คืนสู่เหย้าชาว ศ.ท.2561


รูปภาพของ webmaster
คืนสู่เหย้าชาว ศ.ท.2561
สานสรรค์ สัมพันธ์ใจ ศรีสุริโยทัย 96 ปี 

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30-22.00 น.
ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่
คุณดวงสุรีย์ จันทร์ส่อง โทร. 061-626-6699,
คุณนุชรี ภูสีเงิน โทร. 093-347-2787,
คุณอัญชลี หอมจันทร์ โทร. 083-047-8920