ข้อมูลฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ ปี

 

ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2543 มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ
 

มีอะไรใหม่ ขออภัยที่มีเนื้อหาใหม่
มาให้อ่านเกือบทุกวัน

 bullet10_rotate.gif นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2552 มีการเปลี่ยนรูปแบบของเว็บไซต์โรงเรียนอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการถ่ายโอน จัดรูปแบบกันใหม่หมด ที่สำคัญคือ การเปลี่ยนมาใช้ utf-8 แทน windows-874 เพื่อเป็นไปตามหลักสากล
 bullet10_rotate.gif ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ ข้อมูลบางส่วนสูญหาย การเชื่อมโยงข้อมูลอาจผิดพลาดได้ เพราะข้อมูลเก่าตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2551 มีมากกว่า 3,000 เรื่อง กว่า 200,000 หน้า สาเหตุเพราะมีการย้ายเครื่องแม่ข่ายหลายครั้ง
 bullet10_rotate.gif ข้อมูลที่เป็นเว็บเพจสร้างด้วยเครื่องมือต่างๆ  จะลดลง ขณะนี้จะเน้นการสร้างออนไลน์ในระบบบริหารจัดการข้อมูล (CMS:Content management System) ซึ่งใช้ Drupal เป็นเครื่องมือ

บอกกล่าวโดย...ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ผู้ดูแลเว็บไซต์
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2552

  การสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 มีนโยบายอย่างไร และดำเนินการอย่างไร
....  ให้ครูผู้สอนในวิชาต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ เพื่อให้ใด้ข้อมูลที่ครบถ้วน ส่วนครูฝ่ายคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความเหมาะสมในการนำเสนอโดย....อ่านรายละเอียด

ตรงนี้กำลังปรับปรุงข้อมูลใหม่ โปรดติดตาม

การเรียนเพื่อสังคมอย่างแท้จริง
คุณเชื่อหรือไม่
ขณะนี้ผลงานของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

square02_pink.gif มีผู้เข้าใช้งานมากกว่า 7 ล้านครั้ง
จำนวน 1 เรื่อง
square02_pink.gif มีผู้เข้าใช้งานมากกว่า 1 ล้านครั้ง
จำนวนกว่า 20 เรื่อง
ลองเข้าไปให้กำลังใจซิครับ

 

square26_green.gif มุมมองจากสื่อมวลชน square26_green.gif