สารสนเทศ | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

สารสนเทศ*จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 10 มิ.ย. ของแต่ละปี)


*จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิ.ย. ของแต่ละปี)

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

*จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 (ข้อมูล 10 มิ.ย. ของแต่ละปี)

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 

*จำนวนบุคคลากร ปีการศึกษา 2561 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 

*จำนวนบุคคลากร ปีการศึกษา 2560

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 

*จำนวนบุคคลากร ปีการศึกษา 2559

 

 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 <new>

*จำนวนบุคคลากร ปีการศึกษา 2558

*จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล 10 มิ.ย.)


 
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557

 * จำนวนนักเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย.) ปีการศึกษา 2557

* จำนวนนักเรียนแยกตามแผนการเรียน

* จำนวนบุคคลากร ปีการศึกษา 2557


 
 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 25556 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 

 
 

1. เรื่องเล่าจากภาพหน้าปก
2. สารบัญ
3. รองผู้อำนวยการคนใหม่
4. แนะนำครูใหม่
5. กรรมการนักเรียนปี 2554
6. มารู้จัก Clearinghouse

7. รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
8. MOU สายสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย..สู่ประชาคมอาเซียน
9. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตามผลนักเรียนชั้น ม.6 ที่จบปีการศึกษา 2553
11. เวทีคนเก่ง 
12. ศ.ท.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
13. ค่ายธรรมะธิดา
14. การเรียนการสอนภาษาจีน
15. รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
16. อำลาเกษียณแสงเทียนทอง