บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ
บทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 3-7 สิงหาคม 2563

 YEAR  CLASS  PROGRAM  MODULE ONE  MODULE TWO MODULE THREE 
 M1  1/1 - 1/6 TCP http://gg.gg/l6ra1

http://gg.gg/l6rbl 

http://gg.gg/l6rcb
   1/1 - 1/6  ISP2 http://gg.gg/l6rgd http://gg.gg/l6rhd http://gg.gg/l6ri9

  M2     2/1 - 2/6  TCP            http://gg.gg/l6tfu http://gg.gg/l6tg9 http://gg.gg/l6tgx 
   2/1 - 2/6  ISP2 http://gg.gg/l8p0o http://gg.gg/l8p1k http://gg.gg/l8p22
   M3  3/1 - 3/6  TCP http://gg.gg/l8p2m http://gg.gg/l8p33 http://gg.gg/l8p3m
   3/1 - 3/6  ISP2 http://gg.gg/l8ppa http://gg.gg/l8ppn http://gg.gg/l8pq0
   M4  4/1 - 4/6  TCP http://gg.gg/lagm5  http://gg.gg/lagod http://gg.gg/lagov
   4/1 - 4/6  ISP2 http://gg.gg/lagq7 http://gg.gg/lagqx http://gg.gg/lagrs
   M5  5/1 - 5/6  TCP http://gg.gg/lagzk http://gg.gg/lah0z http://gg.gg/lah1n
   5/1 - 5/6  ISP2  http://gg.gg/lah2o   http://gg.gg/lah3j http://gg.gg/lah5b
           
   M6  6/1 - 6/6  TCP http://gg.gg/lah9h  http://gg.gg/lahaz http://gg.gg/lahc3 
   6/1 - 6/6  ISP2 http://gg.gg/lahdk  http://gg.gg/lahfq  http://gg.gg/lahh2