กล้วยบวชชี Gluay Buard Shee


รูปภาพของ poonsak

กล้วยบวชชี Gluay Buard Shee
โดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 เมษายน 2549 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/poonsak/Gluay_Buard_Shee/index.html

A typical Thai Dessert Example of Using ICT in Learning and Teaching in Thai School
Satri Si Suriyothai School, a big high school in Bangkok. We are showing you how teachers use ICT in teaching.

In a Home Economics class with Home Economics teacher. The 8 grades students have planned to cook a typical Thai Dessert called Gluay Buard Shee so the teacher let them find their own formula including the ingredient by themselves. The students are divided in groups and they cook their dessert themselves.

 

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร