ตารางเรียนโรงเรียนและกิจกรรมในแต่ละเดือนปฏิทินโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ปีการศึกษา 2552

ปฏิทินโรงเรียน

         ข้อมูลที่ลงไว้เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี ดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้