ห้องพระราชประวัติห้องพระราชประวัติพระศรีสุริโยทัย  ;  เป็นที่ที่รวบรวมพระราชประวัติ พระวีรกรรมอันหลายอย่างอยู่ในห้องนั้น เมื่อได้เข้าไปรู้สึกได้ถึงความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไป มีเรื่องราวของท่านมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปปั่น บรรยากาศในห้อง ทุกอย่างๆ เมื่อได้เห็นก็ทำให้รู้สึกประทับใจทุกครั้ง