ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติค่า


รูปภาพของ sss29322-1

ฉันชอบที่ชั้น1เพราะว่า เป็นสถานที่ที่ทำให้รู้สึกสงบ มีความสุข ความสวยงาม มีเมฆมาก ตอนที่ฉันอยู่ม.1ฉันเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับเมฆแล้วสถานที่นี้ทำให้ดิฉัน ได่เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างเมฆลักษณะต่างๆเช่น เมฆที่เป็นลักษณะขนนก ปุยนุ่น อยู่บนที่สูง เป็นก้อนๆ เป็นสถานที่ที่มีวิวดี เห็นท้องฟ้าได้กว้าง แล้วมักจะมีลมเย็นๆพัดอยู่ตลอดเวลา เป็นสถานที่หนึ่งที่ฉันอบู่แล้วรู้สึกมีความสุข