บทเรียนออนไลน์และคู่มือการใช้งานการเรียนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


 
ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/ihhri 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 YEAR  CLASS  PROGRAM  WEEK 
 M2  2/1 - 2/9  TCP

WEEK 1 ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/ihgo4 

WEEK 2  ลิงก์เว็บไซต์    http://gg.gg/iw4sw

WEEK 3  ลิงก์เว็บไซต์    http://gg.gg/j1u8g

WEEK 4 ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/j781q

WEEK 5  ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/jcqev 

WEEK 6  ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/jo92o

WEEK 7  ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/jrnka 

WEEK 8  ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/jrnp2/1

     
 M3  3/1 - 3/10   TCP

WEEK 1   ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/ihgud  

WEEK 2   ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/iw50v

WEEK 3   ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/j1ua8

WEEK 4   ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/j782o

WEEK 5   ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/jcqqv

WEEK 6  ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/jo96i

WEEK 7  ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/jrnyi

WEEK 8  ลิงก์เว็บไซต์     http://gg.gg/jrnyy

       
 M5  5/1 - 5/8   TCP

WEEK 1   ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/ihgus 

WEEK 2   ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/iw51l

WEEK 3   ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/j1uav

WEEK 4   ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/j783v

WEEK 5   ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/jcrbq

WEEK 6  ลิงก์เว็บไซต์    http://gg.gg/jo96q 

WEEK 7  ลิงก์เว็บไซต์    http://gg.gg/jro2d

WEEK 8  ลิงก์เว็บไซต์    http://gg.gg/jro2u

       
 M6  6/1 - 6/8   TCP

WEEK 1 ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/ihguy

WEEK 2 ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/iw527

WEEK 3  ลิงก์เว็บไซต์  http://gg.gg/j1ubb

WEEK 4  ลิงก์เว็บไซต์  http://gg.gg/j784x

WEEK 5  ลิงก์เว็บไซต์  http://gg.gg/jcrgt

WEEK 6  ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/jo970

WEEK 7  ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/jro8b

WEEK 8  ลิงก์เว็บไซต์   http://gg.gg/jro8n 

บทเรียนภาษาอังกฤษ ครูต่างชาติ SINE วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563

 YEAR  CLASS  PROGRAM  MODULE ONE
 M1  1/1 - 1/6  TCP ลิงก์เว็บไซต์   https://forms.gle/Wk2YgLMdcWm55fik7 
   1/1 - 1/6  ISP2 ลิงก์เว็บไซต์   https://forms.gle/5Y3wYNuwqj2Gc2aeA 
 M2  2/1 - 2/6  TCP ลิงก์เว็บไซต์    https://forms.gle/CT1FnAK3KmK6FUB8A  
   2/1 - 2/6  ISP2 ลิงก์เว็บไซต์   https://forms.gle/6sYBXVZjUSWDNxUz9  
 M3  3/1 - 3/7  TCP ลิงก์เว็บไซต์   https://forms.gle/M3QvB3AVUoETdpQj6   
   3/1 - 3/7  ISP2 ลิงก์เว็บไซต์   https://forms.gle/sxPHeTeNjHk8qsQR9     
 M4  4/1 - 4/7  TCP ลิงก์เว็บไซต์   https://forms.gle/Et1WirgihBjnAQpq5   
   4/1 - 4/7  ISP2 ลิงก์เว็บไซต์   https://forms.gle/yvVarEW4vtLDNuRK6  
 M5  5/1 - 5/8  TCP ลิงก์เว็บไซต์   https://forms.gle/572fQNdxqGT3KKaS6  
   5/1 - 5/8  ISP2 ลิงก์เว็บไซต์   https://forms.gle/J6rwzN5CYo6CXJia8  
 M6  6/1 - 6/8  TCP ลิงก์เว็บไซต์   https://forms.gle/wrsjzXYgGfzGkiLCA   
   6/1 - 6/8  ISP2

ลิงก์เว็บไซต์   https://forms.gle/SMxnYqGKk9SWigc2A       

บทเรียนออนไลน์  วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563

 YEAR  CLASS  PROGRAM   MODULE ONE
 M1  1/1 - 1/6  TCP   https://forms.gle/Wk2YgLMdcWm55fik7 https://forms.gle/ycGXnPzjDAZ8nPRA9
  M1  1/1 - 1/6  ISP2  https://forms.gle/5Y3wYNuwqj2Gc2aeA https://forms.gle/ydNohgvSu3V3ouYt7
 M2  2/1 - 2/6  TCP   https://forms.gle/CT1FnAK3KmK6FUB8Ahttps://forms.gle/jif1iMp55CVoFXrw6
 M2  2/1 - 2/6  ISP2   https://forms.gle/6sYBXVZjUSWDNxUz9 https://forms.gle/yKgZizaoPtquBumKA
 M3  3/1 - 3/7  TCP  https://forms.gle/M3QvB3AVUoETdpQj6 https://forms.gle/2qT7pRmEokJQdDNg6
 M3  3/1 - 3/7  ISP2  https://forms.gle/sxPHeTeNjHk8qsQR9 https://forms.gle/JWcRsm4AywH46nyz5
 M4  4/1 - 4/7  TCP  https://forms.gle/Et1WirgihBjnAQpq5 https://forms.gle/ZqjzweH5ZuGJHowu6
 M4  4/1 - 4/7  ISP2   https://forms.gle/yvVarEW4vtLDNuRK6 https://forms.gle/LUd4CGocE8CLZt33A
  M5  5/1 - 5/8  TCP  https://forms.gle/572fQNdxqGT3KKaS6 https://forms.gle/h5kcQtc4qDsnrT7q8
  M5  5/1 - 5/8  ISP2   https://forms.gle/J6rwzN5CYo6CXJia8 https://forms.gle/CbDvDFB5FJq5n2RL6
  M6 6/1 - 6/8  TCP   https://forms.gle/wrsjzXYgGfzGkiLCA https://forms.gle/p2AdpzRzVJayVH1e6
  M6 6/1 - 6/8  ISP2 https://forms.gle/SMxnYqGKk9SWigc2A https://forms.gle/biEy9rWB4aNp2ZGR9