ตารางเรียนภาษาอังกฤษ


          การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 
 YEAR  CLASS  PROGRAM  MODULE ONE
M.1   M.1/1- M.1/6  TCP  https://forms.gle/98D1g1QvJkzAETcn6
    M.1/1- M.1/6  ISP  https://forms.gle/TewvFqPsUu8qAy2t7
 M.2  M.2/1-M.2/6  TCP  https://forms.gle/935s1YKCeFRZK9XS9
   M.2/1-M.2/6  ISP  https://forms.gle/DFLBAEx5ufBf8SSA7
 M.3  M.3/1-M.3/7  TCP  https://forms.gle/DMrLBSWJgvsca84Z7
    M.3/1-M.3/7  ISP  https://forms.gle/hJmFb835TA7K5TUh7
 M.4  M.4/1-M.4/7  TCP  https://forms.gle/r8xH5nHBnsFNKmPB8
    M.4/1-M.4/7 ISP   https://forms.gle/VM3ysxrUy7ddwSGv6
 M.5  M.5/1-M.5/8  TCP  https://forms.gle/xdy7ESQHgH9E6dkU9
    M.5/1-M.5/8  ISP  https://forms.gle/Gva5gXGY9SSZJvzS9
 M.6  M.6/1-M.6/8  TCP  https://forms.gle/MdGDHdLEaNzpugUz6
   M.6/1-M.6/8  ISP  https://forms.gle/iChKTSNuAAzqma3t7