คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

คลังบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

  • บุคลากร
  • โทรศัพท์ภายใน ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อ 522

บทเรียนแนะนำเลขยกกำลัง เบื้องต้น

 

 

สร้างโดย: 
ครูฐิตพัฒน์ กนกศักดิ์โสภณ