ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร


รูปภาพของ poonsak

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/poonsak/ictinternet/gotoweb.html

อินเทอร์เน็ต(Internet) คืออะไร

    อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลกรือทั้งจักรวาล
    อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย
    อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย
    อินเทอร์เน็ต(Internet)คือ เครือข่ายของเครือข่าย (A network of network)

    สำหรับคำว่า internet หากแยกศัพท์จะได้ออกมา 2 คำ คือ คำว่า Inter และคำว่า net 
    Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง
    Net มาจากคำว่า Network หรือเครือข่าย

    เมื่อนำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลได้ว่า การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย

           อินเทอร์เน็ต เป็นคำที่รู้จักหรือได้ยินกันบ่อยครั้งมาก เว็บเพจต่อไปนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และการใช้งาน เนื้อหาประกอบด้วย 9 ส่วน ได้แก่

  • อินเทอร์เน็ตคืออะไร?
  • ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
  • ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
  • เราจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร?
  • กลไกการทำงานของ SLIP/PPP
  • อินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร?
  • ใครเป็นเจ้าของ อินเทอร์เน็ต
  • บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต
  • โทษของอินเทอร์เน็ต

อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร 10120