สารรอบตัว


รูปภาพของ poonsak

สารรอบตัว 
โดยนางสาวศิริพร โสภณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

การกลั่นลำดับส่วน

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 7 ตุลาคม 2545 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no10/index.html

สวัสดีค่ะ (ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2548)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของสารรอบตัว ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากหนังสือ   และเวบไซต์ต่างๆที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูล     ซึ่งทางผู้จัดทำไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆจากการจัดทำ ทั้งในด้านธุรกิจหรืออื่นๆ เพียงแต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้เข้าชม   เพื่อให้ผู้ชมศึกษาและทำความเข้าใจในโลกของสารรอบตัวเรา   โดยผู้จัดทำหวังว่าผู้เข้าชมจะได้รับประโยชน์แม้อาจจะไม่มาก แต่ก็ขอให้ได้รับประโยชน์กันอย่างทั่วถึง แต่ห้ามนำไปเผยแพร่เพื่อธุรกิจเด็ดขาด

ศิริพร  โสภณ ผู้จัดทำ


ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร