ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2533


รูปภาพของ poonsak

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชา คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2533
โดยนางสาวจิราพร ศิริทาวรจันทร์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำเสนอครั้งแรกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543  ที่
http://www.thaigoodview.com/library/exam/math1/2533/index.html

1.    ผลการสอบของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 20 คน มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 10 ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของคะแนนของนักเรียนกลุ่มนี้เพียง 19 คน เท่ากับ 2.5 แล้วนักเรียนอีก 1 คน ที่เหลือสอบได้คะแนนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

  1.   35
  2.   57.5
  3.   62.5
  4.   85


ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่
จำนวนผู้ใช้งานถึงปัจจุบัน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร