การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561


รูปภาพของ webmaster
 

 • ประกาศโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 ทุกประเภท ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/CTmyHB
####เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1###
 • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
  • เว็บไซต์แจ้งความจำนง  https://bangkok2.org เปิดระบบวันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561
  • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/raeDjE
  • ประกาศผลสอบ 15 มีนาคม 2561 คลิกอ่าน
 • ห้องเรียนปกติ
  • เว็บไซต์แจ้งความจำนง https://bangkok2.org เปิดระบบวันที่ 15-28 มีนาคม 2561
  • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/CTmyHB 
  • ประกาศผลสอบประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 28 มีนาคม 2561 คลิกอ่าน
  • ประกาศผลสอบประเภทสอบคัดเลือกวันที่ 4 เมษายน 2561 คลิกอ่าน
###เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ###
 • ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
 • ห้องเรียนปกติ
  • ระเบียบการ ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/CTmyHB 
  • ประกาศผลสอบประเภทสอบคัดเลือกวันที่ 5 เมษายน 2561 คลิกอ่าน