หอประชุมคุณหญิงประยงค์ | โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Satri Sisuriyothai School

หอประชุมคุณหญิงประยงค์เป็นหอประชุมที่สวยที่สุดที่เคยเจอ.___. และมีผนังเป็นเรืองราวของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย และยังเป็นศูนย์รวมในการจัดพิธีต่างๆ

รู้สึกประทับใจตั้งแต่มอหนึ่งจนถึงมอหกก็ยังประทับใจหอประชุมแห่งนี้  

ที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้างที่ที่สร้างคนดีอยู่ที่ไหนที่ที่รวมแหล่งความรู้ทั่วเมืองไทยที่นี่ไงสตรีศรีศรีสุริโยทัย ฮิ้วววว ❤️