มุมนี้....พี่ชอบมุมชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ลมพัดเย็นสบาย เหมาะสำหรับเป็นที่นั่งเล่น

และใช้เป็นที่ซ้อมกิจกรรมต่างๆ

ตอนเย็นๆก็จะมีเพื่อนมานั่งเล่นกันหลายกลุ่ม

เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ

เป็นที่ประชุมนัดหมาย Laughing