ปิโตรเลี่ยม


รูปภาพของ poonsak

ปิโตรเลี่ยม


โดยนางสาววาสนา บุญจริง นางสาวศานิตา อัศวศรีวรกุล
นางสาวพอแก้ว รักษ์เธียรมงคล และนางสาวกันต์ฤทัย อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-6/no11-14-16-49/index.html

             ในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันนั้น ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมา ก็ต้องเกี่ยวข้องกับพลังงานต่างๆ มากมายและพลังงานที่เราต้องใช้มากที่สุดชนิดหนึ่ง คือ พลังงานจากปิโตรเลียม เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด หากใช้กันอย่างไม่ประหยัด ก็จะทำให้หมดลงอย่างรวดเร็ว และคนรุ่นหลังก็จะมีชีวิตอยู่กันอย่างยากลำบาก การมีความรู้ในเรื่องปิโตรเลียมจะทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของน้ำมัน
              ผู้จัดทำก็มีความหวังว่า ผู้เยี่ยมชมทุกท่านจะมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานนะคะ
              สำหรับข้อมูลต่างๆ ในเว็บเพจนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ที่เห็นประโยชน์ของความรู้ด้านปิโตรเลียม :-

ถ้าพร้อมแล้ว ก็ตะลุยไปในโลกแห่งปิโตรเลียมกันเล้ยยย !!!

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร