ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2535


รูปภาพของ poonsak

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2535
โดยนางสาวเกวลิน สัณห์ฐานะกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543  ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/math1/2535/index.html

3. ถ้า f และ g เป็นฟังก์กำหนดโดย

 f =  { (x,y) ε R x R  l x2+2y = 5 l และ

g=   { (x,y) ε R x R  l 2x-y = 3 l แล้ว

 1.   { (x,y) ε R x R  l x2+y = 2 }
 2.  { (x,y) ε R x R  l x2+4y = 11 }
 3.  { (x,y) ε R x R  l x2+4x-2y = 5 }
 4..    { (x,y) ε R x R  l x2-12x+2y+4 = 0 }


ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร