ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2534


รูปภาพของ poonsak

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2534
โดยนางสาวขณิดา เลิศวุฒิสกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543  ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/math1/2534/index.html

7. กำหนดให้

    p คือประพจน์  " ถ้า a , b , c  เป็นจำนวนจริงและ  ab < ac  แล้ว  b < c "

    และ q คือประพจน์ " ถ้า x และ y เป็นจำนวนอตรรกยะ  แล้ว x+ y เป็นจำนวนอตรรกยะ "

    ประพจน์ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง

 1.  P Λ~q
 2.  P Λq
 3.  ~P Λ~q
 4. ~P Λq


ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร