตคล็อกใหม่

ผู้เล่นจะต้องนำลูกจากแดนตัวเองข้ามเข้าแดนตรงข้ามภายในเวลาที่กำหนด (8 วินาทีทั้งในกติกาสากลและเอ็นบีเอ) ต้องชู้ตภายในเวลา 24 วินาที ถือลูกขณะที่ถูกยืนคุมโดยฝ่ายตรงข้ามไม่เกิน 5 วินาที อยู่ในบริเวณใต้แป้นไม่เกิน 3 วินาที กฎเหล่านี้มีไว้เป็นรางวัลแก่การตั้งรับที่ดี

25. การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว คะแนนข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง


1.  11:8, 11:7       2. 15:13, 15:12   3.  21:29, 21:18     4. 25:22, 25:23

ตอบ   3. 21:29, 21:18  กีฬาแบดมินตันจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย และแบ่งการแล่นออกเป็น 2 ประเภท คือ "ประเภทเดี่ยว" แบ่งผู้เล่นออกเป็นฝ่ายละ 1 คน และ "ประเภทคู่" แบ่งผู้เล่นออกเป็นฝ่ายละ 2 คน การเล่นรอบหนึ่งเรียกว่า 1 เกม เกมละ 3 เซ็ต ตัดสินแพ้ชนะ2ใน3เซ็ต มีกำหนดคะแนนสูงสุด 21 คะแนน ฝ่ายใดทำคะแนนได้ถึง 21 คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะในเซ็ตนั้น    

26.   การป้องกันตัวข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด


1. ลงมือก่อน         2. หลีกเลี่ยง     3. ใช้เครื่องทุ่นแรง       4.  ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว

ตอบ   2.หลีกเลี่ยง  เพราะการหลีกเลี่ยงเป็นการป้องกันตัวเช่นหนึ่ง ที่หลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองโดนการทำร้าย

น.ส.ปณตพร  ธรรมภัสสร ม.6/3 เลขที่ 34เฉลยข้อสอบโอเนตปี2549

15.วัฒนธรรมต่างชาติที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด

1.หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ

2.การสื่อสารที่ไร้พรมแดน

3.ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์

เฉลย

3.ความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพราะว่า ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ ที่วัยรุ่นสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆที่ตนเองต้องการได้อย่างอิสระ

16.ข้อใดเป็นการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์เมื่อมีเพศสัมพันธ์

1.ทำความสะอาดอวัยวะเพศ

2.สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

3.หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

4.ไม่สำส่อนทางเพศ

เฉลย

2.สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

เพราะ ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ที่สามารถติดต่อได้โดยการมีเพศสัมพันธ์

17.การออกกำลังกายวิธีใด ทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นดีที่สุด

1.วิ่ง 100 เมตร

2.ยกน้ำหนัก

3.เดินเร็ว

4.กระโดดสูง

เฉลย

3.เดินเร็ว

เพราะ ประโยชน์ของการเดินเร็วคือ ช่วยทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ

ผู้จัดทำ นางสาวมานิดา   จิระเสถียรพงศ์  ม.6/7  เลขที่  20 น.ส.กัลยา  วีรณรงค์กร  ม.6/2  เลขที่11

ข้อสอบO-net ปี2549

ข้อ33.ในช่วงฤดูหนาวร่างกายต้องการความอบอุ่น ควรรับประทานอาหารในข้อใด

1.ส้มตำ   2. ข้าวมันไก่  3.กุ้งอบวุ้นเส้น  4.น้ำพริก ผักสด

เฉลย 2.

ในช่วงฤดุหนาว ร่างกายของเราต้องการความอบอุ่น ซึ่งอาหารที่ให้ความอบอุ่นคืออาหารประเภทไขมัน

ข้าวมันไก่มีทั้ง ข้าว หมู่คาร์โบไฮเดรต

ไก่ หมู่ไขมัน

ข้อ34. อาหารต่อไปนี้ให้สารอาหารโปรตีน ยกเว้นข้อใด

1.ฟักทอง  2.ข้าวโพด  3.ผักคะน้า  4.เผือก  มัน

เฉลย  3.ผักคะน้า

ผักคะน้าจัดอยุ่ในหมุ่เกลือแร่

35.คอเลสเตอรอล พบมากในข้อใด

1.ไข่แดง  2.ตับไก่  3.เนื้อปลา  4.ผักใบเขียว

เฉลย 1. โดยไข่แดง ,ตับไก่ และเนื้อปลามีจำนวนคอเลสเอตรอลลดหลั่นกันไป ไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูงที่สุดถึง 1602 มก. ,ตับไก่มีคอเลสเตอรอล 439 มก.
และปลามีคอเลสเตอรอลต่ำกว่า 100 มก. ยกเว้นผักและผลไม้ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลเลย เฉลยข้อสอบ  O-net  ปี 2551 ข้อ  24-26

24. การแข่งขันกีฬาประเภททีมชนิดใด ที่เมื่อพาลูกไปเล่นในแดนคู่แข่งแล้วไม่สามารถส่งลูกกลับมาเล่นในแดนตัวเองได้

1.ฮอกกี้          2.ลักบี้       3. แฮนด์บอล    4. บาสเกตบอล

ตอบ  4    ความนิยมกีฬาชนิดนี้ทั่วโลกสังเกตได้จากสัญชาติของผู้เล่นในเอ็นบีเอ .... ผู้เล่นจะ
ต้องนำลูกจากแดนตัวเองข้ามเข้าแดนตรงข้ามภายในเวลาที่กำหนด (8 ... ฝ่ายรุกก็สามารถ
ทำฟาล์วได้เช่นเดียวกัน คนที่ถูกฟาล์วจะได้ส่งลูกจากข้างสนาม .... ผู้เล่นห้ามถือ
ลูกบอลแล้ววิ่ง 2. ผู้เล่นจะส่งบอลไปทิศทางใดก็ได้ โดยใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้...

25. การแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว คะแนข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง

1.  11:8, 11:7       2. 15:13, 15:12   3.  21:29, 21:18     4. 25:22, 25:23

ตอบ   3.  เพราะคะแนของเกมจะจบที่ 21

26.   การป้องกันตัวข้อใดเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

1. ลงมือก่อน         2. หลีกเลี่ยง     3. ใช้เครื่องทุ่นแรง       4.  ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัว

ตอบ   2.  เพราะว่าการหลีกเลี่ยงน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

                                             น.ส.จิราภรณ์   ดำรงรัชตศิลา   ม. 6/2  เลขที่  42ข้อสอบ o-net ปี 2551


 33.จงเรีียงลำดับอาการ 3 ระยะของไข้มาลาเรียให้ถูกต้อง 
1. ร้อน - เหงื่่อออก - หนาวสั่น
2. เหงื่อออก - ร้อน - หนาวสั่น
3. หนาวสั่น - เหงื่อออก - ร้อน     
4. หนาวสั่น - ร้อน - เหงื่อออก
ตอบ ข้อ4 ไข้มาลาเรียหรือไข้จับสั่น เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อปรสิต
ชื่อ พลาสโมเดียม มียุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน อาการของโรคแบ่งออกเป็นระยะดังนี้

    - ระยะหนาวสั่น เป็นเวลา 15-60 นาที ผู้ป่วยจะรู้สึกหนาวมาก มีอาการสั่นเกร็ง อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น และชีพจรเต้นเร็ว
    - ระยะร้อน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการร้อน อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นประมาณ 39-40 องศาเซลเซียส และชีพจรเต้นแรง
    - ระยะเหงื่อออก ระยะนี้เป็นเวลาราว 1 ชั่วโมง ผู้ป่วยเริ่มมีเหงื่อออกตามหน้า ตามลำตัว  และผู้ป่วยจะรุ้สึกอ่อนเพลีีีีย


34. คนที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร
1. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็ว
 2. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยช้า
3. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยช้า
4. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยช้า
ตอบ ข้อ 1

        สมรรถภาพทางกาย หมายถึง  ความสามารถของบุคคล ในอันที่จะใช้ระบบต่างๆของร่างกายประกอบกิจกรรมใดๆอันเกี่ยวกับการแสดงออก  โดยไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยให้ปรากฏและสามารถฟื้นตัวสู่สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว


35.การปฏิบัติตนข้อใด ที่จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตมากที่สุด
1. การขับรถด้วยความเร็ว 100 กม. ต่อชั่วโมง
2. การขับรถในขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือ
3. การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหน้า
4. สูบบุหรี่ขณะขับรถ
ตอบ ข้อ 2 การขับรถในขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือ

        เพราะ ขณะที่คุยโทรศัพท์สมาธิจะจดจ่ออยู่กับการพูดคุยเพียงอย่างเดียว เพราะคนเราไม่สามารถทำอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้ จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้


 น.ส. วริศรา วิชญะเถลิงศักดิ์ ม.6/2 เลขที่ 45ข้อสอบ O-net ปี 2550

 

8.การวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดีด้วยการรับประทานอาหารครบทุกหมู่และออกกำลังกายด้วยการเดินจะได้ประโยชน์มากที่สุดข้อใด

1. กระดูกยาว

2.มวลกระดูกมากขึ้น

3.กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น

4. เอ็นและข้อต่อแข็งแรงขึ้น

ตอบ กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น

อธิบาย  เพราะว่าการเดินช่วยให้กล้ามเนื้อทำงาน และ ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่ย มีความแข็งแรงขึ้น

9.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม

1. การอบรมเลี้ยงดู

2. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

3. ระดับการศึกษาของครอบครัว

4. ความเชื่อคำพยากรณ์

ตอบ ความเชื่อ คำพยากรณ์

อธิบาย  การดำเนินชีวิตที่ถูดต้องเหมาะนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการ อบรมเลี้ยงดู สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  ระดับการศึกษาของครอบครัว ไม่เกี่ยวกับคำพยากรณ์ ขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่า

10. จากคำกล่าวที่ว่า " ลูกไม้หล่น ไม่ไกลต้น " นักเรียนจะแปลความหมายให้ถูกต้องที่สุดคือข้อใด

1. การอบรมเลี้ยงดู

2. สติปัญญา

3. สิ่งแวดล้อม

4. กรรมพันธุ์

ตอบ การอบรมเลี้ยงดู

อธิบาย การอบรมเลี้ยงดูที่ดีจากคนในครอบครัว และสิ่งแวดล้อม จะเป็นตัวอย่างแก่บุตรหลาน

 

น.ส.พรทิพย์   โพธิ์ทอง เลขที่ 20 ม.6/2น.ส.เสาวรีย์   กองรัมย์  ม.6/2   เลขที่33

 ข้อสอบ o-net ปี2550

ข้อ47 การใช้ทักษะการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหรี่มีหลักในการปฏิบัติอย่างไร

1.ปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร

2.ปฏิเสธแบบบอกปัดว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีและรีบเดินหนีไป

3.ปฏิเสธโดยอ้างผู้ปกครองบอกว่าคนสูบบุหรี่เป็นคนไม่ดี

4.ปฏิเสธโดยการขอเลื่อนการทดลองสูบบุหรี่ไปก่อน

เฉลย ข้อ1. ปฏิเสธไม่สูบบุหรี่ด้วยน้ำเสียงที่แสดงความจริงจังแต่เป็นมิตร เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราไม่ต้องการที่จะทดลอง แต่ยังรักษาความเป็นมิตรภาพไว้

ข้อ48. การสอนเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาสามารถทำได้อย่างไร

1.พ่อแม่ต้องพูดสอนให้ลูกรู้จักแก้ปัญหาด้วยการมีสติ

2.พ่อแม่และลูกจะต้องไม่เคยเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน

3.ครอบครัวต้องไม่ใช้คำพูดรุนแรงหรือใช้กำลังในการแก้ปัญหา

4. พ่อแม่ต้องยกตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกต้องให้เด็กเข้าใจ

เฉลย 3.ครอบครัวต้องไม่ใช้คำพูดรุนแรงหรือใช้กำลังในการแก้ปัญหา

เพราะปัจจุบันแต่ละครอบครัวมักใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา  ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ส่งผลให้เด็กหนีออกจากบ้าน เสพย์ยาเสพย์ติด เพราะคิดว่าเสพย์แล้วจะทำให้เราลืมความทุกข์และประชดพ่อแม่

 

ข้อ 49.ถ้านักเรียนจะช่วยผู้ได้รับอุบัติเหตุที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการผายปอด และการกระตุ้นหัวใจไปพร้อมกันเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพ นักเรียนมีหลักการปฏิบัติอย่างไร

1.ผายปอด : กระตุ้นหัวใจเป็น 2:15 ครั้ง

2.ผายปอด : กระตุ้นหัวใจเป็น 5:12 ครั้ง

3.ผายปอด : กระตุ้นหัวใจเป็น 6:15 ครั้ง

4.ผายปอด : กระตุ้นหัวใจเป็น 8:14 ครั้ง

เฉลย 1.ผายปอด : กระตุ้นหัวใจเป็น 2:15 ครั้ง

ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ( CPR )
สำหรับผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป หลักการปฏิบัติเบื้องต้น ณ.จุดเกิดเหตุ
1. ผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่ ให้เขย่าตัวหรือเรียกเสียงดังๆถ้าไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
2. ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือ
3. หายใจได้เองหรือไม่ ถ้าไม่ได้ ให้ช่วยหายใจด้วยวิธีเป่าปาก
3.1 จัดผู้ป่วยให้นอนราบ
3.2 ปลอเสื้อผ้าผู้ป่วยให้คลายออก
3.3 คุกเข่าด้านข้างผู้ป่วย
3.4 เปิดทางเดินหายใจ โดยดันหน้าผากเชยคางขึ้น
3.5 ประเมินว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่ เอียงหน้าให้หูอยู่ใกล้ปากและจมูกของผู้ป่วยและจมูก
ของผู้ป่วยตามองไปที่หน้าอก ดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกว่าขยับขึ้นลง
ตามการหายใจหรือไม่ หูฟังเสียงลมหายใจ แก้มสัมผัสลมหายใจออก
3.6 ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ ให้ช่วยหายใจ โดยใช้มือบีบจมูกผู้ป่วยแล้วผู้ช่วยเหลือหายใจเข้าปอดเต็มที่
อ้าปากครอบไปบนปากผู้ป่วยจนสนิท แล้วเป่าลมเข้าปากผู้ป่วยเต็มที่ 2 ครั้ง
3.7 สังเกตุว่าลมปากเป่า เข้าสู่ปอดผู้ป่วยเต็มที่หรือไม่ โดยดูจากการเคลื่อนไหวของทรวงอก ถ้าลม
ที่เป่าไม่เข้าตัวผู้ป่วย ให้เป่าซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่มีลมเข้าตัวผู้ป่วยอีก อาจมีสิ่งแปลกปลอมอุด
กั้นทางเดินหายใจ ให้ล้วงเอาเสมหะเศษอาหาร ฟันปลอม ( ถ้ามี ) ออกก่อน แล้วให้ช่วยหายใจต่อ
3.8 ถ้าผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง ให้หยุดช่วยหายใจ และคอยสังเกตุการหายใจต่อไปอีก
4. ตรวจสอบชีพจรที่คอ ( CAROTID ) ถ้ามีชีพจรไม่ต้องกดหน้าอก
5. ถ้าไม่มีชีพจร ให้ทำการกดหน้าอก ( CHEST COMPRESSION )
5.1 วางสันมือตรงกึ่งกลางระหว่างหน้าอกผู้ป่วยเหนือลิ้นปี่ 2 นิ้วมือ
5.2 วางมืออีกข้างทับด้านบน
5.3 กดน้ำหนักลงไปยังสันมือ 2 ข้าง ลึก 1.5 - 2 นิ้ว
5.4 กดหน้าอกกด 30 ครั้ง โดยนับเป็นจังหวะ 1 และ 2 และ 3 และ 4 .... จนถึง 30
5.5 บีบจมูกและดันหน้าผากเชยคาง ช่วยหายใจด้วยวิธีเป่าปาก 2 ครั้ง สลับการกดหน้าอก
6. ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 5 ( 4 รอบ )
7. ประเมินการหายใจและชีพจร ถ้าผู้ป่วยยังไม่หายใจและชีพจรยังไม่เต้นให้ช่วยจนกว่าผู้ป่วย
จะหายใจได้เอง หรือหน่วยกู้ชีพเดินทางไปถึง

ที่มา http://emergencyteam.is.in.th/?md=news&ma=show&id=2

  น.ส.จันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ  เลขที่27  ม.6/2

 เฉลยข้อสอบ O-Net 50 ข้อ 29-31

29. ข้อความใดถูกต้อง ในการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร
     1) การรับ-ส่งไม้ผลัดจะต้องทำการรับ – ส่งไม้ภายในระยะทาง 10 เมตร
     2) นักกีฬาที่วิ่งทางโค้งได้ดี จะต้องประจำที่ไม้ 1 และ ไม้ 3
     3) นักกีฬาที่วิ่งช้าในทีม อาจถูกกำหนดให้วิ่งแค่ระยะทาง 90 เมตร
     4) ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก
ตอบ ข้อ 4 การแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร นักกีฬาวิ่งทางโค้งได้ดีจะต้องประจำที่ไม้ 1
และไม้ 3 ลักษณะของการวิ่งทางโค้ง คือ การซับแขน แขนขวาจะต้องซับแขนสูงกว่า แขนซ้าย เพื่อให้
สมดุลกับทางโค้งกับร่างกาย การก้าวเท้าเหมือนกับเข่าซ้ายจะยกต่ำกว่าเข่าขวา เพื่อทำมุมกับพื้นที่ทาง โค้งเพื่อให้เกิดความสมดุลในการวิ่ง และนักกีฬาที่วิ่งช้าในทีมอาจถูกกำหนดให้วิ่งแข่งในระยะทาง
90เมตร


30. รายการแข่งขันใด ไม่มีในการแข่งขันทศกรีฑา
     1) วิ่ง 400 เมตร
     2) วิ่ง 200 เมตร
     3) วิ่งกระโดดไกล
     4) พุ่งแหลน
ตอบ ข้อ 2  การแข่งขันทศกรีฑา มีการแข่งขัน 10 ชนิด คือ
               วันที่ 1
               1. วิ่ง 100 เมตร
               2. กระโดดไกล
               3. ทุ่มน้ำหนัก
               4. กระโดสูง
               5. วิ่ง 400 เมตร
               วันที่ 2
               1. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร
               2. ขว้างจักร
               3. กระโดดค้ำ
               4. พุ่งแหลน
               5. วิ่ง 1,500 เมตร


31. เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงเพลง ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง มีอะไรบ้าง
     1) ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง
     2) ปี่ชวา กลองแขก ระนาด
     3) ฉิ่ง ปี่ชวา ระนาด
     4) กลองแขก ระนาด ฉิ่ง
ตอบ ข้อ 1  การบรรเลงดนตรี แบ่งได้ 3 ตอน
 1. พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีไทยก่อนการแสดงจะต้องแสดง
     ความเคารพต่อครุบาอาจารย์ ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง จะบรรเลงเพลง “ชมสมุทร”
 2. โหมโรง เมื่อเสร็จพิธีไหว้ครู ดนตรีจะบรรเลงเพลงโหมโรงก่อนการแสดง เช่น
     แขกโอด แขกไตร เยี่ยมวิมาน เป็นต้น
 3. การต่อสู้ การบรรเลงดนตรีจะต้องเลือกเพลงให้เมาะสมกับอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้
 การมีดนตรีประกอบสันนิฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย และชวา โดยการใช้ปี่ชวา กลองแขก และฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเพลงข้อสอบ O-NET ปี 2549 

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อ 37-39

37. ถ้าร่างกายมีคอเลสเตอรอลมากเกินไป ทำให้เป็นโรคใด
     1) เบาหวาน
     2) มะเร็ง
     3) เหน็บชา

     4) เส้นเลือดอุดตัน

ตอบ 4. เส้นเลือดอุดตัน เพราะการที่เรารับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวมากเกินไปจะทำให้เพิ่มระดับของปริมาณคอเลสเตอรอลให้สูงขึ้นได้ การออกกำลังกายไม่เพียงพอ มีน้ำหนักเกิน หรือดื่มแอลกอฮอล์มากไปก็มีผลกระทบต่อระดับคอเลสเตอรอลทั้งนั้น

38. เจษฎาภรณ์ เรียนหนัก มีอาการเมื่อยล้าทางสมอง ควรเลือกกิจกรรมนันทนาการประเภทใด
     1) ร้องเพลง
     2) ดูภาพยนต์
     3) แข่งแรลลี่
     4) เล่นหมากฮอส

ตอบ 1. ร้องเพลง เพราะถ้าหากเรามีอาการเมื่อยล้าทางสมอง เราก็ควรที่จะให้สมองมีการหยุดพัก โดยหาวิธีผ่อนคลายโดยไม่ใช้สมองหรือสายตามากเกินไป การร้องเพลงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเครียด ต่างๆได้

39. โรคเบาหวาน เกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะใด
     1) ไต
     2) ตับ
     3) ม้าม
     4) ลำไส้

ตอบ 2. ตับ เพราะ อาหารที่รับประทานเข้าไปส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงาน เซลล์ในตับอ่อนชื่อเบต้าเซลล์เป็นตัวสร้างอินซูลิน อินซูลินเป็นตัวนำน้ำตาลกลูโคสเข้าเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเนื่องจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอยู่เป็นเวลานานจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาท


นางสาว จิรพรรณ ศิรินพวงศากร ชั้น ม.6/2 เลขที่ 13

 ข้อสอบ o-net 2550

11.การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ควรยึดหลักปฏิบัติข้อใด

1.งานเป็นที่พึ่งแห่งตน

2.เอาใจเขามาใส่ใจเรา

3.ยกตนข่มท่าน

4.เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

ตอบ 2.เอาใจเขามาใส่ใจเรา

เพราะการเอาใจเขามาใส่ใจเราถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ

12.วิธีการระบายอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมคือข้อใด

1.ออกกำลังกาย

2.อ่านหนังสือ

3.ฟังเพลง

4.ดูภาพยนตร์

ตอบ1.ออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ สามารถช่วยระบายอารมณ์ทางเพศได้

13.ข้อใดใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

1.เสียงแตกในผู้ชาย

2.การมีประจำเดือนของเด็กหญิง

3.มีความคล่องแคล่ว ว่องไว มากขึ้น

4.การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย

ตอบ3.มีความคล่องแคล่ว ว่องไว มากขึ้น

การเกิดเสียงแตกในผู้ชาย การมีประจำเดือนของเด็กหญิง การฝันเปียกในเด็กผู้ชาย เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเพศเมื่อบุคคลเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ส่วนมีความคล่องแคล่ว ว่องไว มากขึ้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

 

น.ส.สินีนุช สัพทานนท์ ม.6/2 เลขที่ 2121. กีฬาชนิดใดที่มีการตัดสินลูกออกแตกต่างจากกีฬาอื่น
1) บาสเกตบอล
2) วอลเลย์บอล
3) ตะกร้อ
4) ฟุตบอล

 ตอบ ข้อ 4 เพราะกีฬาฟุตบอลมีการตัดสินลูกออกไม่เหมือนกับกีฬาประเภทอื่น กล่าวคือกีฬาฟุตบอล การตัดสินลุกออกนั้น ลูกบอลจะต้องผ่านเส้นประตุหรือเส้นข้างออกไปนอกสนามหมดทั้งลุก ไม่ว่าจะกลิ้งไปบนพื้นสนามหรือลอยไปในอากาศ ส่วนกีฬาบาสเก็ตบอล วอลเล่ย์ และตะกร้อ การตัดสินลูกออกลุกบอลจะต้องผ่านเส้นสนามด้านข้างหรือด้านหลัง ออกไปนอกสนามหมดทั้งลูก หากลูกยังไม่ตกพื้นจะไม่ตัดสินว่าลูกออก ต้องให้ลูกตกบนพื้นก่อนจึงจะตัดสินว่าเป็นลูกออก

 

22. การแข่งขันฟุตบอล มีเลาแข่งขันและเวลาพักในข้อใดถูกต้อง
1) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
2) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
3) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 40 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที
4) แข่งขัน 2 ครึ่งๆละ 45 นาที พักระหว่างครึ่ง 10 นาที

 ตอบ ข้อ 4 เพราะระยะเวลาการเล่นแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนละ 45 นาที และ หยุดพักระหว่างครั้งไม่เกิน 5 นาที ( ยกเว้นตกเป็นอย่างอื่น )

 

23. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างทีมไทยกับทีมจีน คะแนนในข้อใดถือว่ามีผลแพ้ ชนะที่ถูกต้อง
1) 25 : 23 , 13 : 25 , 26 : 24 , 20 : 25 , 25 : 22
2) 25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 18 , 20 : 25 , 12 : 15
3) 18 : 25 , 17 : 25 , 25 : 19 , 20 : 25 , 25 : 23
4) 25 : 18 , 25 : 9 , 19 : 25 , 18 : 25 , 27 : 26

 ตอบ ข้อ 2 เพราะตามกติกากำหนดไว้ดังนี้

- การชนะในแต่ละเซต

- ทีมที่ทำได้ 25 คะแนนก่อน ( ยกเว้นเซตตัดสิน ) และมีคะแนนนำทีมตรงข้ามอย่างน้อยที่สุด2คะแนน จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในเซตนั้น ถ้าทำได้ 24 คะแนนเท่ากันจะต้องแข่งขันกันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งชนะอย่างน้อยที่สุด2คะแนน

การชนะการแข่งขันแต่ละนัด

-ทีมที่ทำได้ 3 เซต เป็นทีมที่ชนะการแข่งขันในนัดนั้น

-ในกรณีที่ได้เซตเท่ากัน 2:2 การแข่งขันเซตตัดสิน ( เซตที่3 ) จะแข่งขันกัน 15 คะแนน และต้องมีคะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อย 2คะแนน

 

 

 34.อาหารต่อไปนี้ให้สารอาหารโปรตีน ยกเว้นข้อใด?

1.ฟักทอง

2.ข้าวโพด

3.ผักคะน้า

4.เผือก มัน

 เพราะ อาหารส่วนใหญ่ที่มีโปรตีนก็จะเป็นพวก เนื้อ นม ไข่ แต่ถ้าเป็นผลไม้ก็คือ เมล็ดพืช ผลไม้จำพวกเปลือกแข็ง (เช่น เกาลัด มันฮ่อ มะพร้าว) และไม้จำพวกมีฝัก (เช่น กระถิน ถั่วลิสง)

 

35.คอเลสเตอรอล พบมากในข้อใด?

1.ไข่แดง

2.ตับไก่

3.เนื้อปลา

4.ผักใบเขียว

เพราะ ผักใบเขียวมีคอเลสเตอรอส0 เนื้อปลามีคอเลสเตอรอล 80-180 ตับไก่มีคอเลสเตอรอล750 แต่ไข่แดงมีคอเลสเตอรอลสูงถึง 2000

 

 36.ข้อใดไม่ไช่ตุหลักของโปรตีน

1.คาร์บอน

2.ไขมัน

3.ไรโตรเจน

4.ไฮโดรเจน

เพราะ ไฮโดรเจนมีอยู่ในโมเลกุลของน้ำ

ญาณฺศา เรืองรัตน์อรุณ ม.6/2 เลขที่12                               เฉลยข้อสอบ O-net 2550                             

32. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
1) ช่วยพัฒนาให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น
2) ช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น
3) ช่วยส่งเสริมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4) ช่วยส่งเสริมให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น
ตอบ   ข้อ 2 ช่วยส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น เพราะว่า กิจกรรมนันทนาการเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่การแข่งขัน

33.นักกีฬาที่ดี จะต้องไม่ปฏิบัติตนในข้อใด
1) เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รีบอาบน้ำจะได้เย็นสบาย
2) แต่งกายในชุดวอร์ม เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
3) ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ หรือสนามให้เรียบร้อยก่อนเล่น
4) ออกกำลังกายจากท่าง่ายก่อนฝึกท่ายาก
 ตอบ ข้อ 1 เมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้ว ให้รีบอาบน้ำจะได้เย็นสบาย  เพราะ หลังจากออกกำลังกายร่างกายเราจะมีอุณหภูมิที่สูงควรพักสักครู่ก้อนจะอาบน้ำ

34. การแข่งขันประเภทคู่หรือประเภททีม เมื่อมีการเล่นผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้เล่นร่วมทีมหรือคู่ควรปฏิบัติอย่างไร
1. พูดกับตัวเองหรือผู้ร่วม                       

2. พูดตำหนิเพื่อนร่วมทีม                   
3. เฉย ๆ ต่างคนต่างเล่น                          

4. พูดให้กำลังใจเพื่อร่วมทีม                              

 ตอบ  ข้ อ 4 พูดให้กำลังใจเพื่อร่วมทีม  เพราะ  เพื่อไม่ให้เพื่อนเสียกำลังใจ หากผู้เล่นเสียกำลังใจจะทำให้มีสมาธิในการเล่นลดลง และอาจทำให้เล่นต่อได้ไม่ดี

.ส ศุภลักษณ์ บุญเจริญสุขพิศาล ม.6/2 เลขที่ 28น.ส. รุ่งนภา ไพฑูรย์วงค์ ม.6/2 เลขที่ 6

เฉลยข้อสอบ onet ปี 50 ข้อที่ 16 17 และ 18

 

16. ข้อใดคืออาหารที่ส่งผลต่อการเจริยเติบโตของร่างกายมากที่สุด

1. ข้าวเหนียว ส้มตำ                       2. ข้าวเหนียว หมูย่าว

3. ข้าวเหนียว สังขยา                     4. ข้าวเหนียว หน้ากุ้งง

ตอบ  ข้อ 2 เพราะในข้าวเหนียว มีคาร์โบไฮเดรต และ ในหมูย่าง
มีโปรตีนกับไขมันเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างจึงมีสารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกาย
ต้องการ

 

17. ข้อใดคือคุณสมบัติของกรดไขมันไม่อิ่มตัว

1. จุดหลอมเหลวสูง แข็งตัวง่าย       2. จุดหลอมเหลวต่ำ แข็งตัวง่าย

3. จุดหลอมเหลวสูง แข็งตัวยาก       4. จุดหลอมเหลวต่ำ แข็งตัวยาก

ตอบ  ข้อ 4
เพราะกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ในพันธะไฮโดรคาร์บอนและเกิดพันธะคู่ระหว่าง
คาร์บอนทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีจุดหลอมเหลวต่ำ และ แข็งตัวได้ยาก

 

18. ข้อใดคือคุณสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัว

1. จุดหลอมเหลวสูง แข็งตัวง่าย       2. จุดหลอมเหลวต่ำ แข็งตัวง่าย

3. จุดหลอมเหลวสูง แข็งตัวยาก      4. จุดหลอมเหลวต่ำ แข็งตัวยาก

ตอบ  ข้อ 1
เพราะกรดไขมันอิ่มตัวมีพันธะไฮโดรคาร์บอนเกิดพันธะเดี่ยวระหว่างคาร์บอนทั้ง
หมดทำให้กรดไขมันอิ่มตัวมีจุดหลอมเหลวสูง และ แข็งตัวได้ง่ายข้อสอบ o-net ปี 51

3. ข้อใดไม่ถูกต้องถ้าเปรียบเทียบระบบหายใจกับต้นไม้กลับหัว
        1. ลำต้น : ขั้วปอด
        2. ลำต้น : หลอดลม
        3. กิ่งก้าน : ท่อลมเล็กๆ
        4. แขนงกิ่ง : ถุงลม

ตอบข้อ 2 เพราะิ เมื่อเปรียบเทียบระบบหายใจกับต้นไม้กลับหัว ลำต้นของต้นไม้เปรียบได้กับหลอดลมเนื่องจากลำต้นของต้นไม้มีท่อน้ำ ท่ออาหารที่จะลำเลียงไปยังกิ่งก้านสาขาซึ่งเหมือนกับหลอดลมที่นำแก๊สออกซิเจนไปสู่ปอดเพื่อช่วยในการฟอกเลือดหรือนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกนอกร่างกาย

4. ข้อใดเป็นพัฒนาการการคบเพื่อนของวัยรุ่น
        1. คบเพื่อนวัยเดียวกัน
        2. คบเพื่อนต่างวัย
        3. คบเพื่อนเพศเดียวกัน
        4. คบเพื่อนต่างเพศ

ตอบข้อ 4 เพราะ เพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศเป็นอย่างมาก การคบเพื่อนจึงเป็นโอกาสที่วัยรุ่นจะได้ทำความรู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศ ดังนั้น วัยรุ่นจึงมีพัฒนาการในการคบเพื่อนต่างเพศเสียเป็นส่วนใหญ่

5. ถ้านักเรียนต้องการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิดีขึ้น ควรเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใด
        1. เต้นแอโรบิก
        2. วิ่งเหยาะๆ
        3. รำไม้พลอง
        4. โยคะ

ตอบข้อ 4 เพราะการออกกำลังกายแบบโยคะเป็นการบริหารให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและเป็นการบริหารจิตใจและจิตวิญญาณให้มีพลังโดยจะเป็นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังทำให้เลือดและสารอาหารไปเลี้ยงประสาทและไขสันหลัง การฝึกโยคะจะทำให้การทำงานของต่อมต่างๆ รวมทั้งต่อมไร้ท่อทำงานได้ดีขึ้น ท่าของการฝึกโยคะจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้สอดคล้องกับการหายใจเป็นการรวมกายและจิตเข้าด้วยกันเป็นการฝึกสมาธิ ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิดีขึ้น อีกทั้งมีประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างความแข็งแรงและส่งเสริมให้มีสุขภาพดีด้วย


รูปภาพของ sss27170

น.ส.ภัทร์นฤน ตรีรัตนชาติ 6/2 เลขที่ 8

O-NET 2549ข้อ 22-24

22. น้ำดีมีหน้าที่ย่ิอยอาหารประเภทใด

1.ไขมัน 2.โปรตีน 3.วิตามิน 4.คาร์โบไฮเดรต

ตอบ ข้อ 1.ไขมัน เพราะ น้ำดี เป็นสารที่ผลิตจากตับ ทำหน้าที่ย่อยโมเลกุลของไขมันให้เล็กลง และส่งต่อให้น้ำย่อยจากตับอ่อนย่อยต่อ

 

23.เพราะเหตุใดเมื่อหิวจะตาลาย รู้สึกวิงเวียน จะเป็นลม

1.ร่างกายขาดโปรตีน  2.ขาดพลังงานขากไขมัน 

3.ร่างกายขาดเกลือแร่ 4.ปริมาณกลูโคสในเลือดต่ำ

ตอบ ข้อ 4.ปริมาณกลูโคสในเลือดต่ำ เพราะเมื่อเราตื่นนอนในตอนเช้าระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ
ในขณะที่เราลุกขึ้นเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆ เราจะรู้สึกหิว สมองจะสั่งให้กระเพาะหลั่งน้ำย่อยออกมาทำให้ท้องว่าง
เพราะร่างกายต้องการพลังงาน หากเรายังไม่เติมพลังงานให้กับร่างกายางกายต้องไปดึงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ที่สะสมไว้ในตับ
ซึ่งร่างกายเก็บเป็นเสบียงไว้ใช้ในยามจำเป็น
นำมาใช้เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ

