ผลโหวตประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 2562 


โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 วัตถุประสงค์
 1.เพื่อให้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มีสื่อสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของโรงเรียน
 2.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ผ่านทางสติกเกอร์ไลน์
 3.เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ผ่านสัญลักษณ์สติกเกอร์ไลน์ เพื่อให้เข้าถึงถึงกลุ่มนักเรียนศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 
 ผลโหวตกระเป๋าผ้า
 
 ผลโหวตสติกเกอร์ไลน์
 
 
 
 
 
มีนักเรียนส่งเข้าประกวดมีทั้งหมด 8 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2
 

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

 ชุดที่ 5
 ชุดที่ 6

ชุดที่ 7

น้องศรี :  "น้องศรี"มาสคอสตัวแรกของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย! ที่เป็นตัวแทนนักเรียนเกือบทั้งโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นความสดใส ร่าเริง หรือนิสัยเอ๋อๆเปิ่นๆของเธอ ตอนนี้น้องศรีพร้อมจะไปโลดแล่น และทำหน้าที่บนไลน์ของคุณแล้วค่ะ!!

ชุดที่ 8

แบบกระเป๋ามีทั้งหมด 10 แบบ

แบบที่ 1

 

แบบที่ 2

แบบที่ 3

 

แบบที่ 4

 

แบบที่ 5

 

แบบที่ 6

 

แบบที่ 7

แบบที่ 8

 

แบบที่ 9

 

แบบที่ 10