ห้องคอมพิวเตอร์มุมที่ชอบมากที่สุดในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยคือ ห้องคอมพิวเตอร์ เพราะห้องคอมทุกห้องของที่นี่มีการตกแต่งที่สวยงาม และเด่นสะดุดตาดี เวลาเข้าไปเรียนเหมือนเข้าไปในห้องอวกาศ แล้วบนเพดานก็มีการวาดรูปต่างๆ เวลามองก็เพลินๆดี