24.ข้อใดคือสารอาหารที่ให้พลังงานสูงสุด

1.ไขมัน 2.โปรตีน 3.วิตามิน 4.คาร์โบไฮเดรต

ตอบ ข้อ1.ไขมัน เพราะ ไขมันเปนสารอาหารที่ให้พลังงานสูงสุด ประกอบด้วยกรดไขมันและ
กลีเซอรอล พบมากในไขมันจากพืช มันสัตว์ นม เนย ถั่ว กรดไขมันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 กรดไขมันอิ่มตัว เป็นไขมันที่พบมากในเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์
เครื่องใน ไข่แดง กุ้ง ปู นม และผลิตภัณฑ์จากนม ไขมันประเภทนี้
หากมีมากเกินไปจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน
2.2
กรดไขมันไม่อิ่มตัว เป็นไขมันที่พบมากในถั่ว เต้าหู้ เห็ด น้ำมันพืช
(ยกเว้นน้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม) ช่วยลดการดูดซึมไขมันอิ่มตัว
ป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน
สำหรับไขมัน 1 กรัม จะให้พลังงาน 9
กิโลแคลอรี สารอาหารประเภทไขมันช่วยให้อาหารมีรส กลิ่น
และเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้น ช่วยในการดูดซึมวิตามิน เอ ดี อี และ เค
ไขมันที่มีมากเกินความต้องการของร่างกายจะถูกสะสมเป็นชั้นไขมันใต้ผิวหนัง
ช่วยป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายใน
ป้องกันการสูญเสียความร้อนของร่างกายเฉลยข้อสอบ o-net 50 ข้อ 41-43

41. นางดวงพรมีน้ำหนักตัว 58.5กิโลกรัม  สูง 150 เซนติเมตร  อยากทราบว่านางดวงใจมีดัชนีมวลกายเท่าไร

1) 22.0

2) 24.0

3) 26.0

4) 28.0
 ตอบ  ข้อ 3  สูตรการคำนวณดัชนีมวลกาย(BMI)  

น้ำหนักตัว (กก.)    
ส่วนสูง2 (เมตร)

=      58.5    

 

(1.5 )2

=   26.0

42. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของใบน้อยหน่าถูกต้องที่สุด

1) กำจัดไข่และตัวเหา

2) ลดอาการไอ

3) รักษาอาการท้องเสีย

4) ใช้ขับพยาธิตัวตืด

ตอบ  ข้อ 1 
เพราะเมล็ดน้อยหน่ามีน้ำมันอยู่ประมาณ  45%   มีฤทธิ์ฆ่าเหาได้ 
ในการใช้ควรระวังมิให้ถูกนัยตา ริมฝีปากและรูจมูก   
เพราะจะทำให้เกิดอาการแสบร้อน  
ส่วนใบน้อยหน่ามีกลิ่นเหม็นเขียวใช้โขลกผสมกับน้ำมะพร้าวใช้ในการกำจักเหา
ได้เช่นเดียวกับเมล็ด

 

43.บุคคลใดทำงานเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมากที่สุด

1. นายแดงทำงานเป็นกรรมกรแบกหาม

2. นายเขียวทำงานในโรงงานหลอมเหล็ก

3. นายขาวทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์

4. นายดำทำงานในโรงงานเย็บตัดเสื้อยืด

  ตอบ 3. นายขาวทำงานเป็นกระเป๋ารถเมล์ เพราะ นายขาวต้องสูดอากาศที่เป็นมลพิษอยู่เป็นประจำทุกๆวัน

น.ส. สุดารัตน์  ธัญรัตนมงคล
ม.6/2   เลขที่3115. นักกีฬาวิ่งมาราธอน จะมีเส้นใยกล้ามเนื้อสีใดมากที่สุด
1) สีขาว
2) สีแดง
3) สีชมพู
4) สีดำ


ตอบ ข้อ 2 เพราะ กล้ามเนื้อแดงจะตอบสนองต่อกิจกรรมเกี่ยวกับความทนทาน เช่น วิ่งมาราธอน กล้ามเนื้อขาวจะตอบสนองต่อกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงาน ความเร็ว เช่น วิ่งเร็ว ยกน้ำหนัก กล้ามเนื้อกึ่งขาวกึ่งแดง มีคุณสมบัติเป็นกลางระหว่างกล้ามเนื้อแดง และกล้ามเนื้อขาว


16. คุณสมบัติของกล้ามเนื้อหัวใจ คือข้อใด
1) มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อลาย
2) มีลักษณะคล้ายกล้ามเนื้อเรียบปนกล้ามเนื้อลาย
3) ทำงานใต้อำนาจจิตใจ
4) ทำงานนอกอำนาจจิตใจ


ตอบ ข้อ 4 เพราะกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ มีลักษณะเป็นเซลล์รูปทรงกระบอก มีลายตามขวางเป็นแถบสีทึบสลับกับสีขาว เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ มีแขนงไปประสานกับแขนงของเซลล์ใกล้เคียงกับเซลล์ทั้งหมดจึงหดตัวพร้อมกัน และหดตัวเป็นจังหวะตลอดชีวิต ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ


17. นักเรียนฝึกออกกำลังกายด้วยการวิดพื้นเป็นประจำ จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อส่วนใดมากที่สุด
1) กล้ามเนื้อต้นขา
2) กล้ามเนื้อหลัง
3) กล้ามเนื้อหน้าท้อง
4) กล้ามเนื้อแขน


ตอบ ข้อ 4 เพราะ การออกกำลังกายแขนโดยการวิดพื้น เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยสมรรถภาพของกล้ามเนื้อแขน ทำให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรงและได้รูป นอกจากนี้การวิดพื้นเป็นประจำจะมีประโยชน์โดยตรงกับหน้าอก และกล้ามเนื้อแขนด้านหลัง ซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อแขนได้รับการพัฒนา แขนก็จะดูดีและแข็งแรงขึ้น

 ข้อสอบ o-net ปี 50-51


50.ถ้ามีผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนนอนอยู่บนถนน นักเรียนมีหลักการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ อย่างไร
1.เรียกเบาๆ จับชีพจร สังเกตุการหายใจ และสำรวจสภาพร่างกาย
2.สังเกตุการหายใจรอยฟกช้ำและการบาดเจ็บบริเวณร่างกาย
3.เอามือเเตะตัวผู้ป่วยเพื่อวัดอุณหภูมิของร่างกาย และสังเกตุการหายใจ
4.จับตัวเขย่าเบาๆ สังเกตุม่านตาการหายใจและลักษณะของสีผิว

ตอบข้อ 1 เพราะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ควรมีหลักในการช่วยเหลือ โดยสำรวจการมีสติของผู้ป่วยเป็นอันดับเเรก จากนั้นจึงตรวจสอบการเต้นของหัวใจโดยการจับชีพจรพร้อมทั้งสังเกตุการหายใจและสำรวจสภาพการได้รับบาดเจ็บจากการสำรวจสภาพร่างกายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

1. ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทำลายไปเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้วอาจมีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้น
1. ตับอ่อน
2. ต่อมหมวกไตส่วนใน
3. ต่อมไทรอยด์
4. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ตอบข้อ 4 เพราะต่อมใต้สมองส่วนหน้า เป็นต่อมไร้ท่อที่สำคัญที่สุดของร่างกาย ทั้งนี้เพราะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นและควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆ คือต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมสืบพันธุ์ ซึ่งต่อมเหล่านี้จะทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายและมีอิทธิพลต่ออัตราการเผาผลาญของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายหากถูกทำลายไปเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว อาจมีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้น

2. ต่อมใต้สมองเป็นต่อมหลักสำคัญที่ควบคุมต่อมไร้ท่อต่างๆ ยกเว้นข้อใด
1. ต่อมไทรอยด์
2. ต่อมพาราไทรอยด์
3. ต่อมหมวกไต
4. ต่อมเพศ

ตอบข้อ2 เพราะ ต่อมพาราไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อที่ต่อมใต้สมองไม่ได้ควบคุมเพราะต่อมพาราไทรอยด์จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อควบคุมเมตาบอลิซึมของระดับแคลเซียมและฟอสเฟสในร่างกายทำให้การทำงานของกระดูก ระบบทางเดินอาหาร ไตและระบบประสาททำหน้าที่ได้ตามปกติ


ข้อสอบ o-net ปี2550
38. จงพิจารณาว่ากิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมนันทนาการ
1) การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียน
2) การซ้อมฟุตบอลของนักฟุตบอลโรงเรียน
3) การประกวดเต้นรำ
4) การชนไก่

ตอบ ข้อ 1 การเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียนเป้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจของมนุษย์ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาระกิจในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้ปฎิบัติ มีหลายรูปแบบด้วยกัน แล้วแต่ผู้ปฎิบัติจะเลือกปฎิบัติ


39. ข้อใดเป็นอาหารทีเกิดจากความเครียด
1) รับประทานอาหารมากกว่าปกติ
2) ท้องเสีย
3) นอนไม่หลับ
4) ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ 4 ความเครียดหมายถึง สภาวะอารมณ์ที่คนเรารู้สึกไม่สบายใจ มีความรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยรู้สึกสับสนวุ่นวาย เป้นสภาพที่บุคคลต้องการหลีกหนีหรือขจัดให้หมดไป มีการรับประทานอาหารมากกว่าปกติ ท้องเสีย นอนไม่หลับ


40. บุคคลใดที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
1) นางสาวจิตรามีบ้านอยู่ใกล้โรงงานแบตเตอรี่
2) เด็กชายดำเป็นพนักงานเติมน้ำมัน
3) นางปุ๊กชอบกินผักตามร้านลาบส้มตำ
4) นายโตมีบ้านอยู่ใกล้ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น

ตอบ   ข้อ 2 พนักงานเติมน้ำมันมีความเสี่ยงสูงในการรับสารพิษ เพราะในน้ำมันจะมีสารตะกั่ว คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนตริกออกไซด์ สารดังกล่าวจะมีผลเสียต่อสุขภาพ ในระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด 

 
น.ส ฐิติพร  แซ่เล็ก ม.6/2 เลขที่30

รูปภาพของ sss27376

 ข้อสอบ o-net 2551

9. โรคใดไม่ใช่โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์
1. ตาบอดสี
2. โรคหัวใจ
3. ทาลัสซีเมีย
4. เฮโมฟีเลีย

ตอบข้อ 2 เพราะ โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติขององค์ประกอบของยีนและโครโมโซมจะเกิดการถ่ายทอดทางยีนจากบรรพบุรุษ พ่อแม่ที่เป็นโรคเหล่านี้ ลูกก็มีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่น โรคตาบอดสี โรคทาลัสซีเมีย ส่วนโรคหัวใจเป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจไม่ใช่โรคติดต่อทางกรรมพันธุ์
10. การกระทำในข้อใดไม่ใช่การแสดงความเอื้ออาทร
1. พาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืน
2. พาเพื่อนไปห้องพยาบาล
3. ให้เพื่อนยืมเงิน
4. จดการบ้านให้เพื่อน

ตอบข้อ 1 เพราะ พฤติกรรมการคบเพื่อนที่ดีควรมีการร่วมกิจกรรมกันและก่อให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีมากกว่าที่จะไม่มีประโยชน์ ดังนั้น การพาเพื่อนไปเที่ยวกลางคืนจึงเป็นการแสดงความเอื้ออาทรกับเพื่อนในทางที่ไม่ควรกระทำ

11. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. หญิงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าชาย
2. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายอารมณ์ทางเพศที่ไม่ควรกระทำ
3. การใส่เสื้อสายเดี่ยวนุ่งกระโปรงสั้นอาจทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศได้
4. ชายสามารถมีลูกได้จนอายุ 60 ปี

ตอบข้อ 2 เพราะ การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นการระบายอารมณ์ทางเพศที่สามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่บ่อยมากและต้องเหมาะสมทั้งนี้เพราะถ้าหากปฏิบัติบ่อยๆ อาจส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศได้


รูปภาพของ sss27164

เฉลยข้อสอบ O-Net 50 ข้อ 29-31

29. ข้อความใดถูกต้อง ในการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร
     1) การรับ-ส่งไม้ผลัดจะต้องทำการรับ – ส่งไม้ภายในระยะทาง 10 เมตร
     2) นักกีฬาที่วิ่งทางโค้งได้ดี จะต้องประจำที่ไม้ 1 และ ไม้ 3
     3) นักกีฬาที่วิ่งช้าในทีม อาจถูกกำหนดให้วิ่งแค่ระยะทาง 90 เมตร
     4) ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก

ตอบ ข้อ 4 ในการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร นักกีฬาวิ่งทางโค้งได้ดีจะต้องประจำที่ไม้ 1
และไม้ 3 ลักษณะของการวิ่งทางโค้ง คือ การซับแขน แขนขวาจะต้องซับแขนสูงกว่า แขนซ้าย เพื่อให้
สมดุลกับทางโค้งกับร่างกาย การก้าวเท้าเหมือนกับเข่าซ้ายจะยกต่ำกว่าเข่าขวา เพื่อทำมุมกับพื้นที่ทาง
โค้งเพื่อให้เกิดความสมดุลในการวิ่ง และนักกีฬาที่วิ่งช้าในทีมอาจถูกกำหนดให้วิ่งแข่งในระยะทาง
90เมตร
30. รายการแข่งขันใด ไม่มีในการแข่งขันทศกรีฑา
     1) วิ่ง 400 เมตร
     2) วิ่ง 200 เมตร
     3) วิ่งกระโดดไกล
     4) พุ่งแหลน

