แบบทดสอบเรื่องจักรวาลและอวกาศ


รูปภาพของ poonsak

แบบทดสอบเรื่องจักรวาลและอวกาศ 
โดยนางสาวนิภาพร แซ่เล้า โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 30 มกราคม 2547 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2546/4-6/no11/test01/index.html

1. ดาวดวงใดที่มีแสงสว่างในตัวเอง

ก. ดาวตก
ข. ดาวหาง
ค. ดาวเหนือ
ง. ดาวประกายพรึก


ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร