.!.โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ .!. อย่าคิดว่าแค่ปวดท้องธรรมดา โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

(colorectal cancer)

     

          ที่มาของภาพ : http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/somsak_b/organ/images/758.jpg

  :: ลักษณะมะเร็งลำไส้ใหญ่ ::

      โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มักพบในคนอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่สามารถพบได้ในทุกอายุ พบได้น้อยในผู้ที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ผู้ชายเป็นโรคนี้มากกว่าผู้หญิงเล็กน้อยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดจากการแบ่งตัวและมีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผิวหนังในลำไส้ใหญ่เกิดเป็นก้อนที่มีขนาดผิดปกติแล้วกลายเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรง ตำแหน่งที่พบบ่อยคือลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย 50 % รองลงมาคือลำไส้ใหญ่ส่วนตรง 20-25% และลำไส้ใหญ่ส่วนต้น 15% ที่ลำไส้ด้านขวาและลำไส้ด้านซ้าย 6-8% อีก1%พบที่ทวารหนัก

       มะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนใหญ่ก้อนโตเร็วและก่อให้เกิดอาการจากก้อนมะเร็งที่โตขึ้นไปกดเบียดอวัยวะใหล้เคียงหรือลำไส้ใหญ่อุดตันและการลุกลามของมะเร็งไปทำลายเนื้อเยื่อปกติและหลอดเลือดเกิดเป็นแผลและสูญเสียเลือด เมื่อมะเร็งลุกลามทำให้เกิดการแตกทะลุของลำไส้ใหญ่และแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ไกล โดยผ่านทางระบบน้ำเหลือง ระบบการไหลเวียนเลือด ซึ่งมักแพร่กระจายไปที่ตับ ปอดและกระดูกเป็นส่วนใหญ่

  :: โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ :: เป็นโรคที่จัดอยู่ในระบบทางเดินอาหารหรือเรียกอีกอย่างว่าระบบย่อยอาหาร

  :: ผู้ค้นพบ ::  ยังไม่มีข้อมูลที่ระบุแน่ชัด

  :: สาเหตุการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ::

     ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ทั้งนี้พบว่ามียีนเป็นตัวควบคุมให้เซลล์ธรรมดาเปลี่ยนเป็นเซลมะเร็งและมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคคือ

    1.  ประวัติเป็นโรคของลำไส้บางชนิด ได้แก่ ติ่งเนื้องอกที่ผนังลำไส้ (Adenomatous Polyps) โรคแผลอักเสบของลำไส้เรื้อรัง(Chronic ulcerative colitis)นาน 10 ปีหรือมากกว่า จะมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 5-10 เท่า
        พันธุกรรม ทั้งชนิดพันธุกรรมที่ถ่ายทอดและพันธุกรรมที่ไม่ถ่ายทอด ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบของลำไส้ใหญ่หรือเกิดเป็นก้อนเนื้อโพลิบ (Polyp) ของลำไส้ใหญ่ 
    2.  อาหาร ประเภทเนื้อสัตว์และไขมันสัตว์สูง อาหารที่มีแคลอรี่สูง กากใยน้อย อาหารปนเปื้อนสารพิษหรือการสะสมของแบคทีเรียในลำไส้ การคั่งค้างของเสียจนเกิดเป็นสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเป็นบริเวณที่สัมผัสกากอาหารที่มีสารก่อมะเร็งเป็นเวลานาน
    3.  บางการศึกษาพบว่าการขาดสารอาหารบางชนิดอาจเป็นปัจจัยให้เกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้สูงกว่าผู้ป่วยได้รับสารอาหารครบถ้วน 
    4.  ปัจจัยอื่นๆ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่มากและนานกว่า 35 ปี จนเพิ่มอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยไม่พบสาเหตุเนื้อหาละเอียดดีจ๊ะ

 

ช๊อบ ชอบบบบบบบบบ

 

ปอหลิง


รูปภาพของ kalayarat

ขอบคุณค่ะ ตรวจแล้ว

.กัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์