การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562


รูปภาพของ webmaster
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
  • ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2562 คลิกที่นี่ 
  • แจ้งความจำนง 13-27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.bangkok2.org 
  • รับสมัคร 23-27 กุมภาพันธ์ 2562
  • สอบคัดเลือก 9 มีนาคม 2562
  • ประกาศผลสอบและรายงานตัว 13 มีนาคม 2562
  • มอบตัว 16 มีนาคม 2562