พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ


รูปภาพของ poonsak

 

พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ

           ตามที่นักเรียนได้ชมวีดิทัศน์เรื่อง พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ ที่คุณครูกลุ่มสาระต่างๆ ได้เปิดให้ชมตามห้องเรียนแล้ว ก็มีนักเรียนจำนวนหนึ่งต้องการชมซ้ำหรือบอกเพื่อนต่อให้เชม ทางโรงเรียนจึงได้ทำการนำขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของโรงเรียน ทำให้เราสามารถเข้าไปชมได้ทุกที่ตลอดเวลา