บล็อก | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

บล็อกการจัดการขยะอันตราย

รูปภาพของ webmaster
การจัดการขยะอันตราย


ข้อควรระวังในการสร้าง blog มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องร้องได้

รูปภาพของ poonsak

ข้อควรระวังในการสร้าง blog มิฉะนั้นอาจถูกฟ้องร้องได้ประกาศงดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 


 
งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

 


รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่ในรูปแบบโปสเตอร์กำหนดการรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2564

 
 


โรงเรียนสุจริตPR

 

 ตารางเรียนภาษาอังกฤษ

          การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 


บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ


บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 3-7 สิงหาคม 2563

 YEAR  CLASS  PROGRAM  MODULE ONE
M.1   M.1/1- M.1/6  TCP  https://forms.gle/98D1g1QvJkzAETcn6