จักรวาลและอวกาศ


รูปภาพของ poonsak

จักรวาลและอวกาศ


โดยนางสาวพีรยา รุ่งทรัพย์พาณิชย์ และนางสาวสมหญิง แซ่เล้า โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 12 กันยายน พ.ศ. 2545  ที่
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no31-39/gotoweb.html

          ทางโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบยุคไฮเทคโดยได้จัดให้นักเรียนม.ปลาย ทุกคน เสนอรูปแบบรายงานทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถจับใจความเนื้อหาในชั้นเรียนได้หมด สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจได้

            หวังว่าท่านคงมีความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมโฮมเพจที่ได้จัดทำไว้เพื่อการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหาบนเว็บนี้  สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

แต่ห้ามทำการคัดลอกเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ ดังต่อไปนี้

  • ดร.ชาญชัย อาจินสมาจาร : จักวาลและอวกาศ : สำนักพิมพ์ บริษัทต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด : พิมพ์ครั้งที่ 1 2540 : กทม.
  • ประพันธ์ เตละกุล : ดาราศาสตร์และอวกาศ : สำนักพิมพ์ บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จำกัด : พิมพ์ครั้งที่ 2 2539 : กทม.
  • และอาจารย์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร