ที่เก่าเวลาเดิมหลังเลิกเรียน


รูปภาพของ sss29332

เวลาที่ก้าวเดินเข้าไปในห้องแนะแนวรูสึกได้ถึงความอบอุ่น ความใส่ใจ เวลาที่อยู่ในห้องนี้มีความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้เกิดความประทับใจเพราะเหมือนได้อยู่กับคนที่รู้สึกว่าไว้ใจได้เหมือนครอบครัวเล็กๆที่เขาสามรถให้คำปรึกษากับเราได้แนะนำแนวทางการศึกษา เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอื่นๆได้ น่าแปลกที่เราสามารถพูดบางอย่างที่ไม่กล้าพูดกับคนอื่นได้แต่สามารถพูดกับคนในห้องนี้ได้ เวลาเข้ามาในห้องแนะแนวจึงทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีอบอุ่นและเป็นกันเอง