แบบทดสอบเรื่อง ระบบสุริยจักรวาล


รูปภาพของ poonsak

แบบทดสอบเรื่อง ระบบสุริยจักรวาล
โดยนางสาววิรัญญา ลิขิตชัยศักดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2547 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2546/4-4/no42/test01/index.html

1. ระบบสุริยจักรวาลมีสิ่งใดเป็นศูนย์กลาง

ก.  ดวงจันทร์
ข.  โลก
ค.  ดวงอาทิตย์
ง.  ทางช้างเผือก

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร