สักมุมในโรงเรียนก็มีหลายมุมนะที่ชอบมากเลยในโรงเรียน เช่น ห้องประจำของครูหมวดภาษาอังกฦษ เพราะ ได้ครูประจำชั้นเป็นครูหมวดภาษาอังกฦษตลอดเลย ห้องครูหมวดอังกฦษเลยเป็นห้องที่ชอบเข้ามากๆเลย แล้วก็สมัยช่วงแรกก็ชอบเข้าห้องสมุดเพราะดูคลังๆดีนะห้องสมุดโรงเรียนเราแต่ตอนนี้ปรับปรุงอยู่ แล้วหนังสือก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วด้วย แล้วที่คงไม่ชอบไม่ได้ก็คือห้องคอมเพราะเย็นมากมายยยยย แล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะดีด้วย ไม่เหมือนตอนประถมเหมือนไม่ค่อยได้เรียนอะไรเลย นั้นและสักมุมในโรงเรียนนนนนนน