ตอบ ข้อ 2  ในการแข่งขันทศกรีฑา มีการแข่งขัน 10 ชนิด คือ
               วันที่ 1
               1. วิ่ง 100 เมตร
               2. กระโดดไกล
               3. ทุ่มน้ำหนัก
               4. กระโดสูง
               5. วิ่ง 400 เมตร
               วันที่ 2
               1. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร
               2. ขว้างจักร
               3. กระโดดค้ำ
               4. พุ่งแหลน
               5. วิ่ง 1,500 เมตร
31. เครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงเพลง ประกอบการแสดงกระบี่กระบอง มีอะไรบ้าง
     1) ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง
     2) ปี่ชวา กลองแขก ระนาด
     3) ฉิ่ง ปี่ชวา ระนาด
     4) กลองแขก ระนาด ฉิ่ง
ตอบ ข้อ 1  การแสดงกระบี่กระบองนั้นไม่ทราบแน่ชัด แต่เจริญรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 2
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดปรานกระบี่กระบองมาก ถึงกับโปรดให้
สมเด็จลูกยาเธอหลายพระองค์ทรงหัดกระบี่กระบองจนครบวง ในปี 2409 รัชกาลที่ 5
ทรงผนวชเป็นสามเณรตามพระราชประเพณี และทรงให้มีการเล่นกระบี่กระบองที่
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
การบรรเลงดนตรี แบ่งได้ 3 ตอน
 1. พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีไทยก่อนการแสดงจะต้องแสดง
     ความเคารพต่อครุบาอาจารย์ ปี่ชวา กลองแขก ฉิ่ง จะบรรเลงเพลง “ชมสมุทร”
 2. โหมโรง เมื่อเสร็จพิธีไหว้ครู ดนตรีจะบรรเลงเพลงโหมโรงก่อนการแสดง เช่น
     แขกโอด แขกไตร เยี่ยมวิมาน เป็นต้น
 3. การต่อสู้ การบรรเลงดนตรีจะต้องเลือกเพลงให้เมาะสมกับอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ 
 การมีดนตรีประกอบสันนิฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย และชวา โดยการใช้ปี่ชวา กลองแขก และฉิ่ง เป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเพลง

นางสาวนิภา เพชรพัด ม.6/6 เลขที่ 26


รูปภาพของ sss28771

เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 51 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาข้อ ข้อ 134-137

134. คนที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

         1. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็ว

         2. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยช้า

         3. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยช้า

         4. ทำงานเหนื่อยเร็วและหายเหนื่อยช้า

         ตอบข้อ 1. ทำงานเหนื่อยช้าและหายเหนื่อยเร็ว เพราะคนที่มีสมรรถภาพทางกายดี  จะไม่รู้สึกว่าตนเองมีความไม่สบายเกิดขึ้นในขณะทำงาน

135. การปฏิบัติตนข้อใด ที่จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตมากที่สุด

         1. การขับรถด้วยความเร็ว 100 กม. ต่อชั่วโมง

         2. การขับรถในขณะที่พูดโทรศัพท์มือถือ

         3. การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหน้า

         4. สูบบุหรี่ขณะขับรถ

         ตอบข้อ 4. สูบบุหรี่ขณะขับรถ เพราะการสูบบุหรี่ขณะขับรถจะเป็นอันตรายถึง 2 เท่า ที่สูบเพราะอาจจะเกิดจากความเครียด ซึ่งระบายความเครียดโดยการสูบบุหรี่ ยิ่งเมื่อขับรถด้วยแล้วอาจจะทำให้รู้สึกมึนงง ทำให้ขับเร็วขึ้น เป็นการนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

136. กิจกรรมใดที่จัดเป็นการใช้กระบวนการทางประชาสังคม เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชนเข็มแข็ง

         1. การแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาด้านครอบครัว

         2. การจัดหน่วยแพทย์อาสาไปตามชนบท

         3. การจัดชุดคุ้มครองหมู่บ้าน

         4. การจัดทำประชาพิจารณ์

         ตอบข้อ 4. การจัดทำประชาพิจารณ์ เพราะเป็นการชุมนุมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายว่าสิ่งใดถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ในชุมชน ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น

137. กลวิธีการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สามารถทำได้โดยวิธีใด

         1. ตรวจเครื่องมือเครื่องใช้โดยสม่ำเสมอ

         2. ปฏิบัติตนยึดหลัก "ปลอดภัยไว้ก่อน"

         3. หาความรู้ด้านความปลอดภัยที่ทันสมัย

         4. ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

         ตอบข้อ 4. ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพราะเมื่อเราปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนั้นก็จะลดน้อยลง

น.ส.สินีนาถ   โพธิ์แดง ชั้น ม.6/3 เลขที่ 37เฉลยข้อสอบ O-NET ปี 50 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ข้อ 1-3)


1. ต่อมไร้ท่อใดหากถูกทำลายจะทำให้เสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น
1) ตับอ่อน ม้าม
2) ต่อมใต้สมอง รังไข่
3) ต่อมหมวกไต ตับอ่อน
4) ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์

เฉลย  ข้อ 3)

ต่อมไร้ท่อที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต(Essential endocrine gland) หากขาดแล้วทำให้ตายได้   ได้แก่
1) ต่อมพาราไทรอยด์ ( parathyroid )   ผลิตฮอร์โมนชื่อพาราทอร์โมน ทำหน้าที่รักษาสมดุลของแคลเซี่ยม และฟอสฟอรัสในร่างกายให้คงที่ โดยทำงานร่วมกับแคลซิโตนินซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะจำเป็นต่อการทำงานของกล้ามเนื้อประสาทและการเต้นของหัวใจ
2) ต่อมหมวกไตชั้นนอก ( adrenal cortex )   มีความสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าร่างกายขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ฮอร์โมนในกลุ่มนี้จะควบคุมเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรท ไขมันและโปรตีนรักษาระดับสารน้ำในร่างกายและช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับความเครียดต่อเหตุการณ์ต่างๆทั้งในชีวิตประจำวัน
และยามฉุกเฉิน
3) ต่อมไอส์เลตของตับอ่อน ( islets of Langerhans )   จะสร้างฮอร์โมน 2 ชนิด คือ อินซูลินและกลูคากอนซึ่งทำหน้าที่ร่วมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
แหล่งอ้างอิง : http://www.pibul.ac.th/vichakan/sciweb/Biology42042/Hormone/Hormone/html...
http://www.rbru.ac.th/courseware/science/4031102/lesson8/lesson8.3.html

2. อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบส่วนมากเกิดจากเชื้อไวรัส ยกเว้นข้อใด
1) โรคคางทูม
2) โรคปอดบวม
3) โรคอีสุกอีใส
4) โรคหัดเยอรมัน

เฉลย  ข้อ 2)

สมองอักเสบ หมายถึง การอักเสบของเนื้อสมอง มักพบในเด็กต่ำกว่า 15 ปี และในคนแก่ ระยะฟักตัวของโรคนี้5-14 วันนอกจากนี้ยังอาจพบเป็นโรคแทรกซ้อนตามหลังหัด , หัดเยอรมัน , อีสุกอีใส , คางทูม
แหล่งอ้างอิง : http://www.i-medipro.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=310866&Ntype=3

3. หูน้ำหนวกเกิดจากการติดเชื้อโรคอะไร
1) เชื้อรา
2) เชื้อพยาธิ
3) ติดเชื้อไวรัส
4) เชื้อแบคทีเรีย

เฉลย  ข้อ 4)

หูน้ำหนวกเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในหูชั้นกลาง อาจเกิดแบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรังเป็นๆหายๆได้
แหล่งอ้างอิง : http://www.doctor.or.th/node/2872