15 มี.ค. 2561 ประชุม Focus Group หลักสูตรสถานศึกษา


รูปภาพของ webmaster
 
       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดร.จินตนา ศรสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้จัดประชุม Focus Group หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง 2560) ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย