ภาพประทับใจ


รูปภาพของ webmaster

ภาพประทับใจ

นักเรียนต้องการภาพต้นฉบับ ติดต่อครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ห้องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากภาพที่นำเสนอ ต้องย่อภาพให้เล็กลงเพื่อนำเสนอได้รวดเร็วและไม่เปลืองพื้นที่

เด็กศ.ท. จะได้ไปอเมริกาหรือไม่ อยู่ที่พวกเราครับ ช่วยกันครับ ช่วยกันโหวต

ช่วยหนูด้วยนะคะ ช่วยโหวตให้หนูด้วย