โพรเจกไทล์ (projectile)


รูปภาพของ poonsak

โพรเจกไทล์ (projectile)
จัดทำโดย ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 6 ธันวาคม 2548 ที่ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/puangtip_v/proweb/projectile/index.html

        คุณกำลังจะได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานของ โพรเจกไทล์ (projectile) ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุใน 2 มิติ

        เนื้อหาเรื่องนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่ 4 ) และจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วในเรื่องนี้

         การศึกษาครั้งนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้คือ คิดค่า g คงที่ ไม่คิดแรงต้านอากาศและการหมุนของโลก

(ข้อแนะนำสำหรับนักเรียนที่เริ่มศึกษา ควรทำความรู้จักกับลักษณะทั่วไปก่อน แล้วจึงศึกษา โพรเจกไทล์แบบที่ 1, 2 และ3 ตามลำดับ)

ศึกษาเนื้อหาทั้งหมด คลิกที่นี่

ผู้เข้าชมถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร10120