เสาธง ตรงใจมุมที่ประทับใจของฉันคือ 'เสาธง' เหตุผล เพราะทุกๆเช้าก่อนถึงเวลาเคารพธงชาติ นักเรียนส่วนมากจะหาที่ประจำเพื่อคุยกับเพื่อน ซึ่งตรงบริเวณเสาธงเป็นโซนที่ดีมากๆ เวลานักเรียนคนใดมาก็โรงเรียนก็จะเห็นทันที โดยเฉพาะเพื่อนในกลุ่ม เเละเป็นบริเวณที่ถ้าเพลงโรงเรียนขึ้นก็สามารถเดินไปเข้าเเถวได้อย่างรวดเร็ว เเละจะทำให้ไม่โดนคุณครูตำหนิค่ะ ><'