ห้องสมุดน่าอยู่ห้องสมุด มีหนังสือมายมายให้อ่านมีเกือบทุกแนวแอร์เย็นมีคอมพิเตอร์ให้สืบค้นข้อมูลมีบริการให้ยืมหนังสือเป็นที่พบปะของกลุ่มเพื่อนเงียน               สงบเหมาะเป็นที่จะทำงานมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรักในการอ่านมีการจัดทำสมุดรักการอ่านจัดทำของรางวัลเป็นหนังสือเพื่อ               เป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ตั้งใจอ่านหนังสือทุกคน