มุมนี้ที่รอคอยห้องแนะแนว เป็นห้องที่มีแอร์เย็นพัดลมเยอะและครูประจำห้องสุดสวย เป็นสถานที่ติดต่อขอทุนได้และเป้นสถานที่ที่ม.6ส่วนมากชอบมากันเพราะแอร์ฟรี และจะได้มาสอบถามเรื่องทุนการศึกษาต่อในมหาลัย ว่ามีมหาลัยไหนรับตรงมหาลัยไหนดี และคุณครูใจดีมากมาย

ห้องคอม  ชอบที่เรียนติดต่อกัน 3 คาบและที่สำคัญที่สุดคือที่ที่เรานั่งนั้นแอร์ลงพอดี หนาวเย็นไป 3 คาบเต็มๆ