บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


รูปภาพของ tech

 

 

 
 

 

 

 

   
   
     
     
 

 

     
   
     

 

 
     
 • รางวัลเกียรติยศที่ภาคภูมิใจ
  • ปี 2542
  • ปี 2543
  • ปี 2544
  • ปี 2545
  • ปี 2546
  • ปี 2547
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
  • ปี 2548
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
  • ปี 2549
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3
  • ปี 2550
   • ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4
  • ปี 2551
  • ปี 2552