คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


รูปภาพของ webmaster
คลังภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้นำรูปภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาใส่ไว้ใน Google Drive ของโรงเรียน โดยจะค่อยๆนำขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีจำนวนมาก
- กติกาการใช้งาน
  • รูปทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยสามารถนำไปทำซ้ำแก้ไขดัดแปลงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้
  • ผู้ใดทำสำเนารูปภาพทั้งหมดหรือบางส่วนต้องนำไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในทางธุกิจที่ก่อให้เกิดรายได้
  • หากผู้ใดนำรูปไปดัดแปลงหรือแก้ไข และเผยแพร่ ต้องเป็นภาพของผู้นั้นเท่านั้น หากนำภาพของผู้อื่นไปอาจมีความผิดตามพ.ร.บคอมพิวเตอร์ได้ 

- การเข้าใช้งาน 
  • ต้องเป็นสมาชิกของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย คือต้องมี Gmail ของโรงเรียน เช่น [email protected] หากยังไม่มีหรือมีแล้วแต่ลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อขอหรือแก้ไขได้ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์
  • ให้เข้าสู่ระบบที่ www.gmail.com ด้วย gmail ของโรงเรียน
  • เข้าสูุ่ Google Drive ที่เก็บภาพ ที่ https://goo.gl/7OX6qK 
  • ให้เลือกปี เดือน และกิจกรรมที่ต้องการโดยการดับเบิ้ลคลิกเข้าไป
  • เมื่อพบรูปที่ต้องการ ให้คลิกขวาที่รูปนั้น แล้วเลือกดาวน์โหลด ก็จะได้ภาพที่ต้องการ